INSTITUTO CERVANTES BENELUX De Wellenkamp 15-30 6545 NM NIJMEGEN Chef Kabinet Commissaris der Koningin in de Provincie Zeeland De Weledele Heer Mr. A.C. de Ru Postbus 6001 4330 LA MIDDELBURG Datum: 10 maart 1996 Betreft: Bezoek Koning Juan Carlos Kenmerk: ICB/Roo960310 Geachte Heer de Ru, Ten gevolge van de snelle ontwikkelingen ontvangt u in aansluiting op mijn brief van 7 maart jl. een verbeterde concepttekst met een vertaling in het Nederlands. Het is niet mijn bedoeling om u voor een voldongen feit te plaatsen, maar ik vind het wel belangrijk u inzake mijn huidige gedachtenontwikkelingen in kennis te stellen. Gisteren heb ik vernomen dat Hare Majesteit de Koningin op 16 mei a.s. in Aken de Karlspreis in ontvangst zal nemen. Koning Juan Carlos van Spanje zal hierbij de reden van verlening voorlezen. Bijgaande tekst past geheel binnen dit kader. In hoopvolle afwachting zie ik uw reactie tegemoet. Met vriendelijke groet, Instituto Cervantes Benelux

11 MAART 1996 BEZOEK KONING JUAN CARLOS (5) TER ATTENTIE VAN DE CHEF KABINET COMMISSARIS DER KONINGIN IN DE PROVINCIE ZEELAND

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN