ZONDAG 3 JULI 2011

WAARDE COLLEGAE

Ter voorbereiding op een medisch onderzoek dat morgen plaatsvindt heb ik huisarrest vandaag. Mijn brieven ZATERDAG 2 JULI 2011 BEZOEK AAN VELP en ZATERDAG 2 JULI 2011 PALEIS SOESTDIJK TER ATTENTIE VAN DE SECRETARIS/PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX heb ik gisteren verzonden, c.q. bezorgd. Vanuit die achtergrond kijk ik naar de statistiek van vandaag. Gisteren 2334 bezoeken. Nieuw in de Top 100 van 2112 verwijzende pagina's 13. 5 MEI 2010 KONINGINNENDAG 2010 IN ZEELAND 22. 5 JANUARI 2004 IN KONINKLIJKE DIENST 28. 5 DECEMBER 1999 BRUXELLES 31. 10 MEI 2006 OP ZOEK NAAR HET LANDGOED VAN DE WINDSORS 32. 9 AUGUSTUS 1997 DIANA TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA 36. 14 JANUARI 1999 TOQUE TOQUE 37. 30 JULI 1999 NICOLA FORMBY 45. 1967-2009 ONDERWIJS EN SPANJE 46. 23 OKTOBER 2001 26 OKTOBERBORREL TER ATTENTIE VAN DIRECTIESECRETARESSE KARIN DE WINTER VAN DE BAAK TE NOORDWIJK EN DRIEBERGEN 47. 26 AUGUSTUS 2009 DON QUIJOTE EN SANCHO PANZA OP DE VELUWE 50. 16 DECEMBER 2000 VERDRAG VAN NICE 52. 25 DE JULIO DE 2002 EXCURSIÓN PARTICULAR A ÁGUILAS Y PEÑA FLAMENCA 53. ZATERDAG 28 MEI 2011 TERUGBLIK OP DE VIERING VAN HET HONDERDJARIG BESTAAN VAN DE VERENIGING VAN LERAREN IN LEVENDE TALEN 54. 11 APRIL 2002 MY DI AND I TER ATTENTIE VAN MARIA DELORME IN HARLINGEN 56. 8 MEI 2006 RECONSTRUCTIE: DE RIT NAAR DE LUCHTHAVEN LE BOURGET 62. 16 JUNI 2007 KENNISMAKING MET DOÑA ISABEL CLARA LORDA VIDAL 63. 20 FEBRUARI 2005 GROETEN UIT TORREMOLINOS 65. 11 MAART 2005 DE WARE JACOBA 66. 24 MEI 2005 BLAUW BLOED 70. 5 AUGUSTUS 2003 MY ROYAL MISSION 79. 19 JUNI 2003 MAXIMILIAAN 80. 1 OKTOBER 2000 GOUDEN EEUW 81. 31 JANUARI 2001 HOOGTIJD 83. 2 DECEMBER 2005 BRIEVEN VAN HET KONINKLIJK HUIS VAN NEDERLAND TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA LIESBETH HALBERTSMA 85. DINSDAG 14 SEPTEMBER 2010 DR DOFFERHOFF EN COMMUNICATIE MET THOMAS TRIEBELS 86. 30 SEPTEMBER 2002 VORSTELIJK BEZOEK 87. 11 DECEMBER 2000 SU MAJESTAD EL REY 92. 8 SEPTEMBER 2003 TERUGBLIK OP 5 SEPTEMBER 2003 93. 19 NOVEMBER 2000 NEW HOPE 96. CERVANTESONLINE INFO 11 AUGUSTUS 2007 VERHALEN VAN DE NUMBER ONE 98. 14 MAART 2004 ¿ADÓNDE VAMOS? 99. 2 OKTOBER 2002 SOLDAAT VAN ORANJE II 100. 15 FEBRUARI 2001 VALENTIJN 2001 TER ATTENTIE VAN HERMAN DE KONING. Nieuw in de Top 6 van 6 zoekopdrachten 2. MAINTIENDRONS 6. STAATSSECRETARIS PEPERMUNT DECLARATIE. Verder geen bijzonderheden. Alhoewel: het lijkt mij nog wel zinnig om de documenten op te sommen in welke documenten, brieven en faxberichten de term DECLARATIE is vermeld, t.w. VERZONDEN BERICHTEN AAN DE REGERING VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, BRIEVEN EN FAXBERICHTEN AAN DE MINISTERS-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, BRIEVEN EN FAXBERICHTEN AAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, BERICHTGEVING VAN HET INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES AAN DE MINISTERS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, BRIEVEN AAN DE VOLKSVERTEGENWOORDIGING VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, RAAD VAN BESTUUR, 12 NOVEMBER 1992 DOSSIERNUMMER EA/sw/3011378 TER ATTENTIE VAN MR E.J. ARKENBOUT VAN ADVOCATENKANTOOR NAUTA DUTILH TE AMSTERDAM, 2 FEBRUARI 1993 UW SCHRIJVEN D.D. 22-01-1993 TER ATTENTIE VAN NAUTA-DUTILH AMSTERDAM, 19 SEPTEMBER 1993 VIDEOTHERAPIE, 23 JUNI 1994 BERICHT VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL EN ANDERE WEDERWAARDIGHEDEN, 22 APRIL 1995 BESCHIKKING 8509286 TER ATTENTIE VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE TE UTRECHT, 9 MEI 1995 KANSEN VOOR ADVOCATEN VAN TOP-CRIMINELEN, 10 MEI 1995 AFREKENING NOTARIS TER ATTENTIE VAN BELASTINGADVISEUR R.M. TIJSSEN, 10 JUNI 1995 BESCHIKKINGSNUMMER 8509286 (1) TER ATTENTIE VAN OFFICIER VAN JUSTITIE MR M. VISSER TE UTRECHT, 1 NOVEMBER 1995 FAX 30-10-1995 TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 23 DECEMBER 1995 BERICHTGEVING AAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 24 FEBRUARI 1996 INZAKE OPSPORING § 3.13.3.TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 26 FEBRUARI 1996 UW KENMERK SG96/U1 (2) TER ATTENTIE DE MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 29 FEBRUARI 1996 BETREFT ICB/JUSTITIE960229 TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 29 FEBRUARI 1996 DECLARATIE (1) TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN (1), 9 MAART 1996 VOORTGANGSRAPPORTAGE TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE, 11 MAART 1996 DECLARATIE (2) TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 13 MAART 1996 DECLARATIE (3) TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 29 MAART 1996 AARZELING TER ATTENTIE VAN HET BESTUUR VAN DE VERENIGING VAN LERAREN IN LEVENDE TALEN, 6 JUNI 1996 DECLARATIE TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 25 JUNI 1996 JUSTITIE ARNHEM TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 26 JUNI 1996 ONTMOETINGEN IN HET STADHOUDERLIJK HOF TE LEEUWARDEN, 13 JULI 1996 UW BRIEF NR. 96MO05297/5382 TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 16 JULI 1996 DECLARATIE AAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 14 AUGUSTUS 1996 LEVENSLIED TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 23 AUGUSTUS 1996 UW BRIEF C 024/549568 (1) TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN VOOR DEZE HET HOOFD VAN DE DIRECTIE BESTUURSZAKEN DE HEER J. VAN DEN BROEK, 27 AUGUSTUS 1996 BRIEF C 024/549568 (2) TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE, 30 AUGUSTUS 1996 POLITIECAROUSSEL TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 3 SEPTEMBER 1996 OVERZICHT GEVOERDE CORRESPONDENTIE MET REGERINGSFUNCTIONARISSEN VANAF 1 JANUARI 1996/DECLARATIE, 4 SEPTEMBER 1996 CORRESPONDENTIE-OVERZICHT TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 7 SEPTEMBER 1996 DE LAATSTE BRIEF VOOR EEN NIEUW PERSPECTIEF, 10 SEPTEMBER 1996 OVERWEGINGEN INZAKE STRATEGISCH PERSPECTIEF 2000 TER ATTENTIE VAN HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX DER NEDERLANDEN, 13 SEPTEMBER 1996 AGENDAMUTATIE KABINETSBERAAD TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 1 OKTOBER 1996 OPERATIONALISERING TER ATTENTIE VAN IR DRS J.F.B.C.D. VAN ORANJE, 6 NOVEMBER 1996 HEINTJE DAVIDS, 30 NOVEMBER 1996 UW VERKLARING AAN DRS BREUKER TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN DE CENTRALE RECHERCHE INFORMATIEDIENST, 11 DECEMBER 1996 DECLARATIE TER ATTENTIE VAN DE TWEEDE KAMERFRACTIE VAN HET CDA, 11 DECEMBER 1996 DECLARATIE TER ATTENTIE VAN DE TWEEDE KAMERFRACTIE VAN D66, 11 DECEMBER 1996 DECLARATIE TER ATTENTIE VAN DE TWEEDE KAMERFRACTIE VAN DE PARTIJ VAN DE ARBEID, 11 DECEMBER 1996 DECLARATIE TER ATTENTIE VAN DE TWEEDE KAMERFRACTIE VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE, 15 DECEMBER 1996 UW KENMERK F586.96 TER ATTENTIE VAN DE TWEEDE KAMERFRACTIE VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE, 15 DECEMBER 1996 BERICHTGEVING AAN LIESBETH HALBERTSMA, 30 DECEMBER 1996 VORDERING TER ATTENTIE VAN HET HOOFD VAN DE DIVISIE CENTRALE RECHERCHE INFORMATIE VAN HET KORPS LANDELIJKE POLITIEDIENSTEN, 30 DECEMBER 1996 UITSTAANDE VORDERING (2) TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 14 JANUARI 1997 PAARS BELEID TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 3 FEBRUARI 1997 DECLARATIE AAN VOORZITTER DR J. KALDEWAIJ VAN DE VERENIGING VAN LERAREN IN LEVENDE TALEN, 7 FEBRUARI 1997 BENOEMING - TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 8 FEBRUARI 1997 VONNIS TER ATTENTIE VAN HOOFDOFFICIER VAN JUSTITIE MR. HANS VRAKKING TE AMSTERDAM, 9 FEBRUARI 1997 FELICITATIE AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE, 15 FEBRUARI 1997 DECLARATIE TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 24 FEBRUARI 1997 FAXBERICHT UW KENMERK HW/ab/97/062 TER ATTENTIE VAN HET ARRONDISSEMENTSPARKET AMSTERDAM, 24 FEBRUARI 1997 BRIEF UW KENMERK HW/ab/97/062 TER ATTENTIE VAN HET ARRONDISSEMENTSPARKET AMSTERDAM, 24 FEBRUARI 1997 SYNERGIE TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 27 FEBRUARI 1997 UW BRIEF V97/129 28 TER ATTENTIE VAN DRS R.P. FLORISSON VAN HET NEDERLANDSE MINISTERIE VAN FINANCIËN, UW BRIEF V97/129 TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 27 FEBRUAR 1997 UW KENMERK 0681.87.038 TER ATTENTIE VAN DE BELASTINGDIENST PARTICULIEREN NIJMEGEN, 4 MAART 1997 INKOMSTENBELASTING EN DECLARATIE TER ATTENTIE VAN TIJSSEN BELASTINGADVISEURS, 5 AUGUSTUS 1997 REVIEW AND PREVIEW, 28 AUGUSTUS 1997 VERJAARDAG TER ATTENTIE VAN MINISTER SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 3 NOVEMBER 1997 CERVANTES ENTERPRISES IN BRUSSEL, 4 NOVEMBER 1997 ALIMENTATIE TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS MR E.M.A. SCHMITZ VAN JUSTITIE, 20 NOVEMBER 1997 UW KENMERK NM 964/275 (6) TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE BESTUURSZAKEN VAN HET MINISTERIE VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 4 DECEMBER 1997 ALTHORP, 5 FEBRUARI 1998 JUSTITIA, 8 FEBRUARI 1998 DE DROOM, 9 FEBRUARI 1998 DE BURGEMEESTER VAN BEEK IN LIMBURG, 3 MAART 1998 ZEVEN PEPERMUNTJES, 1 MAART 1998 HILVERSUM, 2 MEI 1998 LIESBETHS MATEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 22 MEI 1998 ROLLS ROYCE SILVER SERAPH, 22 MEI 1998 HEMELVAART, 16 JUNI 1998 WERELDKAMPIOENSCHAP, 19 JUNI 1998 FERGIE, 20 JUNI 1998 SLOTDAG, 27 JUNI 1998 FRANSE WEKEN, 2 JULI 1998 RAAD VAN BESTUUR, 16 JULI 1998 KAAGWEEK, 25 AUGUSTUS 1998 VERTROUWEN, 17 SEPTEMBER 1998 MONDRIAAN, 19 SEPTEMBER 1998 HARTEN TROEF, 22 SEPTEMBER 1998 STRIJDVAARDIGHEID, 25 SEPTEMBER 1998 VUURWERK 1998, 30 SEPTEMBER 1998 NIEUW EUROPA, 31 SEPTEMBER 1998 CLOUD 9, 4 OKTOBER 1998 SMART, 5 OKTOBER 1998 VOORTGANGSRAPPORTAGE TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF, 14 OKTOBER 1998 ZALM, 15 OKTOBER 1998 HARTEWENS, 18 OKTOBER 1998 DE VIJFDE ZUIL, 30 OKTOBER 1998 DROMEN, 9 NOVEMBER 1998 ELTON JOHN, 30 NOVEMBER 1998 UW KENMERK 68187038 TER ATTENTIE VAN DE BELASTINGDIENST PARTICULIEREN TE UTRECHT, 11 DECEMBER 1998 BEZWAARSCHRIFT TER ATTENTIE VAN DE INFORMATIE BEHEER GROEP, 11 DECEMBER 1998 NIEUWE BAAN TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF, 14 DECEMBER 1998 WEEKEND, 15 DECEMBER 1998 GEROOKTE ZALM TER ATTENTIE VAN DE PRESIDENT VAN DE RECHTBANK TE AMSTERDAM, 16 DECEMBER 1998 GEROOKTE ZALM TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 18 FEBRUARI 1997 ZANDVOORT, 7 MAART 1999 UW BRIEF VAN 2 MAART 1999 (1) TER ATTENTIE VAN DE INFORMATIE BEHEER GROEP TE GRONINGEN, 9 APRIL 1999 BRAINSTORM, 27 APRIL 1999 DE KRACHT VAN HET GELOOF, 28 MEI 1999 UITNODIGING, 5 JUNI 1999 DIPLOMATIE, 7 JUNI 1999 UWE MAJESTEIT, 9 JUNI 1999 VRIJ ONVERVEERD, 14 MEI 1999 ERFENIS TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 28 JUNI 1999 PARASOLORGANISATIE, 1 JULI 1999 ACHT EN DERTIG, 4 JULI 1999 RAMSCHIP SCHORPIOEN, 15 JULI 1999 ZALM TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 19 JULI 1999 PUNTKOMMA, 25 JULI 1999 HEYDANUS TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 27 JULI 1999 DOSSIERKENNIS, 1 AUGUSTUS 1999 ORGANISEREN VAN HET KAPITAAL VAN DE TOEKOMST, 12 AUGUSTUS 1999 GOLFSLAG, 16 AUGUSTUS 1999 DECLARITIS, 18 AUGUSTUS 1999 BRONSGROEN EIKENHOUT, 1 SEPTEMBER 1999 VALKHOFNIEUWS TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 12 SEPTEMBER 1999 HET ZWARTE SCHAAP, 20 SEPTEMBER 1999 DE REIS VAN DE FENIX, 24 SEPTEMBER 1999 AFTELLEN, 26 SEPTEMBER 1999 NEW YORK... NEW YORK!, 29 SEPTEMBER 1999 NAGEKOMEN, 30 SEPTEMBER 1999 INTERNATIONALE ASPECTEN VAN HET OPENBAAR BESTUUR...., 15 OKTOBER 1999 REPARATIEWERKZAAMHEDEN19 OKTOBER 1999 GEBRANDMERKT, 20 OKTOBER 1999 DE HEERLICKHEIJD, 21 OKTOBER 1999 UITBREIDING NETWERK, 23 OKTOBER 1999 KWARTETTEN, 24 OKTOBER 1999 JAARVERGADERING 1999 VAN DE VERENIGING OFFICIEREN CAVALERIE, 26 OKTOBER 1999 BEWEGING TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 27 OKTOBER 1999 GESPREK MET DE HEER CASAUBON - DIRECTEUR HOTEL CERVANTES TE TORREMOLINOS, 28 OKTOBER 1999 DE KROONPRINS CONNECTIE, 29 OKTOBER 1999 ACTUALIDADES II, 29 OKTOBER 1999 EDUCACIÓN Y SOCIEDAD, 8 NOVEMBER 1999 JUPITER, 11 NOVEMBER 1999 NUEVO LANJARÓN, 13 NOVEMBER 1999 LADY IN BLUE AND PURPLE, 14 NOVEMBER 1999 PURPLE CABLE TURTLE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 23 DECEMBER 1999 WISSELENDE CONTACTEN, 3 JANUARI 2000 EDINBURGH CASTLE AND THIRLESTANE AFSCHEID VAN THE BORDERLAND IN THE BUCCLEUCH ARMS, 8 JANUARI 2000 AFRONDING DOSSIER BREUKER, 12 JANUARI 2000 DE KLOP OP DE DEUR, 18 JANUARI 2000 KONINGIN VICTORIA, 20 JANUARI 2000 POSTBUS 689, 27 JANUARI 2000 BUILDING THE HOLDING III, 29 JANUARI 2000 BUILDING THE HOLDING V, 14 FEBRUARI 2000 THE ROAD AHEAD, 17 FEBRUARI 2000 BUILDING THE HOLDING X, 22 FEBRUARI 2000 FATSOENSRAKKERIJ, 23 FEBRUARI 2000 RETOUR NIJMEGEN-'s-GRAVENHAGE, 27 FEBRUARI 2000 VOORLAATSTE BRIEF UIT SPANJE AAN LIESBETH HALBERTSMA, 8 MAART 2000 RETOUR NIJMEGEN-WASSENAAR I, 17 MAART 2000 SPIJKERS MET KOPPEN TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOÖRDINATOR FRANS, 20 MAART 2000 DE STALKER TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 10 MEI 2000 VERBAZING, 14 JUNI 2000 EL HOLANDÉS ERRANTE, 21 MEI 2000 CONVERGENTIE TER ATTENTIE VAN HERMAN DE KONING, 28 MEI 2000 SLUITSTUK II VAN GRAN HERMANO, 4 JUNI 2000 HONG KONG, 12 AUGUSTUS 2000 IN DE LIFT, 17 AUGUSTUS 2000 DE LAATSTE LOOTJES, 13 SEPTEMBER 2000 VERDERE ONTWIKKELINGEN TER ATTENTIE VAN HERMAN DE KONING, 22 SEPTEMBER 2000 VLIEG ER EENS UIT, 20 OKTOBER 2000 NUEVO ESPÍRITU, 23 OKTOBER 2000 HET WONDER VAN DEN HAAG, 25 OKTOBER 2000 SLEUTELFUNCTIES, 1 NOVEMBER 2000 EL MUNDO DE MAÑANA EMPIEZA HOY PARA GRAN HERMANO, 3 NOVEMBER 2000 VON HEYDEN ZU KÖNIG, 7 NOVEMBER 2000 SCHOT IN DE ROOS, 12 NOVEMBER 2000 MADE IN SWITZERLAND, 15 NOVEMBER 2000 VAN HAVER TOT GORT, 27 NOVEMBER 2000 QUESTION 28 DE PROEF OP DE SOM, 24 NOVEMBER 2000 PREPARING FOR DINNER, 28 NOVEMBER 2000 EBFORD, 28 DECEMBER 2000 PAARSE PETTEN, 1 JANUARI 2001 ACHT JAAR PAARS EN ORANJE TER ATTENTIE VAN MINISTER ANNEMARIE JORRITSMA VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 1 JANUARI 2001 ACHT JAAR PAARS EN ORANJE TER TER ATTENTIE VAN MINISTER GERRIT ZALM VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 1 JANUARI 2001 ACHT JAAR PAARS EN ORANJE TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 8 MAART 2001 DE RODE HOED, 25 MAART 2001 A STAR IS BORN, 30 MAART 2001 ELIZABETH, 5 APRIL 2001 HET JUISTE SPOOR, 23 SEPTEMBER 2001 ONDERNEMERSKWALITEITEN TER ATTENTIE VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL CENTRAAL GELDERLAND, 25 FEBRUARI 2002: AANSLAG 1999 TER ATTENTIE VAN ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVIESBUREAU R.M. TIJSSEN, 8 APRIL 2002: AANSLAG 681.87.038.H.96 D.D. 8 APRIL 2002 TER ATTENTIE VAN DE HEER J.M. FRUSCH VAN DE BELASTINGDIENST/PARTICULIEREN/ONDERNEMINGEN BUITENLAND TE HEERLEN (1), 7 MEI 2002 PAARS III TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER JAN PETER BALKENENDE VAN HET CDA, 7 MEI 2002 PAARS III TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER THOM DE GRAAF VAN D66, 7 MEI 2002 PAARS III TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER AD MELKERT VAN DE PARTIJ VAN DE ARBEID, 7 APRIL 2002 PAARS III TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER HANS DIJKSTAL VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE, 22 MEI 2002 OPENSTAANDE POST TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER GERRIT ZALM VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE, 21 JANUARI 2004 WIJKBEZOEK 17 FEBRUARI 2004 UW KENMERK: P400 TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER GUUSJE TER HORST VAN NIJMEGEN, 24 JANUARI 2004 DE 'BEETJE INTEGERE' NIJMEEGSE POLITIEK TER ATTENTIE VAN VOORMALIG BURGEMEESTER ED D'HONDT VAN NIJMEGEN, 24 JANUARI 2004 DE 'BEETJE INTEGERE' NIJMEEGSE POLITIEK TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER GUUSJE TER HORST VAN NIJMEGEN, 24 JANUARI 2004 REMINDERS II TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 29 JANUARI 2004 WERKVERSLAG TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 30 JANUARI 2004 DE GEEST VAN DE SANGRÍA, 6 APRIL 2004 AFSPRAAK ACCOUNTANT TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 3 MEI 2004 SAMEN WONEN, 28 MEI 2004 IK BEN ER... ALS JE ME NODIG HEBT, 15 JULI 2004 PAARS EN ROOD SUCCESVOL TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 14 AUGUSTUS 2004 EL GRAN TEATRO DEL MUNDO TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 4 OKTOBER 2004 I HOPE YOU DON'T MIND, 12 OKTOBER 2004 LIDMAATSCHAP TER ATTENTIE VAN VOORZITTER DRS R. MIEDEMA VAN DE VERENIGING VAN LERAREN IN LEVENDE TALEN, 6 DECEMBER 2004 FINISHING TOUCH TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA LIESBETH HALBERTSMA, 4 JANUARI 2005 VOSSENJACHT, 10 JANUARI 2005 BRUMMEN, 13 JANUARI 2005 ÉÉN VOOR ALLEN, 5 FEBRUARI 2005 WARSTEINER, 8 APRIL 2005 DIANA, VERHAAL VAN EEN PRINSES (DEEL 1), 18 APRIL 2005 RUIMHARTIGHEID, 5 MEI 2005 KAREL AALBERS TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 5 SEPTEMBER 2005 DE MANNEN VAN DIANA DEEL 1, 4 OKTOBER 2005 DOORNENBURG, 24 NOVEMBER 2005 CONTRIBUTIE LIDNUMMER 13289 TER ATTENTIE VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE VERENIGING VAN LERAREN IN LEVENDE TALEN, 8 DECEMBER 2005 WAARDEBEPALING HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA, 1 JANUARI 2006 GELUKKIG - HAPPY - FELIZ 2006, 3 JANUARI 2006 EARL CHARLES SPENCER EN RONALD BLANKENSTEIN, 6 JANUARI 2006 ONS WERELDELFTAL TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 28 MAART 2006 LA CAMISA NEGRA TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 15 SEPTEMBER 2006 BIJ JOUW VIJFTIGSTE VERJAARDAG TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 14 FEBRUARI 2007 GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN TER ATTENTIE VAN MINISTER WOUTER BOS VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 14 FEBRUARI 2007 GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN TER ATTENTIE VAN MINISTER ERNST HIRSCH BALLIN VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 14 FEBRUARI 2007 GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN TER ATTENTIE VAN MINISTER PIET HEIN DONNER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, 5 FEBRUARI 2008 SUPER TUESDAY, 8 FEBRUARI 2008 CMS DERKS STAR BUSMAN, 10 JULI 2008 BEZOEK AAN GRONINGEN TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER, 24 OKTOBER 2008 VILLA TE KOOP TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA, 6 NOVEMBER 2009 DECLARATIE TEN BEHOEVE VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN MINISTER ERNST HIRSCH BALLIN VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 11 NOVEMBER 2009 DECLARATIE TEN BEHOEVE VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX (2) TER ATTENTIE VAN MINISTER ERNST HIRSCH BALLIN VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 12 MAART 2010 IN MEMORIAM HANS VAN MIERLO, 1 APRIL 2010 INFORMATIEVOORZIENING MAART 2010 TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 13 APRIL 2010 EDUCACIÓN, EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER ALEXANDER PECHTOLD VAN D66, 29 MEI 2010 PLANNING TOT 1 AUGUSTUS 2010 TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 13 JUNI 2010 OP WEG NAAR EEN NIEUWE PAARSE REGERING TER ATTENTIE VAN THOMAS TRIEBELS, 16 JUNI 2010 EARL CHARLES SPENCER, THOM DE GRAAF EN DE ORANJE DAMES TER ATTENTIE VAN THOMAS TRIEBELS, 18 JUNI 2010 PAARS PLUS TER ATTENTEI VAN LIESBETH HALBERTSMA, 25 JUNI 2010 PAARS PLUS ULTRA OFWEL VERSLAG 2010 WEEK 25, 21 AUGUSTUS 2010 HENK LULOFS EN TMK, 3 SEPTEMBER 2010 ROAD TOWN, TORTOLA TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 3 SEPTEMBER 2010 ROAD TOWN, TORTOLA TER ATTENTIE VAN THOMAS TRIEBELS, 21 SEPTEMBER 2010 DE OMSLAG, 3 OKTOBER 2010 CERVANTESONLINE IS ONBETWIST VOOR U DE SPANJESPECIALIST TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 3 OKTOBER 2010 CERVANTESONLINE IS ONBETWIST VOOR U DE SPANJESPECIALIST TER ATTENTIE VAN THOMAS TRIEBELS, 14 OKTOBER 2010 GELUKWENS BENOEMING TER ATTENTIE VAN MINISTER PIET HEIN DONNER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 14 OKTOBER 2010 GELUKWENS BENOEMING TER ATTENTIE VAN MINISTER PRESIDENT RUTTE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 14 OKTOBER 2010 OUDE BEKENDEN TER ATTENTIE VAN MINISTER IVO OPSTELTEN VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN en 23 NOVEMBER 2010 VITESSE EN HET BELEIDSPLAN CERVANTES TER ATTENTIE VAN DE HEER HANS NUGTEREN VAN D66. Volgens PROFESSOR MR. PIETER VAN VOLLENHOVEN dienen klokkenluiders te worden gehonoreerd als zij maatschappelijke misstanden aan de kaak stellen.

BIJ DEZE DUS

MAANDAG 4 JULI 2011 NOG TWEE MEDISCHE ONDERZOEKEN