Aan de Minister van Justitie Mevrouw Mr. W. Sorgdrager Postbus 20301 2500 EH 's-GRAVENHAGE Datum:19 augustus 1996 Betreft: EEN AVOND AAN ZEE... Kenmerk: ICB/Justitie960819 Geachte Mevrouw Sorgdrager,

Op mijn schrijven van 29 februari jl. kenmerk ICB/Justitie960229 heb ik van U nog geen reactie ontvangen anders dan dat U deze brief niet zou hebben ontvangen. Op 10 september aanstaande neem ik op de Baak te NOORDWIJK vanaf 17.00 uur deel aan een bijeenkomst in het kader van het programma Strategisch Perspectief 2000. Deze plaats is in justitiële kringen niet onbekend. Op 14 augustus 1994 trof ik op het strand voor de Baak nog uw voorganger Mr. Ernst Hirsch Ballin aan. Ik heb hem toen medegedeeld dat hij nog van mij zou horen. Ik ben van mening dat de heer Hirsch Ballin onze samenleving met de 'Pluk ze-wetgeving' een belangrijke dienst heeft bewezen. Ik neem mij voor U op deze komende 10de september persoonlijk een kopie van mijn brief van 29 februari op de Schedeldoekshaven te komen overhandigen. Gaarne verneem ik van U op welk tijdstip U dat schikt. Bij voorkeur rond het middaguur, zodat ik ook nog even van mijn verblijf te Noordwijk aan Zee kan profiteren. Met vriendelijke groet en hoogachting, J.L. Van der Heyden.

23 AUGUSTUS 1996 UW BRIEF C 024/549568 (1) TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN VOOR DEZE HET HOOFD VAN DE DIRECTIE BESTUURSZAKEN DE HEER J. VAN DEN BROEK

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN