Geachte heer Lacor, Hartelijk dank voor uw brief van 12 juni jongstleden. U heeft klaarblijkelijk goed begrepen dat ik inmiddels boven 't Neutje ben neergestreken in het midden van het land. Zo ziet u maar. Voor elk probleem is een oplossing. Ik neem aan dat mijn Spaanse naamgenoot nu een ernstig probleem heeft en ik zie derhalve een leuk samenwerkingsvoorstel met genoegen tegemoet. Voordien wil ik echter de Stichting Cervantes Benelux hebben omgezet in European Cervantes Foundation en heb derhalve behoefte aan enkele mensen die - voor hun plezier - enige tijd in het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux plaatsnemen teneinde de voorbereidingen voor de omzetting te treffen. Indien u daar geschikte mensen voor weet verneem ik dat graag van u. Ik kom met veel genoegen volgende week naar de steiger bij Ottenhome. Is er misschien een relatie met OTTENHOFF? Zo ja, dan heb ik geen probleem. Wel licht (Groen Licht) kom ik op de fiets, want zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen. Met vriendelijke groet, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales J.L. Van der Heyden Future Earl of Warwick. P.S. Bijgaand gelieve u mijn nieuwe positie in dit land aan te treffen (NRC Handelsblad 7 juni 1997 pagina 55)."

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

1 AUGUSTUS 1997 VERZOEK AAN NEBIB OM STEUN