INSTITUTO CERVANTES BENELUX De Wellenkamp 15-30 6545 NM NIJMEGEN Chef Kabinet Commissaris der Koningin in de Provincie Zeeland De Weledele Heer Mr. A.C. de Ru Postbus 6001 4330 LA MIDDELBURG Datum: 6 maart 1996 Betreft: Bezoek Koning Juan Carlos Kenmerk: ICB/Roo960306

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte Heer de Ru, Aansluitend aan mijn brief van gisteren verzoek ik u hiermede mij op 11 mei a.s. als oprichter van de Stichting Cervantes Benelux enige spreektijd ter beschikking te stellen. Ik bereid gaarne een korte toespraak voor in het Spaans over het thema vrijheid van geloof en meningsuiting en de rol van Heydanus, Erasmus, Cervantes en de Spaanse en Nederlandse Koningshuizen in dit verband. Ter ondersteuning van uw organisatie stel ik u hiermee de u toegezonden tekst over het leven van Heydanus ter beschikking. Ten behoeve van uw drukwerk zend ik u de tekst desgewenst op schijf toe. Gaarne zie ik uw reactie op korte termijn tegemoet. Met vriendelijke groet, Instituto Cervantes Benelux

7 MAART 1996 BEZOEK KONING JUAN CARLOS (3) TER ATTENTIE VAN DE CHEF KABINET COMMISSARIS DER KONINGIN IN DE PROVINCIE ZEELAND

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN