13 november 1999. Betreft: LADY IN BLUE AND PURPLE Kenmerk: JH/LH991113

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Querida Isabel, Zaterdag 13 november 1999. 9.15 Ik ben gisteren verliefd geworden op een schilderij. Het is een vrouwelijk naakt met een paarse en blauwe ondergrond. Het is mijn Paars en het Nassaublauw van mijn dagboek uit KP.

De prijs is 8.000 Britse ponden. Zet het maar vast op de balans. De schilder heeft het voor mij gereserveerd. Het hangt in een expositieruimte aan de marina van Puerto Banús. Het gesprek met de heren Kerckhoffs en Straetmans is buitengewoon prettig verlopen. De heer Straetmans stond mij al op te wachten bij de ingang van het Marbella Club Hotel.

Na de met een kroon overtopte liggende leeuwtjes te hebben waargenomen was het mij duidelijk dat ik weer op vertrouwd terrein was aanbeland. Ik zag ook nog het opschrift Málibu. Daar ligt nog een dépendance voor ons te wachten. Ik werd vervolgens door de heren naar een leuk gebouw gebracht waarvan het interieur was opgetrokken in de vertrouwde kleuren Goudgeel en Nassaublauw. Daar heb ik hen het doel van mijn bezoek na een korte inleiding uiteengezet

(1) Vaststelling persoonlijke vermogensbestanddelen
(2) Volledige risicodekking congres

Alles wordt op één moment op de Luchthaven Schiphol tijdens een persconferentie gecommuniceerd.

Daarbij heb ik hen mijn spreadsheet verstrekt, de actiepuntenlijst van 10 november en een kopie van mijn brief aan jou van gisteren. Bij de risicodekking van het congres denken we o.a. aan sponsoring door de ING en eventueel Aegon. Hiertoe zullen zij contact opnemen met Alexander Rinnooy Kan. Verdere procedureafspraak:

Alles wordt besproken met Olf van Laar van BBL en met jou. D.w.z. Alle operationele activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van de operationeel directeur van de holding. Zij hebben van mij dus toestemming gekregen om met jou hierover contact op te nemen. Aangaande het contact met de heer Van Laar heb ik hen laten weten dat ik heb besloten hem nog géén Emailtje te doen toekomen aangezien het voor de hand ligt dat dat wordt afgetapt door op zijn minst één van de geheime diensten die Bill Clinton in juli 1996 aan elkaar heeft geknoopt. Na te hebben vastgesteld dat deze club al eerder is bezocht door Our Royal Highness the Princess of Wales, H.R.H. Prince Edward - in het kader van het veertigjarig bestaan van de club - en Sus Majestades Los Reyes de España en een bezoek te hebben gebracht aan de fashion shop Málibu (daar ligt nog een prachtig paars mantelpakje op je te wachten) ben ik vervolgens langs het strand naar de 'marina' van Puerto Banús gewandeld.

Leuk om daar weer eens terug te keren na zeven jaar. De laatste keer was dat in oktober 1992 in gezelschap van Wiepkje van Dalsum uit Wassenaar. Zij was een leerlinge van Frédérique Bauer uit Den Haag in de tijd dat ik Spaanse lessen verzorgde aan het Reynevelt College in Delft. In 1995 heb ik weer een reis gemaakt met nog een paar van Fréderiques collega's. De heer Ritfeld uit Zwijndrecht heeft in die tijd ook nog een foto van mij gemaakt in de haven van Málaga. Die is uiteindelijk ook weer in St. James's Palace terechtgekomen.

Uit die tijd dateert ook mijn kennismaking met de heer Hein van Hoeckel. Hij belde mij zoëven op (10.25). Zijn bedrijf is thans uitgegroeid tot een holding met zeventien werkmaatschappijen. Hij heeft nu 4700 man in dienst en werkt aan een grootschalig project samen met de president van Mauretanië. Hij is zeer geïnteresseerd in een stand op het congres. Dus info sturen.

Terug naar gisteravond. Ik zie dat Tineke het ook goed doet in Nederland. Ze haalt regelmatig de voorpagina van de Telegraaf en wordt opvallend vaak waargenomen in de directe omgeving van de koningin. Op het terras van de bar waar ik met Wiepkje koffie heb gedronken las ik:

Liefde is... ...het puntje van je tong willen afbijten
Daar was ik wel toe bereid, maar dat vrouwelijk naakt liet mij echter niet los. Vandaar dat ik - na een nieuw jacht te hebben uitgezocht en een bezoek te hebben gebracht aan de winkel van v/h Gianni Versace - nog even bij de expositieruimte van Manuel Muñoz Ruiz langsgegaan, aan de Muelle Rivera, nº 30 M.
Bijgaand vind je zijn brochure. Tijdens mijn eerste bezoek, - waarbij ik gesproken heb met een Engelse jongedame - hoorde ik al gelijk door een Amerikaan zeggen "That is Diana's Man", nadat ik het gastenboek met mijn paarse inkt had getekend en mijn postbusnummer in Utrecht

had vermeld. Ik trof daar de schilder van het doek, de heer Manuel Muñoz Ruiz. De heer Ruiz was zeer geïnteresseerd in mijn mening omtrent het ongeval van Diana en onze sponsor. Ik heb hem daarbij uiteengezet dat de heer Al Fayed de primaire verantwoordelijke is van dat ongeval, als eigenaar van de Ritz. Inmiddels had zich ook de Amerikaanse heer tot ons gewend en zich voorgesteld. Ik ben zijn naam vergeten. Ik ben zeer duidelijk geweest: "There is a speed limit of fifty kilometres in Paris. That's all what counts". Omtrent Queen Elizabeth's reactie heb ik hem laten weten dat Hare Majesteit uiteraard ook nog even tijd nodig moet hebben gehad om mijn brief op zich te laten inwerken op het moment dat zij het fatale nieuws uit Parijs vernam. Even later voegde zich ook mevrouw Ruiz bij het gezelschap. Ik heb haar de situatie nog een keer duidelijk uiteengezet: "I've got more royal supporters than mr. Al Fayed has" heb ik haar laten weten en tenslotte ook nog inzage in mijn boek gegeven in de kleur van het Institute of English Studies. Ik heb de heer Ruiz verzocht vertrouwelijk met deze informatie om te gaan. "Yes, I'm only a painter", was daarop zijn antwoord. Met die geruststellende gedachten heb ik daarop de bus naar Fuengirola genomen om nog even een kijkje te nemen in The London Pub. Ik sprak daar met een jongeman over het shirtje dat ik van Diana had gekregen met het opschrift "We want Holland for World Champion, Olé"

in verband met de voetbalwedstrijd Engeland-Schotland hedenmiddag. De jongen leek mij afkomstig uit ETON COLLEGE. Na hem te hebben gezegd "I think I've said enough" ben ik vervolgens met de trein van Fuengirola naar Torremolinos gereden. Daar las ik bijgaande brochure. Schaf dat schilderij dus maar heel gauw aan voor de holding. Manuel was zeer enthousiast over mijn geplande congres. Laten we hem ook maar uitnodigen. Hij vindt mij een 'very sensitive man' en heeft mij geadviseerd verder met The Prince in contact te blijven. Regel jij die reis dus maar naar Schotland. Ik ben er klaar voor. In Torremolinos werd ik al direct opgewacht door een Egyptische dame uit Cairo. Zij noemde mij 'cariño' en zichzelf 'Susana' en nodigde mij uit voor een drankje in de bar 'Abismo'. Dat betekent 'afgrond' of 'kloof'. Ik heb mijn tong daarom in dat geval afgebeten en haar uitnodiging vriendelijk van de hand gewezen. Hierna ben ik nog even in de Dutch bar op bezoek geweest. Daar sprak ik met een echtpaar uit Zweden. De man had ooit een foto gemaakt van zijn koning. Daarop heb ik hem laten weten dat ik dat eveneens heb gedaan tijdens de opening van de World Jamboree in Dronten, omdat mijn oudste zoon daar in de organisatie zat en inmiddels een goede bekende is geworden van Zijne Majesteit.

Tevens heb ik hen laten weten dat ik die foto aan Hare Majesteit op het Paleis Noordeinde heb doen toekomen. Na een kort bezoek aan de nieuwe Ierse bar - waar ik nog even de betekenis van sleutelnummer 108 heb uiteengezet - ben ik verder huiswaarts getogen. Daar vond ik een brief van de Open Universiteit in de bus met de volgende tekst:

"Datum: 29/10/1999. Openstaande facturen. Volgens onze administratie zijn onderstaande facturen door u nog niet voldaan, terwijl de betalingstermijn van een aantal van deze facturen is verstreken. Wij verzoeken u binnen 14 dagen het openstaande bedrag aan ons over te maken op postbankrekeningnummer 2578823, onder vermelding van uw factuurnummers. Wij wijzen u er op, dat bij niet tijdige betaling de openstaande vorderingen overgedragen kunnen worden aan het incassobureau Dun & Bradstreet Int. De eventuele incassokosten zijn dan voor uw rekening. Mocht u inmiddels betaald hebben, dan verzoeken wij u deze brief als niet verzonden te beschouwen (dat is echter wél gebeurd!). Overzicht openstaande facturen: Faktuurnummer. 996211171; Faktuurdatum: 17/09/1999; Vervaldatum 17/10/1999; Dagen te laat 12; Faktuurbedrag 535.00. Openstaand bedrag 535.00. Totaal: 535.00."

Zo'n factureringssysteem hebben wij ook nodig. Wel iéts beter. Ook met euro's, ponden, dollars en peseta's. Zet Theo Mulder maar vast aan het werk. Ik heb de volgende reactie aan 'Heerlen' doen toekomen: Openstaande facturen. De leeszaal wordt - wellicht - de Refter en de leeszaal van de OU in Nijmegen. Bij een park denk ik opnieuw aan St. James's. Daarom vier ik vandaag de derde verjaardag van het Congres De Nieuwe Economie, deel 1.

Ik zie met belangstelling uit naar het bijzondere geschenk. Graag een vrouwelijk naakt s.v.p. Daar ben ik immers zeer op gesteld. Vooral in de kleuren paars en blauw. Ik zie immers ook nog een aardig artikel over één van mijn vermoedelijke voorvaderen uit Gent op pagina T13 van de Telegraaf. Dat laat ik nog wel uitzoeken door Doctor Dofferhoff. Het artikel Gent heeft met Karel V haat liefde-verhouding neem ik thans op in zijn 'personal file' (12.30). Dat kost even tijd.

13.50 Ik heb hiertoe de volgende informatie opgezocht:

1. KAREL V van Habsburg keizer
Geboorte Datum: 24 februari 1500
Geboorte Plaats: Gent
Overlijden Datum: 1558
Overlijden Plaats: Yuste
Beroep: Koning van Spanje 1516, Duitse koning 1519, Keizer 1530.

Buitenechtelijke dochter: Margaretha van Parma.
Buitenechtelijke zoon:
Don Juan de Austria.

10 juni 1996 - 21.00 uur

Vraagstelling:

1. Stamt Johannes Lambertus van der Heyden af van Gaspar van der Heyden?
2. Is
Gaspar een legitieme zoon van Gerard van der Heyden of ook een bastaard van Keizer Karel V, zoals don Juan van Oostenrijk?
3. Op 23 maart 1529 verbleef
Karel V in Mechelen, waar Gaspar in 1530 werd geboren als kind uit een hoogadellijk geslacht. Wat is de relatie tussen Karel V, zijn zoon Philips II en zijn bastaardzoon Juan van Oostenrijk en Gaspar?
4. Was
Margaretha van Mechelen de moeder van Gaspar van der Heyden?
5. Is er een relatie tussen
Margaretha van Mechelen en Margaretha van Parma?
6. Waardoor kon er een goede relatie ontstaan tussen
Gaspar, Marnix van Sint Aldegonde en Willem van Oranje?
7.
Cervantes diende in het leger van Juan van Oostenrijk tijdens de Slag van Lepanto. Hij had ook een direct familielid dat in 'Flandes' (Vlaanderen) vocht. Was er contact tussen de familie de Cervantes en Van der Heyden?
8. De Spaanse legers die als reactie op de hagepreken van
Gaspar naar de Nederlanden waren gezonden stonden onder aanvoering van don Juan van Oostenrijk. Waren zij directe familieleden?
9. Op grond van welke motieven hebben
Arend en Daniel van der Heyden in Keizer Karels tijd van het stadsbestuur van Wismar de adelsbrieven ontvangen?
10. Waardoor is
Johannes' familietak vervallen uit de adelstand, zoals bij de familie Wtenweerde in Maurik is gebeurd?
Doet troonsafstand 27 augustus 1556. Dit is - wellicht - een aardig onderwerp ter behandeling van de leerlingen van de heer Lewis van ETON COLLEGE. Stuur maar door. Ik lees verder in de krant van vandaag De Mol en Van den Ende miljardair. Daar mogen ze ons dus wel een aandeel in geven. Want dat idee hebben ze beslist niet van zichzelf. Alsmede: Groenink wordt nieuwe topman ABN Amro
Daar moeten we dus ernstig rekening mee houden. De heer Groenink wordt hierdoor ook automatisch lid van het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux. Ik hoop dat hij daarvan goed doordrongen is. Het onderwerp heb ik gisteren ook met de heren Kerckhoffs en Straetmans besproken. Zij waren hieromtrent goed op de hoogte inzake de positie van Jan Kalff in dat verband. Dat betreft eveneens mijn visie op de Bank Cervantes Helvetia. De heren begrijpen goed dat ik daar belangstelling voor heb in het kader van mijn totaalconcept. Topambtenaar weg na onterechte declaraties Dat is een goede zaak. Ik ben altijd al een sterk tegenstander geweest van dat soort praktijken. Mijn vader ook, overigens. Jörg Haider biedt excuses aan Hier ben ik eveneens gelukkig mee. Hij had met die uitspraken onze familienaam immers geen goede dienst bewezen. Kalff: 'Nek durven uitsteken' Hij gaat dus weg bij de bank. Nodig hem dus ook maar uit in het bestuur van de holding. Belgische minister in opspraak. Hier moeten we dus goed mee uitkijken. Dat soort toestanden kan ik mij niet veroorloven als Diana's Man.

Zeker in verband met het feit dat ING Barings haar kantoor in Strassen heeft in Luxemburg. Laat ze dus maar eens goed uitzoeken hoe dat allemaal zit. Vanavond ga ik nog even verder met de samenstellling van The Cable Turtle of Purple. Dan heb ik morgen nog wat tijd voor mijn laatste brief voor my return en het opruimen van het appartement en het kopiëren van mijn bestanden. Bel Manuel Ruiz maar vast voor het schilderij. You've got his number.

¡DOE MAAR!

P.S. Bij mijn vertrek op het estación de autobuses in Marbella gistermiddag om 14.45 trof ik een heer met een appeltjesgroen T-shirt. Dat was een vertrouwd gezicht.

14 NOVEMBER 1999 PURPLE CABLE TURTLE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA