Datum: 16 oktober 1997. Betreft: MULDER Kenmerk: ICNBLEW/NeBIB971016. Geachte heer Lacor, Hartelijk dank voor uw brief van 14 oktober en uw maandoverzicht. Op de achterpagina lees ik 'Theo Mulder, 55 jaar en zoon Hans, 28 jaar, Informal Investors. Mulder senior verzilverde tien jaar geleden zijn bedrijf MINIHOUSE op de beurs en hoefde nooit meer te werken. Investeerde tien miljoen gulden in automatiseringsbedrijven. Met Mulder junior bouwt de deeltijdhoogleraar aan een nieuw imperium. 'Ik wil iets om handen hebben'. Daarvoor ontvangt u bijgaand de laatst bijgewerkte versie van mijn businessplan. Ik heb een jarenlange ervaring met de heer Mulder. Zijn bedrijf heeft ooit eens mijn instituut geautomatiseerd. Dat was geen doorslaand succes. Het bedrijf heeft hierdoor mede het loodje moeten leggen. Maar het is uiteraard wel een goede ervaring geweest waarmee ik rond 1990 de Baak een stukje verder heb kunnen helpen. De heer Theo Mulder en zijn zoon Hans lijken mij zeer ideale investeerders in mijn bedrijf. Zij kunnen zich dan onder meer bezighouden met het plaatsen van computers in Stratford-upon-Avon en ZEIST en de implementatie van systeemsoftware. Ik verzoek u derhalve dit businessplan aan de heer Mulder ter bestudering voor te leggen. Ik hecht zeer aan een hernieuwde samenwerking. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN

20 JANUARI 1998 BEËINDIGING INSCHRIJVING TER ATTENTIE VAN DE NEDERLANDSE BEURS VOOR INVESTERINGEN EN ONDERNEMINGEN (FAXBERICHT)

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN