Instituto Cervantes Benelux De Manager Opleidingen van Kluwer Bedrijfsopleidingen Mevrouw K. Sok Brink 25 7411 BS DEVENTER. Datum: 4 maart 1996. Betreft: AFSPRAAK 14 MAART 1996. Kenmerk: ICB/Kluwer960302. Geachte mevrouw Sok, Hiermee bevestig ik onze gemaakte afspraak op donderdag 14 maart a.s. om 14.00 uur op uw kantoor, Brink 25 te Deventer, teneinde samenwerkingsmogelijkheden te bespreken tussen Kluwer Bedrijfsopleidingen en het Instituto Cervantes Benelux. Uitgaande van uw brochure 'Algemeen Management' denk ik dat deze formule toepasbaar is op de Nederlands-Spaanstalige handelsrelatie. Onder het label Instituto Cervantes Benelux kan binnenkort de gehele Nederlands-Spaanstalige, meer dan 300-miljoen consumenten tellende, opleidingenmarkt worden veroverd. Ik stel u graag de volgende gesprekspunten voor

1. Historische schets ontwikkeling Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux
2. Participatiemogelijkheden Kluwer en produktontwikkeling
3. Gezamenlijke 'pilot' seminar Nederlands-Spaans Intercultureel Management

Ingeval ons gesprek een vruchtbaar verloop krijgt neem ik mij voor u de meest recente versie van het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux - mede ten behoeve van uw hoofddirectie - te overhandigen. Voor alle duidelijkheid vermeld ik dat er (nog) geen relatie bestaat tussen het Spaanse Instituto Cervantes en het Instituto Cervantes Benelux. Activiteiten van het Koninkrijk Spanje onder de naam 'Instituto Cervantes' zijn onrechtmatig in de Benelux. De Spaanse organisatie zal in de toekomst wellicht een ondersteunende functie kunnen vervullen. Met vriendelijke groet, Instituto Cervantes Benelux J.L. van der Heyden Bijlage: Brief van de Particulier Secretaris van Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje d.d. 24 januari 1996.

23 NOVEMBER 1996 UW INFORMATIE TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN KLUWER BEDRIJFSWETENSCHAPPEN