Burgemeester van Nijmegen. Namens deze De heer G. Schoonderbeek. Korte Nieuwstraat 6. 6511 PP NIJMEGEN. Datum: 17 december 1996. Betreft: CORRESPONDENTIE-OVERZICHT Kenmerk: ICB/BvN961217.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte heer Schoonderbeek, Hiermede ontvangt u correspondentie en correspondentie-overzicht ten behoeve van uw onderzoek. Ik reken op volledige discretie. Hoogachtend,

18 DECEMBER 1996 UW KENMERK PD20/GSch. TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN GERICHT AAN DE HEER G. SCHOONDERBEEK

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN