19 augustus 1998. Betreft: WINDSOR ESTATE IN PARIS Kenmerk: JH/PO980819. Beste Peter, Ik hoop dat je uit de voeten kunt met mijn brief van 11 augustus. Vandaag kreeg ik weer een brief in de bus van een lid van mijn voormalige paarse kabinet waarvan hierbij afschrift.

Er is voor jou ook weer werk aan de winkel in Parijs. Vandaar dat ik je hierbij een kopie doe toekomen van de brief die ik vandaag aan mijn Noordwijkse collega heb gestuurd. Ik hoop dat je verliefd bent op je eigen vrouw. Het lijkt mij namelijk aardig haar eens te betrekken bij de administratie van een luchtvaartmaatschappij. Ik ben op het moment druk bezig om Air Holland over te nemen. Deze wordt dan uiteraard omgedoopt in Cervantes Air. Ik heb de jaarstukken gisteren al opgehaald bij de Kamer van Koophandel te Haarlem nadat ik een telefoontje had ontvangen van de secretaresse van de heer Schmidt, de directeur. Ik had hem namelijk bedankt voor de leuke service op mijn terugreis van Málaga naar Amsterdam op 28 maart jongstleden. Daar kreeg ik stoel 1D, zoals je weet (zie bijlage). De secretaresse - mevrouw Marion Meyer - wist precies wat de betekenis is van dat stoelnummer. Het gerucht dat Diana met de heer Emad Fayed in het huwelijk zou treden is namelijk volstrekt ongegrond. Bijgaande brief aan mijn collega geeft dat aan. Ik zou het zeer op prijs stellen als je die brief in het Frans voor mij zou willen vertalen en die zou willen doorsturen naar onderzoeksrechter Hervé Stéphan in Parijs, tezamen met het boek dat ik in januari bij je in de brievenbus heb gedeponeerd. Dan ben jij ook van dat probleem verlost. Uiteraard stel ik het wel op prijs als ik een kopie hiervan ontvang in mijn postbus. Het proces wordt uitstekend bewaakt door de mensen van het postkantoor hier op de Neude. Vandaar dat ik je hierbij de eerste uitdraai van mijn businessplan doe toekomen. Elke suggestie van jouw kant is welkom. Ik heb vastgesteld dat er in ZEIST geen mogelijkheden meer zijn om de business te starten. Ik ga ook liever in NOORDWIJK zitten. Dat is vertrouwd terrein nu de lucht daar is opgeklaard. Dus ik hoop van ganser harte dat jij er hard aan trekt om de touwtjes van de verschillende werkmaatschappijen aan elkaar te knopen en ook mensen kunt vinden die het plan verder kunnen uitvoeren. Ik kan immers niet alles alleen. Een een goede financier is gauw gevonden, zoals je uit mijn brief naar NOORDWIJK kunt opmaken. Het beoogde doel ligt al te wachten in Parijs. In dit verband denk ik terug aan de laatste woorden die je mij zei na afloop van de zitting in de arrondissementsrechtbank in oktober 1988: "Partner" zei je. Met een ferme handdruk. Daar houd ik je dus aan. Als je op huizenjacht gaat kun je mijn appartement voor negen ton overnemen. Het is maar een schijntje, gezien de historische waarde die het heeft gekregen door mijn relatie met Diana. Koop het pand maar. Dan kan ik mijn beloften ook nakomen jegens mijn andere partners. Wend je charme dus maar aan. Dan houden we dit pand in ieder geval in de business. Ik heb Liesbeth al verzocht dit voor mij te regelen. Haar kennende doet ze dat wel. Ik heb immers ook altijd voor haar klaar gestaan. Daarbij denk ik uiteraard aan jouw papegaai. Ik denk ook aan de heer De Hondt, directeur van ARA in het pand aan de Plattenberg, dat wij ooit nog eens op het oog hadden als vestiging van ons nieuwe bedrijf in die tijd dat we de vijver hebben gegraven.

Dat was een leuke tijd. Het heeft al tot heel wat creatieve ideeën geleid en wellicht kunnen we dat pand binnenkort ook weer overnemen zodra er activiteiten in de holding zijn. De heer De Hond woont bij voorkeur in Nigeria. Hij zou ook wel gaarne in Colombia aan de gang willen - denk ik - maar zijn Spaans is niet zo sterk. Ik heb ooit een managementfunctie aangeboden gekregen van hem in Zuid-Amerika. Daar ben ik toen niet op ingegaan. Hij zat toen immers al achter mijn vrouw aan. Hij kon zijn handen niet van haar lijf houden, net als Dappere Dodo. Vergeet dus niet die brief aan de heer Stéphan te schrijven. Ik verwacht ook nog een brief van Oom Piet uit Zuid-Afrika. Het kan ook iemand anders zijn die thans in Kaapstad vertoeft. Ik ben inmiddels namelijk ook al goed bekend bij Hessing in de Bilt. De auto heb ik al op de balans gezet.

Wat mij betreft mag jij er ook wel een op zetten. Laat Gerda alles maar checken. Daar is ze goed in. Denk daarbij vooral aan die twee jongens in ETON COLLEGE. Ze hebben het al zo zwaar nu ze hun moeder bijna een jaar kwijt zijn door de gekke streken van die knaap uit Malibu. Aan zo'n feestje wordt hard gewerkt, hoop ik. Wat die opkikker betreft lijkt het mij zinnig om ook eens van gedachten te wisselen met mevrouw Mieke Vermeulen.

Zij is inmiddels op 12 augustus definitief naar Torremolinos vertrokken. Tenslotte kan ik je melden, dat ik op 11 september een feestje heb ter gelegenheid van de tachtigjarige oprichtingsdag van de School Reserve Officieren der Cavalerie. Prins Bernhard is daar ook uitgenodigd. Hij zal wel niet kunnen komen, omdat hij opnieuw in het AZU is opgenomen, net als in mei 1993. Morgen ga ik weer met het businessplan aan het werk. Dan stuur ik je daarvan een floppy vóór het weekend. Dan kun jij er ook mee aan de slag. En vergeet niet mijn brieven tot in detail te bestuderen. Vermijd daarbij interpretatiefouten. Neem álles letterlijk. Lees niet tussen de regels. Dat kunnen we niet meer gebruiken. Hartelijke groet. Bijlagen: Kopie brief DIANARAMA aan de directeur van het Management Centrum VNO-NCW d.d. 19 augustus 1998; Kleurenkopieën pagina's 105 tm 109 van Nr. 34/17.8.98 van Der Spiegel; Kopie brief A/98054293 d.d. 18 augustus 1998 van de voormalige minister van Economische Zaken; Kopie boarding card vluchtnummer GG620 control 7 van Air Holland d.d. 28 maart 1998; EasyStart voorlopig rapport van onderneming Instituto Cervantes Holding Limited.

21 AUGUSTUS 1998 DE DOORZETTER TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOÖRDINATOR