Ministerie van Justitie Directie Bestuurszaken Mevrouw A.M. Sikkel Postbus 20300 2500 EH 's-GRAVENHAGE Datum: 18 december 1996 Betreft: Uw kenmerk NM 964/275 Kenmerk: ICB/Justitie961218 Geachte mevrouw Sikkel, Hierbij deel ik u mede dat het gesprek met de vertegenwoordiger van de Burgemeester van Nijmegen, de heer G. Schoonderbeek, gisteren heeft plaatsgevonden. Vandaag ontving ik schriftelijk bericht dat hij het dossier, tezamen met een door mij aan hem zeer vertrouwelijk dossier aan u heeft geretourneerd.

Ik heb de heer Schoonderbeek schriftelijk laten weten dat dit mijn volledige instemming heeft. Met name aangezien in mijn situatie en de daarbij betrokkenen veiligheidsaspecten de hoogste prioriteit genieten. Uw departement is daarvoor het meest geëigende apparaat. Aanvullend aan gemeld dossier kan ik u thans berichten dat ik gisteren de oprichtingspapieren heb getekend van Instituto Cervantes Limited, gevestigd te Folkestone, United Kingdom. Tevens heb ik in Groot Brittannië het handelsmerk laten aanvragen. Zodra ik de officiële Britse oprichtingspapieren heb ontvangen zal ik de Minister van Financiën verzoeken mijn uitstaande vordering op de rekening van de betreffende vennootschap over te maken. Indien een partnership met de in het aanvullende dossier gemelde potentiële samenwerkingspartner gestalte kan worden gegeven kan daardoor in een gezamenlijke inspanning de georganiseerde misdaad in de Benelux en Groot Brittannië wellicht een definitieve genadeslag worden toegebracht. Voor de goede orde meld ik u dat ik mij heb voorgenomen aanstaande zondag een bezoek aan Londen te brengen teneinde een kerstgeschenk te overhandigen. Mocht ik voor kerstmis aan het Hof worden uitgenodigd, dan zal ik waarschijnlijk op kerstavond gaan. Ik reken verder op uw ondersteuning. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN

25 MAART 1997 UW KENMERK NM 964/275 (4) TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS MR E.M.A. SCHMITZ VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN