Instituto Cervantes Benelux De Wellenkamp 15-30 6545 NM NIJMEGEN H.M. Koningin Beatrix der Nederlanden Noordeinde 69 2514 GD 's-Gravenhage Datum: 10 maart 1996 Betreft: Karlsprijs Kenmerk: ICB/HMKB960310

Majesteit,

Op deze voor U heuglijke dag wil ik U in het bijzonder gelukwensen met de toekenning van de Karlspreis die U op 16 mei a.s. in Aken in ontvangst zult nemen. Als oprichter van de Stichting Cervantes Benelux doet het mij met name veel deugd dat Koning Juan Carlos van Spanje tijdens de uitreiking de reden van verlening zal voorlezen. Op 11 mei daaraan voorafgaand is Su Real Majestad ook in Middelburg aanwezig om een Four Freedoms Award in ontvangst te nemen. Ik heb het organiserend comité verzocht deze gelegenheid te benutten om de koning de Spaanse versie van het Beleidsplan Instituto Cervantes aan te bieden als eerste stap naar een verdere Nederlands-Spaanse samenwerking, met name waarbij het hier gaat om de ontwikkeling van gezamenlijk arbeidsmarktbeleid. Ik volg thans met veel belangstelling de lezingencyclus Uit Koninklijk Bezit te 's-Hertogenbosch. Van Harte Geluk gewenst. Hoogachtend, Instituto Cervantes Benelux

21 MEI 1996 KARLSPREIS TER ATTENTIE VAN HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX DER NEDERLANDEN