Ministerie van Buitenlandse Zaken Jonkheer E. Röell Postbus 20061 2500 EB 's-GRAVENHAGE Datum: 12 oktober 1996 Betreft: BELEIDSPLAN INSTITUTO CERVANTERS BENELUX Kenmerk: ICB/Buza961012 Zeer geachte Heer Röell, Hoewel nog niet officieel bevestigd heb ik begrepen dat U mijn Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux thans in portefeuille heeft. Het moment van operationalisering van het plan is inmiddels aangebroken. Ik heb een permanent rechtinstandhoud gebruik van het handelsmerk gevestigd in de Benelux en inmiddels de beste wensen ontvangen van de koningshuizen van Spanje, België en Nederland voor het welslagen van het plan. Gaarne wil ik met U hieromtrent op korte termijn van gedachten wisselen. Aandachtspunten daarbij zijn:

1. Invulling stichtingsbestuur
2. Inventarisatie, inwerkingtreding en coördinatie actieplannen
3. Rapportage
4. Financiering
5. Vervolgafspraak

Na de inwerkingtreding van het plan heb ik mij voorgenomen mij te gaan vestigen in het Verenigd Koninkrijk zodra ik een uitnodiging hiertoe zal hebben ontvangen. Gaarne verneem ik van u wanneer U tot een gesprek bereid bent. Met gevoelens van de meeste hoogachting, J.L. Van der Heyden P.S. De codenaam 'Honest John' spreekt mij zeer tot de verbeelding. It will turn out to be a Major Effort.

24 APRIL 1998 SAMENWERKINGSVOORSTEL TER ATTENTIE VAN MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN HANS VAN MIERLO VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN