Instituto Cervantes Postbus 689 3500 AR UTRECHT KINGDOM OF THE NETHERLANDS Directeur DMD Huis & Comfort De heer Bart Cossey Antwoordnummer 9070 4530 TB TERNEUZEN Datum: 31 maart 1998 Betreft: TIME FOR FRUIT Kenmerk: JH/LH980331 Uw Kenmerk: 535.381.69 410.514 Geachte heer Cossey, In dank ontving ik uw documentatie met het opschrift 'Er wacht u een héérlijke tijd!'. Dit doet mij enigszins denken aan een interview in de Telegraaf met onze minister van Justitie zo'n kleine twee jaar geleden, met de titel "Ik verwacht een héérlijke kabinetsperiode". Aangezien ik bij de Hoge Raad van Adel als 'Heer' te boek sta heb ik de minister daar een handje bij geholpen. Ik heb ook kunnen vaststellen dat mijn verhuizing van De Wellenkamp in Nijmegen naar het Neude in Utrecht niet ongemerkt aan u is voorbijgegaan. Ik breng u daarbij in herinnering dat ik u in de herfst van 1996 heb verzocht een clowntje te laten bezorgen op St. James's Palace te Londen. Enige tijd later - eind oktober - ontving ik van u een verrassingspakket met tal van attributen die mij de indruk wekten dat zij van Prinses Diana afkomstig waren.

Vanaf dat moment heb ik mij als Haar persoonlijk adviseur opgeworpen en Haar voorgesteld samen het bedrijf Instituto Cervantes Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales op te gaan zetten als Nederlands-Brits familiebedrijf Van der Heyden/Spencer. Op 27 augustus 1997 heb ik Koningin Elizabeth officieel toestemming verzocht voor een huwelijk, ingeval Lady Di daarmee zou instemmen, waar het wel naar uitzag. Zij had aan de zoon van de Chairman van Harrods al een goede sponsor gevonden. In mijn visie had deze man Haar bedoelingen echter niet goed begrepen, hetgeen naar mijn inzichten heeft geleid tot het fatale ongeval in Parijs vier dagen later. U begrijpt dat ik momenteel nog herstellende ben van de klap en hoop desalniettemin dat mij toch nog een héérlijke tijd wacht. Op dit moment beschik ik over te weinig ruimte om van uw aanbiedingen gebruik te maken. Dit kan echter veranderen als u kunt bevestigen dat de cadeaus van oktober 1996 daadwerkelijk van Prinses Diana afkomstig waren. Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. Bij voorbaat dank,

13 MEI 1998 FOTOLIJST

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN