J.L. van der Heijden NIJMEGEN 024-3781959 AANGETEKEND MET BERICHT VAN ONTVANGST De Minister van Binnenlandse Zaken Zijne Excellentie H.F. Dijkstal Postbus 20011 2500 EA 's-GRAVENHAGE Datum: 29 februari 1996 Betreft: ICB/Justitie960229 Kenmerk: ICB/Biza960229 Geachte Heer Dijkstal, Ten behoeve van het eerstkomende kabinetsberaad ontvangt U bijgaand een kopie van mijn brief aan de Minister van Justitie van heden. Mijn oog viel vandaag op het artikel "Marokko jaagt op eigen hasjbaronnen" in de Telegraaf. Deze activiteiten van de Marokkaanse regering maken de kansen op de aanleg van een tunnel tussen Spanje en Marokko iets groter. Ik teken er wel bezwaar tegen aan dat de adellijke titel 'baron' in verband wordt gebracht met drugscriminaliteit. U was gisteren jarig in plaats van vandaag. Desalniettemin mijn hartelijke gelukwensen. Hoogachtend, Instituto Cervantes Benelux J.L. van der Heyden

6 JUNI 1996 DECLARATIE TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN