PWA 960129 J.L. van der Heijden. De Wellenkamp 15-30. 6545 NM NIJMEGEN. TELEFAX Bestemd voor: Z.K.H. Prins Willem Alexander. T.a.v.: J.W. Leeuwenburg. Afzender: J.L. van der Heijden. Aantal pagina's: 1. Geachte Heer Leeuwenburg, Gaarne dank ik U voor Uw schrijven 96/wa/mjv d.d. 24 dezer namens Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje inzake de Stichting Cervantes Benelux.

Reeds in april 1981 bezocht ik, tezamen met Mejuffrouw Corthea Goeman Borghesius, het Escorial bij Madrid. Op verzoek van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Irene mijn verantwoordelijkheid voor haar te nemen, heb ik met Mejuffrouw Corthea, die de verantwoordelijkheid droeg voor de kinderen van Prinses Irene, filmopnames gemaakt tijdens een Corrida de Toros in de Plaza de Las Ventas te Madrid en met haar in het Parque de Retiro enkele opnames gemaakt als eerste aanzet voor een cursus Spaans voor Nederlanders. Ik zou het zeer op prijs stellen haar deze film te kunnen vertonen. Ik beschik niet meer over haar adresgegevens. Wellicht kunt U mij daarbij behulpzaam zijn. Hedenmiddag bezocht ik de expositie Uit Koninklijk Bezit te 's-Hertogenbosch. Mijn aandacht is vooral gevallen op stuk 033

"Primo divisio, delingsakte waarin de broers Walram en Otto van Nassau de Nassause landen verdeelden met de rivier de Lahn als scheidingslijn, 17 december 1255".

Het aan deze oorkonde bevestigde zegel is gelijk aan het zegel van Wennemar III van Heyden uit 1369 en Everhardus van Baeck, de zetel van de familie Van der Heyden van Baak van Doornenburg, uit dezelfde periode. Deze families zijn voor mij momenteel onderwerp van een dissertatie-onderzoek. Ik heb mij in dat verband ingeschreven voor de bijbehorende lezingencyclus. Ingeval ik Zijne Koninklijke Hoogheid - in welk opzicht dat zoude moge wezen - van dienst kan zijn, dan ben ik daar gaarne toe bereid. Zijne Koninklijke Hoogheid kan verzekerd zijn van mijn discretie. Hoogachtend, J.L. van der Heijden Stichting Cervantes Benelux - Instituto Cervantes Benelux.

P.S. De kroonprins van Spanje, Prins Felipe, viert vandaag zijn verjaardag. Ik ben zo vrij geweest Hem namens het Instituto Cervantes Benelux een gelukwens te doen toekomen.

22 MAART 1996 KROONPRINS PHILIPPE VAN BELGIË TER ATTENTIE VAN ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID DE PRINS VAN ORANJE