Directie Kluwer Bedrijfswetenschappen Postbus 23 7400 GA DEVENTER Datum: 23 november 1996 Betreft: Uw informatie. Kenmerk: ICB/Kluwer961123. Geachte Directie, Hartelijk dank voor uw informatie over Human Resource Management. Ik kan u inmiddels melden dat ik heb besloten tot oprichting van onderstaande bedrijven: 1. Instituto Cervantes Holding Ltd 2. Cervantes Opleiding & Training B.V. 3. Cervantes Werving & Selectie B.V. 4. Cervantes Management & Organisatie B.V. 5. Cervantes Bedrijfsadviezen B.V. 6. Cervantes Reizen B.V. 7. Cervantes Vertaalservice B.V. 8. Cervantes Tolkenservice B.V. 9. Cervantes Public Relations B.V. 10. Cervantes Communicatie B.V. Dit kan uiteraard nog niet naar de markt worden gecommuniceerd vóór de totstandkoming van een communicatieplan. U kunt in deze organisatie wellicht participeren indien u dat interessant lijkt. Uw documentatie houd ik in portefeuille voor bedrijf nummer 3. Hoogachtend, J.L. Van der Heyden.

12 APRIL 1997 HRM REVIEW TER ATTENTIE VAN KLUWER BEDRIJFSINFORMATIE

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN