Geachte heer Wilzing,

Hiermede teken ik er bezwaar tegen aan dat u mij in een schriftelijk stuk heeft betiteld tot een 'psychiatrisch patient'. Deze zaak gaat naar het Europees Hooggerechtshof. Mijn declaratie ligt thans bij de Minister van Financiën. Ik verzoek U hieraan Uw medewerking te verlenen. Hoogachtend, J.L. Van der Heyden.

EUROTOP TER ATTENTIE VAN DE VOORMALIGE DIRECTEUR VAN DE CENTRALE RECHERCHE INFORMATIEDIENST

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN