13 september 2000. Betreft:VERDERE ONTWIKKELINGEN Kenmerk: JH/HdK20000913. Nijmegen, dinsdag 12 september 2000. Beste Herman, Ik ben nog steeds in afwachting van het financiële advies van KPMG volgens de afspraken in het kader van de 'Starter van het jaar' met enkele adviseurs op de Baak op 14 oktober 1998. Ik schreef Peter Ottenhoff dienaangaande op 18 oktober 1998 onder meer: De avond aan zee was buitengewoon waardevol. Hélène van den Broek deed het leuk. Ik heb kennis gemaakt met Jan Wokke van KPMG (Alkmaar), Mark Knapen van EasyStart en Marco de Jong van de ING, tot voor kort werkzaam geweest in de sector MKB aan de Daalsesingel hier in Utrecht. Dat was dus ook vertrouwd terrein verder als JH/LH). Gezien mijn huidige status als vrijgezel zie ik een familiebedrijf Van der Heyden/Halbertsma nog steeds als een goede optie. Dienaangaande ontvang je bijgaand eveneens een aanmeldingskaart voor de workshops voor bedrijfsopvolgers. Als Liesbeth meedoet, doe ik ook mee. Het zou leuk zijn als je dan ook aanwezig bent. Ik heb met Henk Lulofs ook al eens samen zo'n bijeenkomst meegemaakt. Het bevalt mij immers uitstekend op de Baak. Daarom ga ik weer even terug naar woensdagavond. Jan Wokke heeft mij toegezegd zijn collega van KPMG te Utrecht contact met mij te laten opnemen in verband met de final touch van het businesplan. Het is met name van belang om vast te stellen hoe de activa goodwill, Letters (boek), handelsmerk en crediteur kunnen worden gewaardeerd, zodat ik in aanmerking kom voor de AGAATH-lening van fl. 250.000,-. Eerstgenoemd activum is nu alweer aardig gestegen na de ontvangst van de brief uit Londen.

Liefde is... ...ook de restjes samen opeten. Zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen. Laten we het daar maar bij houden.

Woensdag 13 september
Happy Birthday to all of us! Vanmorgen ontving ik weer een uitnodiging van Ros Halley om met Oud en Nieuw weer naar Schotland te komen. Als de heer Van Amstel dat maar goed vindt! Stel je voor dat zich weer bekenden van mijn beste collega in het gezelschap bevinden. Ik voel er veel voor om weer terug te gaan tegen die tijd. Bij voorkeur met een groepje. Maar eerst het nieuws van vandaag. De Gelderlander: Kok: koningin blijft lid regering. Al mijn stukken omtrent dit onderwerp stel ik gaarne aan de minister-president ter beschikking, voor het geval hij nog enige behoefte heeft aan aanvullende informatie. Het is een van de verworvenheden van dit democratische koninkrijk dat de heer De Graaf die gelegenheid nog krijgt om te reageren. Ik zou mij na een dergelijke blamage als in april van dit jaar al direct uit het openbare leven hebben teruggetrokken op een landgoed in Doorn of iets dergelijks. Mijn probleem is hiermee echter wel uit de wereld en kunnen we nu over het echte koningsschap gaan nadenken als wegbereider van een Europees Constitutioneel Vorstendom. Zeker nu het probleem in Oostenrijk ook uit de wereld is. Oostenrijk ziet einde sancties als groot succes. Goed dat de 'drie wijzen' mijn advies hebben overgenomen. Ik hoop dat men in het zuidoosten van ons voormalige keizerrijk zich nu ook realiseert dat het Instituto Cervantes Benelux een substantiële bijdrage heeft geleverd aan de oplossing van hun probleem onder het motto: "Men kan slechts een straf opleggen als er sprake is van een strafbaar feit, zoals het overschrijden van de maximum snelheid in een tunnel in Parijs". Afgelopen vrijdag had ik in de sauna nog een gesprek met een collega van de heer Ewald Kist. In dit verband valt mijn oog vandaag op het Telegraafartikel: Timing pleit ING vrij bij verkoop van belang ABN. Zie verder bijgevoegd artikel. Ik ben benieuwd of zij van plan zijn om nu te gaan investeren in de nieuwe Bank Cervantes Benelux. Dat lijkt mij in strategisch opzicht de allerbeste keus. Guus Meeuwis gaat volgens het artikel Comeback Guus Meeuwis na stembandoperatie weer zingen. Hij staat te springen om weer aan de gang te gaan te gaan op 28 september aanstaande op de Engelenburg, zoals ik dat op 17 oktober 1998 met hem heb afgesproken in de 'Florin & Firkin' te Utrecht na zijn optreden in 'Spijkers met Koppen'. Op 18 september begint hij alweer in besloten kring. Daartoe citeer ik dezelfde brief als hierboven: Ik heb gisteren het programma Spijkers met Koppen weer eens bijgewoond. Dolf Jansen vroeg mij al meteen voor het begin van de uitzending of ik nog iets had meegemaakt. Een verbroken relatie of een leuke nieuwe sexuele ervaring. Ik heb hem laten weten dat dat alweer een tijd geleden is en ik gedurende de laatste jaren van de geneugten des vleses verstoten ben gebleven. Interessant was zijn interview met dominee Visser van de Pauluskerk in ROTTERDAM. Hij stelde voor om drugscriminelen belasting te laten betalen. Maar daar is nu juist de Pluk ze-wetgeving voor in het leven geroepen door Winnie. Voorts heb ik ook een afspraak gemaakt met Guus Meeuwis voor een feestje. Vooral vanwege zijn nummers Per Spoor (Kedeng Kedeng) en Ik Ben Blij Dat Ik Je Niet Vergeten Ben. De avond heb ik - na mijn rode 'jacket' in verzekerde bewaring te hebben gegeven en een Wilhelmina-pepermuntje te hebben genuttigd - doorgebracht in de brasserie van café Luden in Hotel des Pays Bas. Jou ongetwijfeld nog bekend uit de tijd dat je actief was voor de Alliance Française. De 'King of Scandinavia' ligt alweer op ons te wachten in de haven van IJmuiden. Ik ben in principe bereid mijn verantwoordelijkheden aan andere bestuurders over te dragen. 'Als het maar goede zijn', zoals ik de heer Steurbaut al eerder heb laten weten op Paleis Het Loo. Maandagavond zag ik Hans Wijers nog op de televisie. Precies op het moment dat ik een van mijn brieven aan hem zat te lezen uit de periode augustus 1998. Hij is nu voorzitter van het Wereld Natuur Fonds, gevestigd in de Steynlaan in ZEIST. Daar is ook dansstudio 'Ritzer' gevestigd. Peter heeft mij ooit geadviseerd dansles te gaan nemen. Er gaat me nu een lichtje branden. Niet ver daarvandaan, in de De Genestetlaan, trof ik op 22 augustus 1998 dit paarse opschrift.

Het deed mij uiteraard ogenblikkelijk denken aan ons paarse Management Informatie Systeem. Daar was toendertijd inderdaad iets MIS mee. Nu er weer wijn besteld kan worden bij de Nederlandse Importeurs van Oostenrijkse Wijnen, kunnen we daar - wellicht - weer gebruik van maken.

Mijn volledige informatiesysteem, resultaat van zes jaar werken, heb ik in mei 1987 in zijn geheel - kosteloos - overgedragen aan mijn toenmalige 'partners' van 'Het NIOW', althans aan 'Mieke' van het IBO. Dat is de eerste en de laatste keer geweest. Liefde is... ...haar troosten. Zodra ik de kans krijg. Zeker nu ik op haar verjaardag de uitnodiging heb ontvangen voor Schotland. Ros Halley is immers volledig op de hoogte van mijn 'Relationship to the Late Princess of Wales'. Ik heb haar bij mijn afscheid in januari van dit jaar nog gezegd: 'I intended to buy 14 white roses for you, but they were not available'. Liesbeth heeft ze al gehad op 17 september1997 na mijn bezoek aan de Kloosterkerk te 's-Gravenhage. Ze heeft er nog 14 tegoed. Bij het doorlopen van mijn 'Letters to Elizabeth' d.d. 21 september 1998 lees ik nu (brief aan Peter): 15.40 Gesprek achter de rug met de heer Ter Maat van de Kamer van Koophandel. De heer Ter Maat heeft het plan uitgebreid bestudeerd en er een positief oordeel over gegeven. Vervolgens heeft het programma EasyStart een analyse-aandachtspunten geproduceerd en een analyse-inconsistente data (bijgevoegd). Ik geef hierop mijn reactie.

ANALYSE - AANDACHTSPUNTEN

H 1.0 Uitgegaan is van de Limited Company, uit te bouwen tot holding met werkmaatschappijen. EasyStart voorziet niet in die constructie. Bij het opnemen van de vijf ondernemers is het uitgangspunt dat deze ondernemers door mij worden geïnformeerd over de ontwikkelingen en de betrokkenen binnen de inner circle dit onderling doorcommuniceren op een zorgvuldige basis. Het is niet bekend of genoemde geïnformeerde ondernemers tot de oprichters kunnen worden gerekend. Zij worden hiermee wel hiertoe uitgenodigd. Ondernemer 1 is "samenwonend in de postbus". De symboliek hiervan betreft de bestaande vertrouwensbasis tussen ondernemers 1 en 2 op grond van de goede collegiale ervaringen in het verleden. Het plan voorziet in een huwelijk met de Baak. Dit is een zakelijk huwelijk. Dit houdt overige toekomstscenario's overigens open. De vertrouwensrelatie bestaat uit het overdragen van de sleutel van de postbus, hetgeen reeds is geschied. De punten H 1.2 t/m H 1.7 zijn irrelevant, aangezien genoemde ondernemers reeds een onderneming drijven.
H 2.3 De onderneming gaat niet importeren en/of exporteren. EasyStart heeft dit geconcludeerd op basis van het feit dat uitbreiding naar het buitenland aan de orde is.
H 2.6 De administratie zal zelf worden uitgevoerd ingeval de Baak medegebruik van het computersysteem toestaat. De personeelsadministratie wordt uitbesteed.
H 3.5 Dit punt zal worden aangepast. Het verdient de voorkeur dat cliënten eerst tot de activiteit worden toegelaten na betaling van de factuur.
H 3.7 Uitgegaan is van de informatie verstrekt door makelaardij Mens te Lisse. Het verdient echter de voorkeur dat de Baak een ruimte beschikbaar stelt ten behoeve van de manager van het bedrijf en daarbij de kosten offreert. Vooralsnog is het plan gebaseerd op de voormalige situatie van Nieuw Elan aan de Parallelboulevard. De Koningin Astridboulevard heeft echter de voorkeur.
H 3.8 Dit moet wel mogelijk zijn.
H 4 Over inbreng van eigen vermogen van ondernemers 2 t/m 5 is nog geen besluit genomen. Ondernemer 1 beschikt over de rechten op het handelsmerk, persoonlijke goodwill en de auteursrechten op het boek "Letters tot Diana, Princess of Wales". Een accountant dient hiervan de waarde vast te stellen en te adviseren op welke wijze dit in het bedrijf kan worden ingebracht. Dat geldt eveneens voor de vordering die de oprichter heeft op de Staat der Nederlanden. De punten aangaande privé-specificatie zijn vooralsnog irrelevant.
H 1.4 Inkomen. Dit punt verdient nadere aandacht.

De analyse-inconsistente data is volledig correct. Geboortedatum ondernemer 2: 13 september 1955. (Correctie 2 juli 2003: Uit mijn brief van 6 oktober 2000 aan Mr. G. van Amstel blijkt dat dit 13 september 1956 moet zijn). Verdere persoonlijke gegevens gaarne medewerking. Het punt H 3.6 inkoopmarkt zal ik aanpassen. Promotie en reclame, ziektekostenverzekering en overige verzekeringskosten dienen te worden vastgesteld. Dit zijn de eerste correcties vanuit de KvK. Een tweede survey dient nu door een accountant te geschieden. Ik zou het zeer op prijs stellen als jouw echtgenote nog een keer een onbaatzuchtige bijdrage zou willen leveren op dit punt. Met name ten aanzien van punt 4 en uiteraard het gehele bovenstaande verhaal. Voorts heb ik met de heer Ter Maat afgesproken een volgende adviseur eveneens het aan dit businessplan ten grondslag liggende beleidsplan te beoordelen aangaande de filosofie en bestuurlijke structuur. Voor de goede orde meld ik dat deze tekst eveneens is opgenomen in mijn rapportage aan de directie van de Baak (standaardprocedure) en ik het businessplan in het bezit van de heer Ter Maat heb gelaten." De dochter van professor Halbertsma is echter geboren op 13 september 1956 volgens het patriciaatsboek. Ik vraag mij nu af of ik een fout heb gemaakt. Er is immers een leeftijdsverschil van een jaar. In zijn brief van 16 februari 2000 heeft de heer Van Amstel onder meer gemeld: Recent heeft één en ander een nog onaangenamer karakter gekregen doordat u meent familie van mijn cliënte, te weten Prof.Ir. K.T.A. Halbertsma te Velp, eveneens te moeten voorzien van ongevraagde correspondentie. Ik zou hieruit kunnen opmaken dat professor Halbertsma uit Velp niet Liesbeths vader zou zijn. Dan heb ik mij ernstig vergist en is Liesbeth vandaag niet 44 maar 45 jaar geworden en weet ik nog steeds niet waar zij woonachtig is. Ook is mij haar burgerlijke staat niet bekend. Van 'stalking' kan dus zonder meer al geen sprake zijn. Op 15 maart zond de heer van Amstel mij bijgevoegde brief met als belangrijkste zin Zodra uw rapportage tot een einde komt, is dat wat in mijn ogen aardige overeenkomsten met stalking vertoonde, beëindigd, waardoor vanuit twee verschillende visies toch weer één zelfde doel wordt bereikt. Hier houd ik dus ernstig rekening mee. Daartoe memoreer ik in deze brief mijn antwoord van 16 maart jongstleden: VAN DER HEYDEN/HALBERTSMA. In het licht van het bovenstaande kan ik de heer Van Amstel vanaf vandaag van de verantwoordelijkheid ontheffen voor het gebruik van een mij onwelgevallige term. Ik heb echter wel behoefte aan kennis omtrent de feitelijke situatie, teneinde verdere misverstanden in de toekomst te voorkomen. Aangaande de opmerking in de horoscoop van vandaag denk ik aan het gestelde in mijn dagboek van 24 september 1998, gericht aan mijn collega aan de kust: "Het Spaans van hem en zijn onderdanen is immers niet wat het zijn moet. Dat heb ik reeds in 1995 kunnen vaststellen in de tijd dat Poppetje nummer één zo vaak op en neer moest rijden van Aalsmeer naar Zoetermeer. Ik heb van hem echter ook nog wel wat geld tegoed. Hij drinkt thans voortdurend koffie als ik het NRC moet geloven. Ik vraag mij overigens af waarom die krant geen duit in het zakje doet van mijn stichting. Dan ben ik in één klap uit de problemen. Ik moet jou immers ook kunnen betalen voor jouw verleende diensten ingeval je mijn opdrachten hebt uitgevoerd. Dan kan ik ook vaker van jouw cursussen gebruik maken. Het Nederlands Filmfestival is geopend. Staatssecretaris Van der Ploeg stelt zeven miljoen gulden beschikbaar voor Nederlandse film. Dat is een leuk begin. Hoe komen ze toch aan al dat geld in Den Haag? Ik werk veel harder dan die mensen op de departementen. En mijn schatkist is nog steeds leeg. Het wordt dus tijd dat zij daar eens iets aan gaan doen. Vooral bij Financiën. Want die declaratie loopt alweer aardig op. Dat kan Ruud wel berekenen op rekening-courant-basis." Ook vreemd dus dat Rick van der Ploeg geen geld meer over heeft voor het Huis Doorn. Wellicht valt het te bekostigen uit de opbrengst van de film The Angel on the Bridge, door Steven Spielberg en een Nederlandse produktiemaatschappij (De Winter bij voorbeeld. Zie weekendbijlage de Telegraaf van vorige week). (16.59) Ik heb het dagboek nu doorgelezen tot aan 1 oktober 1998.

Vanavond het laatste deel van dat jaar. Dan kan ik alles rondmaken voor morgen. Ik hoop dat we dan tot zaken kunnen komen. Hartelijke Groet.

15 SEPTEMBER 2000 DE OOIEVAAR TER ATTENTIE VAN HERMAN DE KONING