NAP e.t. T.a.v. Drs D. Tuin. Postbus 2061. 7500 CB ENSCHEDE. Datum: 3 april 1996. Betreft: BRIEF NAP/96-192 Kenmerk: ICB/NAP960403. Beste Dirk, Ik ontving bovenvermelde brief van prof. dr. T.J.M. van Els. Gezien de mij bekend voorkomende handtekening beschouw ik de inhoud hiervan jou bekend. Ik heb begrepen dat jij inmiddels bent aangewezen tot secretaris van het bureau van de toekomstige voorziening. Hiervoor mijn gelukwensen. Ik heb eveneens begrepen dat de belangenbehartiging van de toekomstige voorziening zich niet beperkt tot één of enkele moderne talen. In dit verband vind ik het belangrijk jou te laten weten dat ik jouw naam heb genoemd in twee brieven met het verzoek tot ondersteuning van het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux aan de Ministers van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken. De letterlijke tekst luidt alsvolgt: "3. de aanstelling van een directeur per 1 januari 1996 Ik stel voor de heer Drs. D. Tuin te Boekelo, op zo kort mogelijke termijn te benoemen tot directeur van de Stichting Cervantes Benelux. De heer Tuin is tot 31 december 1995 werkzaam geweest als secretaris van het Nationaal Actie Programma Moderne Vreemde Talen. Hij is onder meer afgestudeerd in de Spaanse taal en letterkunde, heeft een jarenlange onderwijskundige ervaring opgebouwd als medewerker van de Stichting Leerplan Ontwikkeling te Enschede en is een warm pleitbezorger van het Spaans voor het Nederlandse bedrijfsleven". Ik ben bereid jou inzage in de gehele brief te geven. De brief wordt thans behandeld door Jonkheer E. Röell van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. T.a.v. de verdere beleidsontwikkeling van het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux heb ik gekozen voor de Koninklijke weg.

Het Instituto Cervantes Benelux dient per 1 oktober a.s. operationeel te zijn. Ik heb de Minister van Buitenlandse Zaken verzocht te bemiddelen bij de totstandkoming van een samenwerkingsverdrag met het Koninkrijk Spanje. Ik ben graag bereid met jou hierover nader van gedachten te wisselen en nodig je hiermee uit weer eens bij mij langs te komen. Met vriendelijke groet, J.L. van der Heyden.

10 APRIL 1996 BRIEF NAP/96-192 TER ATTENTIE VAN HET NATIONAAL ACTIEPROGRAMMA MODERNE VREEMDE TALEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN