Burgemeester van Nijmegen. Namens deze, De heer G. Schoonderbeek. Korte Nieuwstraat 6. 6511 PP NIJMEGEN. Datum: 11 december 1996. Betreft: GESLACHTSNAAMWIJZIGING Kenmerk: ICB/BvN961211.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte heer Schoonderbeek, Ik bevestig de goede ontvangst van uw brief PD20/GSch waarin u mij uitnodigt voor een gesprek op dinsdag 17 december aanstaande om 11.00 uur.

Zonder tegenbericht kunt u op mij rekenen. Hoogachtend,

17 DECEMBER 1996 CORRESPONDENTIE-OVERZICHT TEN BEHOEVE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN GERICHT AAN DE HEER G. SCHOONDERBEEK

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN