20 december 1996 Betreft: Registratie van het woordmerk INSTITUTO CERVANTES in Groot-Brittannië. Uw ref.: T/23402. Geachte heer Thiel, Naar aanleiding van uw faxbericht van vandaag ontvangt u bijgaand het Memorandum of Association of Instituto Cervantes Limited. De getuige Rudolph Kurt Julius Johannes van Dijk moet nog tekenen. De heer van Dijk maakt deel uit van het Haags Juristen College, Laan van Meerdervoort 415, 2563 AR 's Gravenhage. Met vriendelijke groet.