13 oktober 1998. Betreft: SCHOT IN DE ROOS Kenmerk: JH/LH981013

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Liesbeth, Dinsdag 13 oktober 1998. Ik had ik gisteravond sinds lange tijd weer eens een uitgebreid telefoongesprek met mijn voormalige echtgenote. Ik heb haar hierin mijn volledige plannen uiteengezet en haar laten weten dat ik mijn volledige vertrouwen in het Noordwijkse managementteam heb gesteld. Ik heb haar daarbij ook in kennis gesteld van de voorlichtingsbijeenkomst van morgenavond. Zij heeft zich daarbij de vraag gesteld of jij daar dan ook bij aanwezig bent. Uiteindelijk heeft zij mij in het verleden ook aangemoedigd voor jou te kiezen. Hetgeen ik heb gedaan. Ik heb geen reden om kritiek op jou uit te oefenen. Voor zover ik de bewegingen kan volgen ben jij op een verantwoorde wijze met de reorganisatie van jouw bedrijf aan het werk geweest. Wel betreur ik dat ik zo'n lange tijd in de wachtkamer heb moeten zitten in de jaren 1993 en 1994 voordat ik echt aan het werk kon. Maar ook dit heeft zijn functie gehad. 'Terugkatten' past niet in jouw vocabulaire en dat staat jou ook niet. Van de andere kant hoop ik vanaf nu een positieve bijdrage aan mijn plannen te kunnen verwachten, met inachtneming van de gestelde deadlines. In principe bestaat er een bod op mijn huis van Hfl. 190.000,- per 1 november aanstaande. Ik wil hiermee accoord gaan indien ik een - al of niet tijdelijk - onderkomen heb in de omgeving van Noordwijk. Indien het nog niet mogelijk is om al direct gebruik te maken van de Eikenhorst ben ik 'for the time being' ook tevreden met een kamer tegen een schappelijke huurprijs. Bij voorkeur dus per 1 november. Dan kan ik eveneens tot de aankoop van het pand in Spanje overgaan. Ik zie overigens dat wij in principe ook in aanmerking komen voor een onderkomen in de Schotse Hooglanden. In de Telegraaf van vandaag zie ik de heer M.A.F. op een foto afgebeeld, met een strooien hoed in de geest van Lou Bandy: "Zoek The Sun op. Het is zo fijn. Want een beetje zonneschijn dat moet er zijn. Het staat wel aardig zo'n mahoniehouten huid. Maar als je boter op je hoofd hebt, blijf er dan maar liever uit." En dat geldt uiteraard geheel en al onze goede vriend Mohamed Al Fayed. Hij opteert thans voor de Schotse nationaliteit. Sinds 1972 bezit hij het vijftiende-eeuwse kasteel Balnagown Castle in Easter Ross in de Schotse Hooglanden. Ik denk dat Wij daar de kerstdagen moeten gaan doorbrengen teneinde verdere maatregelen tegen de hoofdverantwoordelijke voor de dood van mijn partner te kunnen treffen. Uiteindelijk is vorig jaar mijn kerstdiner met hem niet doorgegaan ten gevolge van zijn overige commitments. Hij heeft dus nog iets goed te maken. We kunnen dan ook de verkoop van mijn beeltenis als bruidegom ter sprake brengen en de daaruit voortvloeiende rechten voor de business. Mijn tong zal ik vanavond afbijten tijdens de veiling. Mijn professioneel handelen komt tot uiting in het volgende faxbericht aan de Minister-President: 13 oktober 1998. Van Huis & Comfort ontving ik vandaag opnieuw een catalogus. Deze keer gericht aan De heer J. vd Heyden, klantnummer 535.381.69 415.735. Dank voor je bemiddeling. Ze hebben nu een 6-armige kandelaar voor mij gereserveerd. Dat past goed bij de landen Nederland, België, Luxemburg, Engeland, Wales en Schotland. Het is maar goed dat Mohammed naar Schotland verhuist. Daar kunnen we in de toekomst ook nog wel een goede manager gebruiken. We kunnen immers niet overal tegelijk zijn. Ik ga nu weer naar De Haar. Noblesse oblige! Tot morgen. Bijlage: "Vader van Dodo wil nu Schot worden" (De Telegraaf, 13 oktober 1998).

14 OKTOBER 1998 ZALM