De Baak Drs H.W. Lulofs Koningin Astridboulevard 23 2202 BJ NOORDWIJK Datum: 29 augustus 1996 Betreft: PARTNERSHIP Kenmerk: ICB/Baak960829 Beste Henk, Ik kom zojuist terug van de sauna. De laatste oranje hindernis is genomen. Bij het afkoelen werk ik naar het hart toe. In mijn zoektocht naar geschikte samenwerkingspartners ben ik niet geslaagd. De enige partner die mijn volledige vertrouwen geniet is Liesbeth. Factoren van sociologische aard hebben tot op heden verhinderd dit partnership meer inhoud te geven. Ik wil daarover graag eens met haar vader van gedachten wisselen. Zou jij zo vriendelijk willen zijn mij de adresgegevens van de heer Halbertsma te doen toekomen? Bij voorbaat hartelijk dank. Met vriendelijke groet, J.L. Van der Heyden. Bijlage: Foto van de fietser op 21 augustus 1996. Kan deze een mooie plaats krijgen naast de foto op het vlot in de Noordzee van 19 oktober 1990, die ik heb laten inlijsten? Gaarne mijn dank aan de heer Nederhorst.

7 SEPTEMBER 1996 STRATEGISCH PERSPECTIEF 2000

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN