TELEFAX Bestemd voor: Directie Content Beheer. T.a.v.: Mevrouw S.C. Tóth: Betreft: SINT NICOLAASGESCHENK Afzender: J.L. Van der Heyden. Datum: 5 december 1996. Aantal pagina's: 1. Geachte Mevrouw Tóth, Uw boodschap in Uw brief van 3 december jongstleden is mij wel duidelijk. Uiteraard heb ik besloten U bij het Project Aller Tijden te betrekken. U kunt zich hiertoe wenden tot Van Benthem & Keulen Advocaten. Sectie Ondernemersrecht. Mevrouw Mr M.G.M. ter Huurne. Euclideslaan 51. 3508 AA UTRECHT. Hartelijke groet, John Van der Heyden.

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

5 DECEMBER 1996 THE BOLD AND THE BEAUTIFUL TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN CONTENT BEHEER