26 augustus 1998. Betreft: DAMMEN Kenmerk: JH/PO980826. Beste Peter, Dammen is mijn favoriete sport (naast het kegelen), zoals je weet. Reeds vanaf juni 1991 beoefen ik deze denksport met levende 'poppetjes'. Ik heb inmiddels al heel wat partijen achter de rug. Thans zijn wij met ons vijven in een eindspel beland. Bijgaand ontvang je de stelling op dit moment. Het programma van 'Baak à la Carte' van aanstaande 6 november is daarbij een voortreffelijk hulpmiddel. De vijf partijen in het spel hebben allen een dam. M.A.F. is thans aan zet. Ik wil nog wel even wachten om hem voor de rechter te slepen, omdat hij ook nog de tijd nodig heeft om bij de verjaardag van zijn zoon stil te staan. "Mijnheer, ik hang u aan de hoogste boom als u uw verplichtingen niet nakomt" was ooit een van die gevleugelde woorden van mijn rechterhand. En daar waren wij het altijd over eens. Er is nogal wat gebeurd vanaf 21 augustus jongstleden. Zodra jij je ergens vertoont gaat heel Nederland voor de bijl. En wellicht ook mijn 'goede vriend' uit Alexandrië. Heb je al gesproken met zijn maatje 'Sammy' in Huis ter Duin? Ik ben er vorige week nog geweest. Mijn favoriete stekje is daar de Bar Maritime. Ook de Imperial Bar in Hotel Oranje frequenteer ik regelmatig. Dat is vertrouwd terrein. Dat geldt ook voor de heer Rik Felderhof uit ZEIST. Hij heeft regelmatig een kantoortje in Huis ter Duin. Binnenkort gaat hij met zijn Villa Felderhof naar Afrika. Als je het leuk vindt mag je ook mee. Afgelopen zaterdag heb ik nog de volgende brief bij hem in de bus gedeponeerd: VILLA FELDERHOF. Nadat ik ten tweede male - op kosten van de holding - een Miss Legs had verorberd in Het Jagershuys ben ik even bij hem langsgegaan om te checken of hij de brief in goede orde heeft ontvangen. Hij deed zelf open met de woorden "Ja John, ik heb hem gelezen. André wikkelt het verder af". Het moet Rik een goed gevoel geven, zo'n primeur. Dus die reis naar Afrika zit er wel aan te komen. Het zou leuk zijn als we met onze eigen luchtvaartmaatschappij kunnen gaan. Ik hoop dat Gerda al druk aan het werk is getogen. Ik weet niet goed hoe ik mijn vermogenspositie moet aanduiden op de balans. Ik houd het gemakshalve maar op 30 miljoen. Ik kan immers slechts drie velden invullen met zeven negentjes, t.w. voor de rechten op mijn handelsmerk, mijn auteursrechten voor mijn boek en mijn persoonlijke goodwill. Met al die bewonderende brieven van vijf vorstenhuizen etc. is mijn marktwaarde inmiddels redelijk gestegen. Voor een voetballer als Pierre van Hooijdonck wordt al een afkoopsom gevraagd van 20 miljoen. En dan praten we alleen nog maar over een voetballer. Over het landsbelang hoef ik mij geen zorgen meer te maken. De Minister-President heeft inmiddels al mijn aanbevelingen overgenomen, hetgeen ik vandaag las in zijn regeringsverklaring van gisteren. Ik citeer hieruit enkele passages: "Ondernemers in startende en snel groeiende bedrijven leggen de basis voor voortdurende concurrentie en innovatie. Nieuwe werkgelegenheid komt vooral daar tot stand. De overheid zal ruimte blijven scheppen voor nieuwe kansen, voor nieuwe ondernemers, mede door het reduceren van toe- en uittredingsbarrières." Dit biedt uitstekende nieuwe mogelijkheden voor ons nieuwe bedrijf. Zet er maar rustig enkele ondernemende medewerkers en oud-cursisten aan (betrouwbare!). Ik beschouw mijzelf tot de categorie hoger opgeleiden. Ik ben mijn baan in 1991 kwijt geraakt doordat de huidige Minister-President toen besloot om niet meer te investeren in kwaliteit. Al meer dan zeven jaar behoor ik tot de zogenaamde categorie Langdurig Werklozen. Ik denk echter dat er weinig Nederlanders zijn die zo hard hebben gewerkt in die periode. Daarbij heb ik slechts van een bescheiden WAO-uitkering moeten leven én investeren in mijn bedrijf. Ik verwacht daarom ook dat de business vanaf heden zijn rendement gaat opleveren. Ik denk hierbij aan Liesbeth. Zij heeft haar zaken nu keurig op orde bij de Baak en het is mijn bedoeling mijn bedrijf te laten uitgroeien tot een Cervantes Management Centrum in NOORDWIJK (mét vertakkingen). Dat is het commitment dat ik heb jegens haar. Volgende week donderdag heb ik een gesprek met Paul Riegen om strategische afspraken te maken. Ik denk eerder dat het een gesprek zal zijn waarin deze afspraken worden bevestigd. De Baak heeft immers geen Spaanstalige contacten. Enfin je leest het wel in mijn businessplan. Mevrouw Vermeulen heeft ook weer contact met mij opgenomen vanuit Spanje. Ze heeft een nieuw telefoonnummer. Volgende week vrijdag heb ik een gesprek met de eigenaar van de flat in Torremolinos om definitieve afspraken te maken. Ik houd de pandjes bij voorkeur in de holding teneinde mobiel te kunnen opereren, zowel hier als in Spanje. In dit verband houdt 'Engeland' mij op dit moment uiteraard nog bezig. Ik hoop dat je al ver gevorderd bent met de Brief aan Parijs en hoop gauw het concept hiervan van je te mogen ontvangen. Uiteraard zullen we de heer Al Fayed gaan claimen. In zijn ogen is er sprake van een complot jegens zijn zoon. Daar kon hij best wel eens gelijk in hebben. Die zoon heeft mij immers aardig in de wielen gereden, zonder mijn toestemming. Het is echter wel belangrijk dat de heer Stéphan daar een uitspraak over doet. Dan neem ik mij voor samen met Liesbeth een gemeenschappelijke advocaat te nemen om de baas van Harrods over de brug te krijgen. Ik heb immers grote behoefte aan liquide middelen en hij heeft geld genoeg. Zet dus je tanden in al mijn nieuwe plannen. Van de Unie ontving ik een nieuwe lidmaatschapskaart op naam van J.L. VAN HEYDEN. Dit verwijst naar de pagan shrine waarin mijn 'novia' ligt begraven in Althorp. De tijd is dus gunstig om ook hierin je tanden te zetten. Net als de women eater. Uiteraard krijg je mijn steun als je mijn plannen goed uitvoert. Dat geldt eveneens voor Henk. Ik denk dat hij achter de schermen thans goed werk verricht. Mijn aanbod om in mijn stichting te stappen is uiteraard nog steeds van kracht. Dat aanbod heb ik Liesbeth ook gedaan, per 1 september aanstaande. Dan stap ik eruit en kan zij samen met mijn Britse partners de stichting ombouwen tot de charitatieve European Cervantes Foundation en mijn gemaakte onkosten vergoeden, zodat ik hier nog even kan blijven zitten boven het Neutje en het appartement in Torremolinos kan kopen. Jij mag dit pand overigens ook overnemen voor negen ton, als je wilt. Dat is de bodemprijs, maar voor jou uiteraard een vriendenprijsje. Ik moet die auto uit De Bilt ook kunnen betalen. Ik heb immers een goede auto nodig als ik weer een ritje ga maken met mijn collega. Ik heb al een chauffeur geregeld aan de kust. Hij lijkt mij beter dan Henri Paul! Makker: Zet je beste beentje voor. Hartelijke groet. Also to your wife. INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED J.L. VAN (DER) HEYDEN Vice President Bijlage: "Baak à la Carte" - Huidige stand van zaken.

27 AUGUSTUS 1998 KENNISGEVING AAN DRS P. OTTENHOFF