De Minister van Justitie Postbus 20300 2500 EH 's-GRAVENHAGE Datum: 29 november 1996 Betreft: Nieuwe Bedrijfsstructuur Kenmerk: ICB/Justitie961129

Excellentie, Hiermede bericht ik U dat ik heb besloten tot de oprichting van de volgende bedrijven: Instituto Cervantes Holding Ltd Cervantes Opleiding & Training B.V.; Cervantes Werving & Selectie B.V.; Cervantes Management & Organisatie B.V.; Cervantes Bedrijfsadviezen B.V.; Cervantes Reizen B.V.; Cervantes Vertaalservice B.V.; Cervantes Tolkenservice B.V.; Cervantes Public Relations B.V.; Cervantes Communicatie B.V. ; Mijn vordering zet ik om in aandelen. De rekening heb ik gedeponeerd bij de Minister van Financiën. Ik verzoek U aan deze transactie Uw medewerking te verlenen. Hoogachtend, J.L. Van der Heyden.

5 DECEMBER 1996 RECHT TER ATTENTIE VAN MINISTER W. SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN