14 november 1999. Betreft: PURPLE CABLE TURTLE Kenmerk: JH/LH991114

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Querida Isabel, Zaterdag 13 november 1999. 20.15 Ik ben nog even naar Benalmádena geweest. Eerst naar Holland Yachting. De NEARCTIC is inderdaad verkocht. Bijgaand tref je het kaartje van JOHN RUITER. Het is hem bekend dat mijn belangstelling uitgaat naar een Princess. Hij heeft er nog één in Nederland liggen. In HARDERWIJK. Uwe Majesteit is gesloten tot 1 februari 2000. Ik ben ook nog even bij Tony gaan kijken of hij nog een English Breakfast had. Ik trof hem niet direct aan. Ik werd er verwelkomd door 'Juan Tam Tam' die er zijn beroep van heeft gemaakt om mensen in de tent te lokken in een traditioneel kostuum van een 'bandolero' uit Ronda. Volgens het oude woordenboek van Van Goor is dat een 'pervers figuur', ofwel een 'straatrover', 'struikrover' of 'bandiet'. Dat is wel zeer toepasselijk op deze dag i.v.m. het lied 'solo soy un bandido, tu querido amor'. Met de bus terug. Er was geen Telegraaf bezorgd vandaag. Daarom werk ik nu weer aan de 'Purple Cable Turtle'. Toen ik hier vanmiddag rond 15.30 vanaf de trap in het centrum, bij het kerkhof, naar beneden liep in de richting van de boulevard, kwamen er twee Nederlandse heren naar boven met een rolstoel. Zij gebruikten ze voor het vervoer van twee Engelse heren, die slecht ter been waren. Het deed mij uiteraard aan dat cartoon denken in de NRC en mijn tocht in de rolstoel met Frank de Grave voor aanvang van De Kroon op het Werk. Ik heb Professor Knol overigens ook nog een kaartje gestuurd van de Lions uit Mijas. Het volgende boek heet dus uiteraard: Back to Knole Castle. Daar voelt Johan Laman Trip zich - wellicht - Het Beste thuis. Brief Verjaardag bevat de gewenste bestuursstructuur op 19 juni 1998: 7.1.2 Instituto Cervantes Holding Limited. 7.1.2.1 Bestuur. Raad van Bestuur. President: C. Spencer. Vice President: J.L. Van der Heyden. Secretaris: H. Simonart (thans Generale Bank België). Leden: Mevr. S. Tóth. P.E. Janssen (thans Generale Bank België); F. Chaffart (idem); F. de Wit (idem); A. Veltman (ABN-AMRO); Financieel Economisch Directeur: Dr G.J. Wijers; Manager Benelux: Drs P. Ottenhoff (thans directeur Stichting Beroepsgerichte Opleidingen). De heer Kalff kan thans dus de positie van de heer Veltman innemen. André Veltman heeft immers zijn voorkeur uitgesproken voor een meer toezichthoudende functie "tot in lengte van dagen". Zo lees ik eveneens: Peter Jones: Ik zal binnenkort ook nog wel een keer naar West Horsley moeten om een gesprek te voeren met 'Peter Jones'. Weet jij waar dat ligt? Is het - wellicht - in de buurt van Checkendon of moet ik het meer in de richting van Royal Tunbridge Wells zoeken? De brief bevat eveneens de opstelling van een nieuw wereldelftal op managementniveau dat er alsvolgt uitziet.

* * * * *
FW SF
HW ? AV

* * *
HS PO PJ

* *
FC
ST
*
CS


Met de mededeling: "Zoals je ziet heb ik jou als centrale spil op het middenveld opgesteld. Je zult begrijpen dat er een belangrijke opdracht voor jou is weggelegd bij de bestuurlijke formatie van de holding." Actiepunt 980702 was bestuurder van
Aegon in de Raad van Bestuur opnemen. Hij/zij kan dan eveneens voor de financiering van het plan sorgdragen conform de regels die de Commissie Corporate Governance in samenwerking met de Baak heeft opgesteld. Dat geldt eveneens voor iemand van Air Holland.

De Mol en Van den Ende miljardair door Big Brother. ABN Amro verrast met keuze RIJKMAN GROENINK. Topambtenaar weg na onterechte declaraties. Kalff: 'Je moet je nek durven uit te steken' . Belgische minister in opspraak om geheime rekening.

Zondag 14 november 1999
Brief President bevat de volgende tekst, gericht aan M.A.F.: "The development of the company reaches now the following fases: 1. Formation Council of Governors (Raad van Bestuur); 2. Formation Council of Commissionars (Raad van Commissarissen); 3. Attraction Venture Capitalists/shareholders; 4. Start up business units; 5. Opening and Governance bank account 66834465 at NatWest Kensington/Folkestone; 6. Decision about European Cervantes Foundation: Collaboration Treaty with Spanish namesake (to be delegated). As I have to solve the problem of the unexpected loss in Great Britain I authorized the management of the Management Centre of the Dutch Employers' Organization VNO-NCW to act legally on behalf of the Foundation Cervantes Benelux, Instituto Cervantes Benelux and Instituto Cervantes Limited England and Wales." Brief Van Mierlo bevat het verzoek
Hans van Mierlo op te stellen als rechtsbinnen van ons wereldelftal, dus als lid van de Raad van Bestuur. Ik heb inmiddels begrepen dat Hans Blankert deze terminologieën eveneens hanteert. Prins Charles viert vandaag zijn 51ste verjaardag en José María Aznar is vandaag - in navolging van Gerrit Ybema - naar Cuba vertrokken. John Ruiter maakte direct de vergelijking met Bram van Leeuwen, toen ik hem gisteren mijn verhaal vertelde. Daarbij heb ik hem laten weten dat ik hoop in zijn testament te staan. Dit naar aanleiding van brief Poppetjes. Europees Onderwijssysteem meldt: "Ik beschouw mijn bedrijf thans dus ook als erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en stel voor een leergang omtrent een te ontwikkelen Europees Onderwijssysteem in ons opleidingspakket op te nemen ten behoeve van ambtenaren van dit Ministerie. Het programma van de Baak dient daarbij als leidraad." Daar moeten we vanaf morgen dus ook mee aan het werk. In brief Bekostiging Cervantes Project heb ik Tineke Netelenbos in dat verband geschreven: "Ik ga er vanuit dat uw departement over stille reserves beschikt teneinde onze organisatie in ontwikkeling bij te staan bij de totstandkoming van een Europees Onderwijssysteem. Teneinde die doelstelling te realiseren heb ik mijn oud-collega Drs. P. Ottenhoff, directeur van de Stichting Beroepsgerichte Opleidingen te Utrecht, benoemd tot Manager Benelux en hem verzocht een leergang te ontwikkelen teneinde die doelstelling te realiseren." Alsmede: "Ik ga er derhalve vanuit dat uw departement over stille reserves beschikt teneinde onze organisatie in ontwikkeling bij te staan bij de totstandkoming van een Europees Onderwijssysteem. Teneinde die doelstelling te realiseren heb ik mijn oud-collega Drs. P. Ottenhoff, directeur van de Stichting Beroepsgerichte Opleidingen te Utrecht, benoemd tot Manager Benelux en hem verzocht een leergang te ontwikkelen teneinde die doelstelling te realiseren." Her Majesty's Tax Collector maakt melding van mijn brief van 7 augustus 1998 aan Sylvia Tóth m.b.t. Schiphol Project. Alsmede: Van jou hoop ik binnenkort een ingevuld plan te ontvangen ten behoeve van Cervantes Education & Training (ES.CET) zoals jij daar tegenaan kijkt. Ook is hierin mijn brief Uw brief van 28 mei aan de nieuwe Minister van O,C&W opgenomen (Loek Hermans). In deze brief heb ik eveneens vermeld 28 november is de meest geschikte datum, die we elk jaar maar moeten aanhouden, aangezien ik Di op die dag twee jaar geleden had uitgenodigd voor een diner in Leeuwarden, hetgeen om veiligheidsredenen niet is doorgegaan. Ook heb ik de heer Eric Kroes uit Friesland in dit verband genoemd omtrent Sponsoring. Hij is uiteraard ook welkom als sponsor van ons congres. Met name de voorstelling in het Teatro Cervantes op 9-11-2000. Mede in verband met de melding Binnen de uitbreidingsplannen van de stichting bestaat er een voorgenomen fasering: 1. Bestuursuitbreiding in Nederland; 2. Participatie Vereniging Instituto Cervantes uit Madrid; 3. Participatie Princess Diana Memorial Fund; 4. Uitbreiding met nieuwe leden uit overige participerende landen binnen de Europese Unie, Business Plan en Sponsoring. Ook heb ik voor de heer Ottenhoff hieromtrent brief Dual Resident Company Questionnaire geschreven aan de heer Manders. De brief Windsor estate in Paris vermeldt: Ik ben op het moment druk bezig om Air Holland over te nemen. Deze wordt dan uiteraard omgedoopt in Cervantes Air. Ik heb de jaarstukken gisteren al opgehaald bij de Kamer van Koophandel te Haarlem nadat ik een telefoontje had ontvangen van de secretaresse van de heer Schmidt, de directeur. Ik had hem namelijk bedankt voor de leuke service op mijn terugreis van Málaga naar Amsterdam op 28 maart jongstleden. Daar kreeg ik stoel 1D, zoals je weet (zie bijlage). De secretaresse - mevrouw Marion Meyer - wist precies wat de betekenis is van dat stoelnummer. Het gerucht dat Diana met de heer Emad Fayed in het huwelijk zou treden is namelijk volstrekt ongegrond. Bijgaande brief aan mijn collega geeft dat aan. Ik zou het zeer op prijs stellen als je die brief in het Frans voor mij zou willen vertalen en die zou willen doorsturen naar onderzoeksrechter Hervé Stéphan in Parijs, tezamen met het boek dat ik in januari bij je in de brievenbus heb gedeponeerd. De brief verwijst tevens naar Dianarama met de mededeling De Kus had de maker en zijn agent twee miljoen dollar opgeleverd. Ik heb 600.000 pond in mijn vordering opgenomen. Dat is min of meer hetzelfde bedrag, maar we kunnen het altijd nog verhogen. De fotograaf van de gewraakte foto heeft er wellicht ook nog vruchtgebruik van genoten. Dat dienen we dus eveneens in te vorderen. De Doorzetter geeft aan wat er met Air Holland dient te gebeuren. Ik mis overigens nog steeds jouw cv. Die heb ik wel nodig. Ik heb immers niet graag dat mij hetzelfde overkomt als mevrouw Leemhuis in Den Haag. Ook Sylvia Tóth is middels deze brief geïnformeerd onder De Doorzetter. met de vermelding Per separate post ontvangt u weer een floppy. Graag verzoek ik u ook álle persoonlijke gegevens in te vullen. Zij zullen met discretie worden behandeld, hoewel heel Nederland inmiddels uw vermogenspositie kent. Het is daarom geen bezwaar als u uitsluitend negentjes moet typen. Als ze maar op de juiste plaats staan. De heer Boonstra kan overigens worden uitgenodigd als spreker op het congres. Dammen maakt melding van mijn brief Villa Felderhof. Ik heb hierin ook geschreven Volgende week vrijdag heb ik een gesprek met de eigenaar van de flat in Torremolinos om definitieve afspraken te maken. Ik houd de pandjes bij voorkeur in de holding teneinde mobiel te kunnen opereren, zowel hier als in Spanje. In brief Deadline lees ik Na enkele maanden is het verzoek afgewezen, maar er wordt nog bestudeerd of de naam Diana en haar foto's kunnen worden beschermd tegen misbruik." Ook dit ligt voor de hand. Het fonds kan uiteraard niet alles zo maar regelen buiten mij om. Ik had een commitment jegens Diana en daar komt geen mens omheen al is het haar eigen zuster. Dat geldt ook ten aanzien van het gebruik van de titel 'Queen of Hearts'. Wellicht is het zinvol dat deze zaken op mijn naam worden gepatenteerd. Ik ben inmiddels goed bekend bij het Patent Office in Fleet Street te Londen en wellicht ligt er voor de heer Thiel van Knijff & Partners uit Weesp een schone taak weggelegd op dat gebied. Ik ben benieuwd of dat inmiddels is gebeurd. Alsmede "De omstreden broer van Diana, graaf Charles Spencer, vond tot voor kort dan ook dat het fonds geen permanent karakter hoeft te hebben. Een jaar na Diana's dood kunnen de loketten wel dicht, de eindrekening opgemaakt en de ponden worden verdeeld, zo betuigde hij, maar onlangs is de graaf na een spoedvergadering met het bestuur op andere gedachten gebracht. Het Herdenkingsfonds blijft tot nader order bestaan." Ik heb de heren van de bank vrijdagmiddag in de Marbella Club laten weten dat ik dienaangaande graag met 'amigo' Charles zo snel mogelijk aan het werk ga. Vis Schoonmaken meldt Inmiddels kreeg ik ook weer post uit Amerika. Daar moet ook nog een Cervantes-bedrijf van de grond conform de afspraken van My Lady met Mr. Philip Homer uit Stratford-on-Avon. Harten Troef zegt De fout die John Major heeft gemaakt is echter niet goed te maken. Hij heeft zich tot de verkeerde advocaat gewend. De enige échte advocaat die beschikt over My Lady's Last Will is Anthony Julius. Ik heb thans Tony Blair verzocht terzake actie te nemen. Ik wil John Major overigens nog wel de kans geven om zijn fout goed te maken. Hij dient zich daarbij goed te realiseren wat er met kerst 1996 in Friesland is gebeurd. De RAF kan hem nog wel overvliegen naar Leeuwarden.

Dan mag hij gelijk ook onze Spaanse delegatie een hand geven. In brief De Vijfde Zuil lees ik Jan Wokke heeft mij toegezegd zijn collega van KPMG te Utrecht contact met mij te laten opnemen in verband met de final touch van het businesplan. Het is met name van belang om vast te stellen hoe de activa goodwill, "Letters" (boek), handelsmerk en debiteur kunnen worden gewaardeerd, zodat ik in aanmerking kom voor de AGAATH-lening van fl. 250.000,-. Eerstgenoemd activum is nu alweer aardig gestegen na de ontvangst van de brief uit Londen. Alsmede De ING Groep is enthousiast over de Spaanse markt voor 'employee benefits', ofwel secundaire arbeidsvoorwaarden zoals pensioenen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, die via de werkgever worden geregeld. Laat ze maar een voorstel doen. Ik zie dat ik dat programma met Dominee Visser op 17 oktober heb bijgewoond in Utrecht. Het wordt hoogtijd dat we weer eens een keer vrijheid van meningsuiting krijgen in Nederland, zonder het risico te lopen te worden neergeschoten zodra de betaling van een gerechtvaardigde declaratie aan de orde komt. Ik lees nu (18.39) mijn brief aan jou van 20 november 1998 m.b.t. Jumping Amsterdam aangaande de problematiek van Air Holland. Hun grootste probleem is de slappe wintertijd. Dat verandert op slag zodra zij vice versa kunnen vliegen op Argentinië en omgeving. Het wordt immers ook van groot belang om Zuid-Amerikaanse (bonafide) ondernemers naar de Benelux te vliegen. De consument gaat dan in hun kielzog mee. In de brief van 28 november vorig jaar lees ik nog: Ik memoreer hiertoe enkele actiepunten, waarvoor ik je zeer dankbaar zal zijn als je ze hebt uitgevoerd (eventueel i.s.m. mijn Manager Benelux en overige betrokkenen):

1. Bestuurssamenstelling Stichting Cervantes Benelux.
2. Omzetting Stichting Cervantes Benelux in European Cervantes Foundation.
3. Omzetting Instituto Cervantes Limited England and Wales in Instituto Cervantes Holding Limited.
4. Opening rekening voor de holding bij NatWest Kensington Royal Garden Branche.
5.
Aantrekken Capital Investors voor de holding.
6. Formatie
Raad van Bestuur van de holding.
7. Formatie
Raad van Commissarissen van de holding.

Ik ben dus ontzettend benieuwd hoever je hiermee bent gevorderd. Ik heb er hoge verwachtingen van. Ik heb nu ook weer mijn brief aan Marcel van Dam gevonden. Hij is van 6 april vorig jaar en luidt: De Achterkant van het Gelijk. Ik zie dat de postcode is weggevallen. Wellicht heeft hij hem hierdoor niet bijtijds ontvangen. Dat kan ik nog altijd corrigeren. 20.12 Op de valreep het gehele document The Cable Turtle of Purple afgemaakt.

Liefde is.... ...zeggen hoeveel je van haar houdt
Ik weet op dit moment nog niet hoe ik dat onder woorden moet brengen. Dat komt wel als ik je weer zie. Maar het is niet weinig. Ik denk dat ik het slechts onder één woord kan vatten: Trouw. Op mij kun je blijven rekenen. Dat is wel mijn intentie. Vandaag zijn de heren van de bank al naar jou onderweg. El Mundo de Mañana is vandaag begonnen. We gaan samen verder op de weg die we zijn ingeslagen. Er is geen andere keus. Bij mijn buurman blijf ik uit de buurt. Ik heb niet graag een emmer water over me heen als ik Candle in the Wind draai. Morgen vertrekt het vliegtuig alweer om 11.40. Om 9.00 moet ik hier dus weg voor de trein van 9.30. Dan check ik rond 10.00 in. Tussen vier en vijf hoop ik morgenmiddag weer bij je te zijn op de Baak. Ik ga eerst nog even eten. Dan ruim ik hier de boel op en ga dan naar bed en kijk ik nog even naar jouw foto. Ik ben benieuwd hoe het is met de heer Röell in BRUSSEL. Dat is alweer meer dan drie jaar terug. Ook de Baak-kring kan thans in actie komen. Tot morgen. P.S. Bijgaand de foto van onze nieuwe directie van Cervantes Productions B.V. Nodig ze maar uit in de holding. Bijlage visitekaartjes John Ruiter, Holland Yachting, Avenida Alay, 4 E - 29630 Benalmádena Costa en Juan Tam Tam Playa de Santa Ana - Benalmádena Costa.

16 NOVEMBER 1999 SAD EYED LADY OF THE LOWLANDS