De Directeur van Content Beheer Mevrouw S. Tóth Postbus 330 2501 CH 's-GRAVENHAGE. Datum: 28 november 1996. Betreft: EEN NIEUW VERHAAL Kenmerk: ICB/CB961128. Vrij naar Xandra Schutte. Geachte Mevrouw Tóth, "AFGELOPEN WEEK stond het in de krant: hij is in het weelderige hotel in Sydney waar hij verbleef in het huwelijk getreden met de verpleegster die zijn kind in haar buik draagt. Peter Pan, de jongen die weigerde op te groeien, lijkt dan toch eindelijk volwassen te zijn geworden." Het is een hele tijd geleden dat U voor mij een cursus Hongaars zou geven. Dat is toen niet doorgegaan. Omdat er te weinig belangstelling was. Dit verhaal hoort ook thuis in het Land van Nimmermeer. Ik heb de afgelopen jaren nogal wat omzwervingen gemaakt vanaf 1991, maar vlieg toch graag af en toe eens een keer terug naar Kensington. Daar woont ook nog iemand die mijn kind in haar buik draagt: een Paarse Vlinder. Ik denk dat ik U niet hoef te vertellen wie ik bedoel. Er zijn niet veel mensen die ik in mijn huis heb toegelaten de afgelopen jaren. Ik maak echter voor U een grote uitzondering en zou het zeer op prijs stellen indien U mij zou willen bezoeken. Kerstmis nadert met rasse schreden en het Geheim van Paleis ten Bosch wordt vandaag voor het eerst opgevoerd in de Engelenbak te Amsterdam. Ik ben benieuwd naar het vervolg en vlieg er graag eens uit, naar een heel ver land...... Voordien hoop ik echter U hier te hebben ontvangen. Gaarne verneem ik van U wanneer U dat schikt. Met de meeste Hoogachting.

5 DECEMBER 1996 ONTVANGSTBEVESTIGING BRIEF VAN 3 DECEMBER 1996 TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN CONTENT BEHEER

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN