Raad van Advies NeBIB. Postbus 468. 3800 AL AMERSFOORT. Datum: 1 augustus 1997. Betreft: VERZOEK OM STEUN Kenmerk: ICNBLEW/NeBIB970801. Geacht College, In de NeBIB Nieuwsbrief nummer 5 - juli 1997 lees ik alsvolgt: 'De NeBIB staat onder toezicht van een onafhankelijke Raad van Advies. Deze in een stichtingsvorm gegoten raad heeft twee belangrijke doelstellingen: * toezicht houden op onze werkwijze, zuiverheid van handelen en integriteit (ook met betrekking tot de door de NeBIB beheerde vertrouwelijke gegevens). * het bevorderen van initiatieven ter verhoging van het aantal geslaagde particuliere participaties in zelfstandige ondernemingen. De Raad telt momenteel zeven leden. Voorzitter is R.Q. Kymmell MBA (Corporate Finance, Delta Lloyd Bank NV). M.A. Bouw RA (accountant-partner Crop de Kleuver & Co) is secretaris penningmeester. De overige leden zijn: Dr. H.G. van Gemert (hoofddocent algemene economie Katholieke Universiteit Brabant), drs J. Blaak (TAilWind BV, network for internationalization), drs J.A. Bletz. financieel-economisch journalist (partner bij B&T, oprichter/eigenaar InfoPro, persagentschap), C.G. Verbeek RA (Inter Ratio management consultants) en A.W.M. Mathijssen lid centrale directie I.M.K.). Desgewenst kunt u in contact treden met de Raad van Advies." Bij deze. Ik ben oprichter van de Stichting Cervantes Benelux, eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux en van de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales. De Stichting Cervantes Benelux is een slapende stichting. Ik wil deze stichting ombouwen tot European Cervantes Foundation met vertegenwoordigers uit Nederland, België, Luxemburg, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Daartoe heb ik behoefte aan enkele capabele bestuurders die voor hun plezier enige tijd in het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux zitting willen nemen met als uiteindelijk doel deze stichting tot European Cervantes Foundation om te bouwen. De uiteindelijke doelstelling van de Foundation zal worden het gedachtengoed van de Spaanse schrijver Don Miguel de Cervantes (1547-1616) in brede zin wereldwijd uit te dragen. Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN

16 OKTOBER 1997 INZAKE DE HEER THEO MULDER TER ATTENTIE VAN DE HEER MR BEN LACOR VAN NEBIB

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN