Postbus 689. 3500 AR UTRECHT. DRS P. OTTENHOFF Manager Benelux HOUTEN. Datum: 18 oktober 1998. Betreft: DE VIJFDE ZUIL Kenmerk: JH/PO981018

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Peter, Teneinde te voorkomen dat jij buiten mijn getrokken spoor geraakt meld ik je hiermede dat ik afgelopen donderdag het volgende bericht ontving in een enveloppe uit BUCKINGHAM PALACE

ST. JAMES'S PALACE LONDON SW1A 1BS. From: The Office of HRH The Prince of Wales. 13th October, 1998. Dear Mr. Van der Heyden, The Prince of Wales has asked me to thank you for your letter of 18th September. Your reasons for writing as you did are appreciated, and His Royal Highness is grateful to you for taking the trouble to let him know of your views. The Prince of Wales has asked me to send you his best wishes. Yours sincerely, Miss Henrietta Rolston. Mr. J.L. Van der Heyden"

Nu zijn voormalige echtgenote mij niet meer terzijde kan staan stel ik het zeer op prijs dat de Britse kroonprins thans klaarblijkelijk medeverantwoordelijkheid gaat nemen voor onze 'business'. Daarom stel ik jou hiermede als derde - naast Tony Blair en Liesbeth Halbertsma - in kennis van de tekst van de aangetekende brieven die ik His Royal Highness en de Prime Minister op 18 september jongstleden heb doen toekomen: Last Will. Verzendbewijs nummer 3S RRRW 1753232 en: Letter to the Prince of Wales Verzendbewijs 3S RRRW 1753234. Ik beschouw de reactie van de Prince of Wales als uitermate belangrijk. Raak hierdoor niet in paniek. Keep quiet. Ik heb thans vertrouwen in mijn mensen. Op de Engelenburg te Brummen heb ik de bevestiging ontvangen dat de gehele Britse Koninklijke Familie achter mij staat. Voeg daaraan toe dat ik nog vier andere kroonprinsen in mijn portefeuille heb in Nederland, België, Luxemburg en Spanje, dan beschouw ik Prins Charles vanaf heden als mijn Vijfde Zuil. Dit kan eveneens ten goede komen aan de restauratie van Kasteel Haarzuilens. Ik heb de veiling bezocht op 13 oktober en kennis gemaakt met de baron. Een alleraardigste man met een charmante echtgenote. Het lijkt mij in dat verband zinvol je in kennis te stellen van de acties die ik vanaf mijn laatste brief van 7 oktober heb genomen. Ik kan mij moeilijk voorstellen dat je jouw droomhuis alweer wilt inruilen voor iets anders. Mocht je ooit verhuizen, dan hoop ik wel een adreswijziging van je te ontvangen, zodat mijn informatie niet op de verkeerde plaats terechtkomt. Op woensdag 7 oktober ben ik namelijk weer eens mijn persoonlijke bezittingen kwijtgeraakt in het Griekse restaurant Mykonos aan de Drakenburgstraat (van de Dragon Vision Wizard). Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat ik een gewild object voor souvenirjagers ben geworden. Uiteraard zijn er ook groeperingen die graag weten wat mijn toekomstplannen zijn. Ik heb die donderdag alsvolgt aangifte gedaan bij de politie: - na bezoek aan Kostas en telefoongesprek met ober Dimitri - "Aangifte is gedaan van vermissing van zijn polstasje met inhoud: portefeuille met foto van Lady Diana, rijbewijs, giropas, Eurocard, UB-pas, pas conditiecentrum Scheepstra, Airmileskaart, AH Bonuskaart, strippenkaarten en andere pasjes; paspoort, portemonnee met inhoud (ongeveer Hfl 150,00); sleuteltjes, rekeningen, treinkaartjes, VISA-pas. Vermoedelijke plaats en tijdstip van verlies (en eventuele verklaring): Restaurant Mykonos Drakenburgstraat. Ik heb daar gisteravond mijn Letters to Diana, Princess of Wales en dagboek uit KENSINGTON PALACE met koninklijke brief (moet zijn: brieven) en brief van de Chairman of Harrods Knightsbridge (Londen) laten zien aan mevrouw Joke Verstegen, Weeresteinlaan 8, 3555 XN Utrecht, en echtgenoot.

Zij hebben mij een drankje aangeboden. Rond 23.00 uur heb ik nog afgerekend (met Eurocard) aan kelner Dimitri. Bij thuiskomst bleek ik het tasje niet in mijn Samsonite handbag te hebben meegenomen en vermoedelijk op tafel laten liggen. Utrecht 8 oktober 1998." Ik kreeg ook de NeBIB nieuwsbrief. Van de contacten die ik tijdens de laatste borrel in Loosdrecht heb gelegd, heb ik nog steeds niets vernomen. Ik ben met name geïnteresseerd in een reactie van Theo Mulder. Als hij - ja - zegt volgt de rest vanzelf. Daarom heb ik de volgende brief verzonden: "Vrienden van de Stichting Part-Invest. Klein Heiligland 53. 2011 EC HAARLEM. Datum: 8 oktober 1998. Betreft: Aanmelding.

Financieringsplan
Teneinde het bedrijf te financieren stel ik mij de volgende constructie voor: Informal Investors kopen aandelen van de holding, b.v. 7 x 1 miljoen. De holding koopt hiermee aandelen voor de werkmaatschappijen (Hfl. 40.000,-). Hiermee worden de initiële activiteiten gefinancierd. Niet aangewend aandelenkapitaal wordt hoog renderend "weggezet". Ik bereken in onderling overleg een 'fee' voor het gebruik van de naam. De richtlijnen van de Commissie Corporate Governance vormen de grondslag voor het bestuurlijk functioneren van de in de holding participerende investeerders. Ik heb mijn appartement nog steeds te koop staan. De hypotheek bedraagt Hfl. 140.000,- tegen een rentepercentage van 6,1%. (fl. 711,67 per maand). Deze week kreeg ik een offerte van de ING Bank dat dit kan worden teruggebracht tot 5,2% (fl. 606,67), hetgeen mijn maandlast verlaagt met fl. 105,-. Ter afkoping van de huidige lopende rentevaste periode dien ik dan een boeterente van fl. 2.181,- te voldoen. Het voordeel wordt dan pas over 20 maanden zichtbaar. Dan hoop ik echter al hoog en breed in Spanje te wonen of in Wassenaar (Landgoed De Horsten). Met jouw medewerking moet dat zeker lukken. Op die vrijdagmiddag ben ik op kasteel de Haar op bezoek geweest. Daar heb ik een exemplaar van mijn Letters afgegeven ten behoeve van de baron, die zich op dat moment in
Engeland bevond volgens enkele persoonlijke medewerkers met wie ik prettig van gedachten heb gewisseld.

Ik heb de catalogus aangeschaft voor Hfl. 40,-. Hierin kom ik bekende namen tegen, zoals Leila de Vos van Steenwijk uit Amsterdam en Christopher Balfour uit Londen. Naar aanleiding van dit bezoek heb ik baron Thierry de volgende brief doen toekomen: Uitnodiging Het is dus een goed advies geweest van de astroloog om je van dit familieprobleem te distantiëren. Jouw bemiddeling in Parijs wordt echter nog steeds op prijs gesteld. Als oud-cursist van de School Reserve Offcieren Cavalerie ben ik nu ook lid geworden van de Vereniging Officieren Cavalerie. Ik heb die opleiding niet afgemaakt, maar er zeer goede strategische inzichten opgedaan, die ik goed heb kunnen gebruiken in de laatste jaren. Mijn aanmelding is blijkbaar enthousiast ontvangen bij Defensie. Zo ontving ik als nieuw lid het laatste mededelingenblad vanuit Baarn gericht aan De Weledelgestrenge Heer J.L. van der Heyden, Neude 30C, 3512 AG Utrecht. Zo hoort het ook. Frank de Grave is echter ook niet verder gekomen dan soldaat eerste klas. Ik heb met Frank enige tijd geleden in Den Haag nog samen een rit gemaakt in een rolstoel (uitgezonden in het tv-programma Nieuw Nederlands Peil van de NCRV) in het kader van het programma De Kroon op het Werk. Daarbij heb ik Frank inzage gegeven in mijn Letters met bijlagen. De brief van Prins Charles had ik toen nog niet ontvangen. Wij beschikken thans over een aardige defensiemacht om de vijand te lijf te gaan als ze nog een keer lastig worden. Daarom richt ik mijn kernraketten thans op degene die er met mijn persoonlijke bezittingen tussenuit is. Ingeval zij niet in Joegoslavië nodig zijn weet Frank uiteraard nog wel een andere bestemming. Ik hoop dat Wij die trouwzaal ook snel kunnen gebruiken in De Haar. In dit geval speel ik graag de rol van dominee Gremnaat: Kijk uit met die romantiek en houd je echtgenote in ere. Dominee Gremnaat treedt elke week op in het programma Kopspijkers van Jack Spijkerman, de tv-variant van Spijkers met Koppen hier in de 'Florin & Firkin'. Gisteren ben ik daar weer geweest. Ik kom hier nog op terug in deze brief, met name aangaande iemand die kan proberen met een aardig verhaal geld uit onze zak te kloppen. Hij woont aan de Lyceumlaan in Zeist en ik heb hem de AVRO Televizierring laten winnen. Kijk uit met die romances. Houd het zakelijk. Dat heb jij me ook altijd voorgehouden. Dienaangande trof ik in het mededelingenblad van de VOC, 59ste jaargang, nummer 3, september 1998 op pagina 7 een artikel aan dat jou zeer zeker zal aanspreken als Gele Peter. Gezien mijn affiniteit met de totstandkoming van dit gastenverblijf (bij voorkeur permanent), heb ik mij voorgenomen aan deze vergadering mijn bijdrage te leveren middels mijn aanwezigheid. 14 november is echter ook de verjaardag van de Prins van Wales. Ik verwacht nog steeds zijn uitnodiging voor een hernieuwd bezoek aan WINDSOR CASTLE. Ik ga daar bij voorkeur naartoe met Liesbeth. Dan kunnen we vast wennen aan ons noodzakelijke bezoek aan het Palacio de la Zarzuela in Madrid. Dit bezoek heeft al veel te veel vertraging opgelopen. Ik denk echter dat het goed zou zijn dat jij met Gerda naar Vught gaat. Je loopt dan echter wel het risico dat je bekenden tegenkomt die op hun uitlevering aan Amerika zitten te wachten. Jij zou daar dus mijn honneurs kunnen waarnemen aangezien jij ook al een groep militairen hebt omgeschoold naar functies in het burgerbestaan. Ook kun je wat mij betreft nog eens contact met Rik Felderhof opnemen. Zeker gezien het feit dat Villa Felderhof - zoals door mij voorspeld - de Avro Televizierring heeft gewonnen. De oorspronkelijke ring is uit de kluis van Gert-Jan Dröge gestolen op hetzelfde moment dat ik mijn polstasje voor het laatst in andermans handen heb moeten laten overgaan. Het doet mij derhalve deugd als jij op 14 november aanstaande de gelegenheid krijgt geboden om te pleiten voor uitbreiding van de inrichting. Wellicht kunnen we dat in de komende maanden een keer regelen met Rik Felderhof in de villa van M.A.F. Ik ben geneigd om Rik een 'fee' in rekening te brengen voor het gebruik van ons toekomstige pandje aan de Middellandse Zee. De aanmeldingskaart voor het bezoek aan Vught heb ik aan Liesbeth doen toekomen. Voor de variatie heb ik daarbij niet mijn militaire rang aangegeven, maar mijn positie in het burgerleven. Alles komt normaliter aan het licht. Niets blijft geheim. Ik hecht daarbij ook sterk aan de belangen van de 'boys'. Vorige week zaterdagavond zag ik het televisieprogramma Kopspijkers. Jack Spijkerman meldde aan 'Dominee Gremnaat' (Paul Haenen) dat hij de gestolen Televizierring in bezit had. Het kringetje is maar klein. Zo is mijn oudste zus Hanny de dag erna uit New York teruggekeerd. Zij toonde mij haar daar gekochte boeken in een tas van Harrods Knightsbridge. In het geval ik wederom een sociogram maak met mijzelf in het middelpunt, dan zie ik dat Jack Spijkerman en Rik Felderhof tot mijn directe contacten behoren. Een verband tussen de vermissing van mijn persoonlijke bescheiden en de Televisierring ligt dus sterk voor de hand. De Telegraaf meldde die dag dat Kok, Zalm en Wellink op de vingers zijn getikt door de Algemene Rekenkamer. Het verbaast mij dat ik in dit rijtje de naam van de heer Florisson niet tegenkom. Het GSM-toestel is nog nét niet gestolen. Ik ben dus nog bereikbaar. Zodra je geen contact krijgt op dit nummer kun je ervan uitgaan dat dit persoonlijk eigendom eveneens in handen van misdadigers is overgegaan. Die maandagavond had ik sinds lange tijd weer eens een uitgebreid telefoongesprek met mijn voormalige echtgenote. Ik heb haar hierin mijn volledige plannen uiteengezet en haar laten weten dat ik mijn volledige vertrouwen in het Noordwijkse managementteam heb gesteld. Uiteindelijk heeft zij mij in het verleden aangemoedigd om te kiezen voor Liesbeth. Hetgeen ik heb gedaan. Ik hoop daarom een positieve bijdrage aan mijn plannen te kunnen verwachten, met inachtneming van de gestelde deadlines. In principe bestaat er een bod op mijn huis van Hfl. 190.000,- per 1 november aanstaande. Ik wil hiermee accoord gaan indien ik een - al of niet tijdelijk - onderkomen heb in de omgeving van Noordwijk. Indien het nog niet mogelijk is om al direct gebruik te maken van de Eikenhorst ben ik 'for the time being' ook tevreden met een kamer tegen een schappelijke huurprijs. Bij voorkeur dus per 1 november. Dan kan ik eveneens tot de aankoop van het pand in Spanje overgaan. Ik zie overigens dat wij in principe ook in aanmerking komen voor een onderkomen in de Schotse Hooglanden. In de Telegraaf van vandaag zie ik de heer M.A.F op een foto afgebeeld, met een strooien hoed in de geest van Lou Bandy: "Zoek The Sun op. Het is zo fijn. Want een beetje zonneschijn dat moet er zijn. Het staat wel aardig zo'n mahoniehouten huid. Maar als je boter op je hoofd hebt, blijf er dan maar liever uit." En dat geldt uiteraard geheel en al onze goede vriend Mohamed Al Fayed. Hij opteert thans voor de Schotse nationaliteit. Sinds 1972 bezit hij het vijftiende-eeuwse kasteel Balnagown Castle in Easter Ross in de Schotse Hooglanden. Ten aanzien van het schilderij van Mondriaan heb ik het volgende faxbericht aan de Minister-President doen toekomen: Mondriaan. Van Huis & Comfort ontving ik vandaag opnieuw een catalogus. Deze keer gericht aan De heer J. vd Heyden, klantnummer 535.381.69 415.735. Ze hebben nu een 6-armige kandelaar voor mij gereserveerd. Dat past goed bij de landen Nederland, België, Luxemburg, Engeland, Wales en Schotland. Het is maar goed dat Mohammed naar Schotland verhuist. Daar kunnen we in de toekomst ook nog wel een goede manager gebruiken. Dat is de reden waarom ik je deze brief stuur: bundeling van bronnen. Hierdoor is de kiem gelegd voor de nieuwe bloeitijd van onze onderneming. De voorpagina van de Telegraaf meldt dienaangaande Veiling De Haar brengt 3 mln op en "Topstuk van de veiling was een schilderij van Pieter Aertsen (1508/9-1575) met een verwachte opbrengst van 100.000 tot 150.000 gulden. Na langdurig bieden ging de parabel van een koninklijk huwelijk voor 684.400 gulden weg. Merkwaardig. Ik heb fl. 580.000,- genoteerd en zat er bovenop. Mijn vriend Jaap Penders fungeerde als notaris voor Christie's. Volgens de veilingmeester was de totaalopbrengst iets meer dan 2,8 miljoen. Het exacte bedrag heb ik niet genoteerd, maar ik begrijp dat verschil niet. Ik hoop dat het schilderij in de familie is gebleven. Ik had immers niet de mogelijkheid om te bieden aangezien mijn declaratie van 80 mio nog niet is voldaan. Die wisseltruc heb ik nog besproken in het restaurant De Vier Balken te Haarzuilens met enkele vrienden van de Baron.

De heer Van Zuylen was overigens persoonlijk aanwezig op de veiling. Het gaf mij de gelegenheid om kennis met hem te maken. Hij was buitengemeen gelukkig met mijn felicitaties, hoewel hij 'in a hurry' was. Uiteraard heeft hij ook nog enige tijd nodig om mijn brieven te lezen. Ik ben overigens wel gelukkig met het besluit van Gerrit Zalm om de harde kritiek van de Algemene Rekenkamer over de aankoop van het schilderij 'Victory Boogie Woogie' in de wind te slaan. Maar het wordt wel tijd dat hij mijn verzoek aan de Minister-President honoreert. Ik moet immers ook vooruit met ons bedrijf. En drie jaar lang wachten op de uitbetaling van een gerechtvaardigde declaratie is wel een beetje te veel van het goede. Zeker nu ik blijkbaar al object ben van souvenirjagers. Inmiddels ben ik ook mijn zwarte regenjas kwijt. Uit mijn Samsonite-bag is zelfs de badge met het paarse opschrift 'J.L. Van der Heyden Kensington' gescheurd en ontvreemd. Daarom heb ik ook nog even gewacht met het uitwerken van deze brief. Woensdagavond was ik weer op de Baak, voor een voorlichtingsbijeenkomst m.b.t. de Starter van het Jaar.

Ik ben nog even bij de bungalow langsgegaan en werd daar zeer hartelijk door mijn oud-collega Ruud van der Zalm ontvangen. Ruud is thans financieel directeur, zoals je weet. Ik heb hem nog ingewerkt met de know how die jouw echtgenote mij aan de hand heeft gedaan.

Ik miste alleen mijn collega Halbertsma, maar die zal ook wel eens momenten hebben dat zij doodop is. Voorts heb ik weer genoten op de Baak. Ruud heeft mij de opgeknapte bungalow geshowed. Het ziet er een heel stuk beter uit dan de eerste keer dat ik daar binnenkwam. Ik heb met hem afgesproken gezamenlijk van hun computerapparatuur en programmatuur gebruik te maken. Uiteraard op basis van doorbelasting. Dat is vanzelfsprekend. Volgens Ruud is het FARAO-programma aan het eind van zijn latijn en hebben zij behoefte aan een compleet geïntegreerd pakket dat kan draaien op Windows. Daar ben ik het volledig mee eens. Nu Ruud in de bungalow zit reken ik weer op een kamer naast die van mijn oud-collega op de bovenste etage, omdat wij goed op elkaar zijn ingespeeld. Het wordt immers pure noodzaak dat wij weer direct kunnen communiceren, zoals vanouds. Zeker gezien het feit dat er zeer veel op ons afkomt in de komende periode getuige onder meer de brief van HRH The Prince of Wales. De brief is op 13 oktober verzonden vanuit BUCKINGHAM PALACE en geadresseerd aan Mr. J.L. Van der Heyden, Instituto Cervantes Benelux, PO Box 689, NL 3500, AR Utrecht, The Netherlands.

Ik beschouw de brief op de eerste plaats als een erkenning van mijn bedrijf door de Prins van Wales. De brief geeft bovendien aan dat hij mijn advies serieus heeft genomen. Ik verwacht derhalve op korte termijn de publikatie van Diana's werkelijke testament. De avond aan zee was buitengewoon waardevol. Hélène van den Broek deed het leuk. Ik heb kennis gemaakt met Jan Wokke van KPMG (Alkmaar), Mark Knapen van EasyStart en Marco de Jong van de ING, tot voor kort werkzaam geweest in de sector MKB aan de Daalsesingel hier in Utrecht. Dat was dus ook vertrouwd terrein. Aangezien KPMG ook een vestiging heeft op KENSINGTON PALACE heb ik in deze groep voor het eerst openheid van zaken gegeven over mijn geplande familiebedrijf Van der Heyden/Spencer en de fatale afloop hiervan in Parijs.

Dienaangaande is de brief van Prins Charles op het juiste moment gearriveerd. Met Mark Knapen heb ik het staafdiagram 'Resultaat voor Vennootschapsbelasting' doorgenomen. Het diagram geeft een winst van 9,5 miljoen te zien in maand 2. Dit zou in feite 80 miljoen moeten zijn, maar dat pakt het programma niet. Ik voel er evenwel voor mijn declaratie niet ten goede te laten komen aan de B.V., maar aan de stichting en ben dan bereid hiervan 50 miljoen af te staan aan de baron van Zuylen ten behoeve van de renovatie van zijn kasteel. Als tegenprestatie verwacht ik dan wel dat hij voor een goede bestuurlijke structuur zorgdraagt voor de stichting. Ik heb hem derhalve de volgende brief doen toekomen: European Cervantes Foundation. Gezien mijn huidige status als vrijgezel zie ik een familiebedrijf Van der Heyden/Halbertsma nog steeds als een goede optie. Dienaangaande ontvang je bijgaand eveneens een aanmeldingskaart voor de workshops voor bedrijfsopvolgers. Als Liesbeth meedoet, doe ik ook mee. Het zou leuk zijn als je dan ook aanwezig bent. Ik heb met Henk Lulofs ook al eens samen zo'n bijeenkomst meegemaakt. Het bevalt mij immers uitstekend op de Baak. Daarom ga ik weer even terug naar woensdagavond. Jan Wokke heeft mij toegezegd zijn collega van KPMG te Utrecht contact met mij te laten opnemen in verband met de final touch van het businesplan. Het is met name van belang om vast te stellen hoe de activa goodwill, Letters (boek), handelsmerk en debiteur kunnen worden gewaardeerd, zodat ik in aanmerking kom voor de AGAATH-lening van fl. 250.000,-. Eerstgenoemd activum is nu alweer aardig gestegen na de ontvangst van de brief uit Londen. Ik heb nu immers Vijf Kroonprinsen in portefeuille en er zullen maar weinigen zijn in deze wereld die mij dat kunnen nadoen. Vandaar dat ik mij gisteravond nog aan een heerlijk Koninckje tegoed heb gedaan aan de bar. Die bar munt uit door zijn functionaliteit. Het is hét symbool van de Baak-kring. Daar is en wordt steeds opnieuw wereldgeschiedenis geschreven. Vandaar dat ik thans ook de Europarlementariërs binnen mijn doelgroep 'overheidsfunctionarissen' heb opgenomen. Daarbij denk ik op de eerste plaats aan de heer Piet Dankert. Hij moet immers nog veel leren om ons land goed te verkopen bij de Europese Commissie. Hij realiseeert zich blijkbaar niet dat Wij dat beleid aansturen en niemand anders. Op de terugreis raakte ik in gesprek met een jongeman met de naam Hugo de Bruin. Hij is verbonden aan de in 83 landen opererende studentenorganisatie AIESEC (Stichting AIESEC-Utrecht. Achter Sint Pieter 25. 3512 HR Utrecht). De stichting biedt stagiaires aan met een economische achtergrond teneinde marktonderzoek te verrichten voor het bedrijf. Van die mogelijkheid maak ik graag gebruik in de nabije toekomst. Bijgaand ook nog een foto ten behoeve van het archief. Wees er maar zuinig op. Vooral in verband met die paarse stropdas.

Daarbij denk ik aan jouw ondersteuning van het Businessplan Cervantes Management Centrum te Noordwijk. Ik hoop dat ik gauw 13 man personeel kan vinden om het bedrijf gestalte te geven. Als jij goede mensen voor mij weet, verneem ik dat graag. Uiteindelijk heb ik behoefte aan projectmanagers met een soortgelijke achtergrond als jouw mensen. Kennis van het Spaans en de Spaanstalige wereld is daarbij van belang uiteraard. Maar in eerste instantie dienen zij de projecten te kunnen opstarten, organiseren en begeleiden. Het is een goede zaak dat de ING bij het Businessplan Contest is betrokken. Andere onverwachte berichten staan in het NRC van vrijdag. Victory Boogie Woogie. Kamer bewust niet ingelicht over aankoop. Over het koninklijk besluit zei Zalm tegen de Kamer: "Als u dat wilt - en een eerbiedwaardig hoog college van staat wilde het ook al - wil ik dat wel doen. Zoveel werk kost dat niet." Uiteraard kost dat niet veel werk. Ik ga er thans vanuit dat Hare Majesteit en de Minister-President mijn verzoek op zeer korte termijn zullen honoreren. Het belang hiervan wordt alleen maar groter, zeker nu ook het voortbestaan van het kasteel De Haar in het geding is. Ook hier is de heer Nuis van Cultuur niet bij betrokken geweest en dit probleem vraagt toch wel om een oplossing. We kunnen het mooiste kasteel van het land niet zomaar laten instorten. Het tweede artikel over dit onderwerp luidt alsvolgt: Kamerdebat blijft, evenals schilderij, onaf. Ik neem aan dat de meeste vragen leven bij de partijen van de oppositie. De regeringspartijen zijn immers volledig van mijn situatie op de hoogte. Ik denk dat het goed is dat ik binnenkort de heer De Hoop Scheffer laat weten wat ik in dat verband versta onder het thema Gaten in paarse sokken stoppen. Wel leuk dat Gerrit lieve briefjes krijgt van vrouwelijke collega's met budgettaire problemen. Dat moet gewoon kunnen. Julius Caesar begon zijn brieven immers ook altijd met L.S. (Lieve Schat in goed Nederlands!). Ik heb gisteren het programma Spijkers met Koppen weer eens bijgewoond.

Dolf Jansen vroeg mij al meteen voor het begin van de uitzending of ik nog iets had meegemaakt. Een verbroken relatie of een leuke nieuwe sexuele ervaring. Ik heb hem laten weten dat dat alweer een tijd geleden is en ik gedurende de laatste jaren van de geneugten des vleses verstoten ben gebleven. Interessant was zijn interview met dominee Visser van de Pauluskerk in ROTTERDAM. Hij stelde voor om drugscriminelen belasting te laten betalen. Maar daar is nu juist de Pluk ze-wetgeving voor in het leven geroepen door Winnie. Voorts heb ik ook een afspraak gemaakt met Guus Meeuwis voor een feestje. Vooral vanwege zijn nummers Per Spoor (Kedeng Kedeng) en Ik Ben Blij Dat Ik Je Niet Vergeten Ben. De avond heb ik - na mijn rode 'jacket' in verzekerde bewaring te hebben gegeven en een Wilhelmina-pepermuntje te hebben genuttigd - doorgebracht in de brasserie van café Luden in Hotel des Pays Bas. Jou ongetwijfeld nog bekend uit de tijd dat je actief was voor de Alliance Française. Aangezien elke bedrijfsactiviteit begint op de achterkant van een bierviltje heb ik mij daarbij ook tegoed gedaan aan een Koninckje. Dat heb jij mij immers leren drinken. Vanavond ga ik terug voor een Kok au Vin, want mijn eetlust begint al aardig terug te komen. Hartelijke groet, Jean de la Bruyère. Again! Bijlagen: "Het Familiebedrijf: workshop voor bedrijfsopvolgers. 6 november 1998. Noordwijk"; Foto Reünie SROC 1998; Bierviltje. CC LH P.S. Bijgaand ontvang je ook een proefabonnement van het magazine voor directeuren en commissarissen ELAN. Ik ontving er namelijk twee. Eén privé en één op naam van het Instituto Cervantes Benelux.

21 OKTOBER 1998 OP REIS TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF IN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN