16 maart 1998. Betreft: SOL Y SOMBRA Kenmerk: JH/PO980316. Beste Peter, Ik had deze brief in eerste instantie 'Hablar con Roca' willen dopen, maar ik denk dat dat wellicht enige ongewenste associaties kan oproepen. Ik denk hierbij op de eerste plaats aan de Rots van Gibraltar, die ik van hieruit bij helder weer kan zien liggen. Deze rots is voor mij het symbool voor de opstelling die ik in de afgelopen jaren heb ingenomen ten aanzien van hen die weigerden in positieve zin mijn plan te ondersteunen. Op jouw verjaardag zond ik nog een faxbericht naar professor Knol in Utrecht met het spreekwoord "Of de kruik de steen raakt, of de steen de kruik. Het loopt altijd slecht af met de kruik (Sancho Panza/Man van La Mancha)". Zo staat er in dit verband hier in mijn apartement ook het model van de molen waar mijn geesteskind don Quijote mee heeft gevochten, een leuk beeldje van een kikker en de overheersende kleuren geel en een beetje rood.

Dat doet mij automatisch uiteraard ook aan jou denken. Ook aan ons verblijf in het appartement in San Augustín zo'n kleine 13 jaar geleden.

Was het 1985? Ik ben het bijna vergeten. Maar wat ik heb kunnen vaststellen is dat ik hier nog steeds mijn beste vrienden heb en dat het voor mijn gezondheid het beste is om hier te blijven wonen. Die beslissing heb ik inmiddels gisteren genomen. Ik koop het appartement van de buren en verkoop het mijne te Utrecht. Het is echter wel belangrijk dat mijn werk wordt voortgezet in Nederland en Engeland. Zo had ik afgelopen vrijdag een zeer prettig weerzien met Frank Kooijmans. Ik heb Frank mijn plannen uiteengezet en hem mijn Business Plan toegezegd. Ik heb hem laten weten dat ik Sparrenheuvel graag door jou laat runnen. Jij weet immers precies hoe dat moet. Ook stel ik het op prijs als je dat in nauw overleg doet met Liesbeth. Het basisconcept is het IBO-programma voor managers die zaken doen in Spaanstalige landen. Als jij dat goed oppakt ben ik niet meer nodig in Nederland en kan ik veel beter als aanspreekpunt dienst doen in Málaga en Madrid. Via de Nederlandse en Engelse kolonie hier kan ik verder ook het proces in Engeland blijven aansturen. Het maakt niet veel uit vanwaaruit dat gebeurt. Charles Spencer regelt immers ook al veel van zijn eigen zaken vanuit Zuid-Afrika en vanuit Málaga ben ik niet veel langer onderweg naar Londen, dan vanuit Utrecht. Met de trein rijd ik van hieruit in 12 minuten naar de luchthaven. Dus een betere lokatie kan ik mij niet wensen. Tevens heb ik hier mijn Spaanse contacten onmiddellijk bij de hand. Voor het appartement in Utrecht vraag ik Hfl. 250.000,-. Dat is niet teveel gevraagd. Zeker gezien de historische waarde die het nu al heeft. Ook wordt het Neude het echte middelpunt van het land. Het betreft dus een toplokatie (AA1!). Wellicht weet jij iemand die belangstelling heeft. Als we het pand zonder gebruikmaking van een makelaar kunnen verkopen is de helft van de winst voor jou. Als het nog iemand is die vandaaruit mijn werk zou kunnen voortzetten, ben ik bereid nog iets van de prijs af te doen. De lokatie is immers in strategisch opzicht buitengewoon gunstig gelegen ten opzichte van het Spaanse Instituto Cervantes op het Domplein waarmee nog een samenwerkingsovereenkomst moet worden opgemaakt. Je ziet wel. Na de sombere tijden breekt nu ook bij mij de zon door. Ik hoop dat je wilt meewerken. Dan kan ik je hier met veel plezier weer eens uitnodigen voor een weekje vakantie. Want je hoeft je niet te vervelen. Dit is de mooiste streek van Europa en ik wil hier nooit meer weg. We hebben hier een eigen zwembad en een squashbaan. Dan kunnen we samen weer een partijtje squashen. Dat is goed om je buikje kwijt te raken. Dat neemt niet weg dat je hier ook goed kunt eten en drinken. We vinden wel een leuk restaurantje samen. Vandaag ben ik nog even op het Malaca Instituto op bezoek geweest. Bob had geen tijd, want hij moet naar Japan en Ida was een beetje ziek. Maar zij wordt wel weer beter als zij mijn Letters heeft gelezen. Men heeft overigens een vals testament gepubliceerd van mijn novia in het Verenigd Koninkrijk. Dat wordt hier niet zo op prijs gesteld. Ik heb daaromtrent nog even gesproken met enkele citizens from Stoke on Trent, who are on holiday here. I told them that my partner had a lot of friends up here. Verder heb ik gesproken met de directeur van het instituut Málaga Plus. Hij is een Nederlander en houdt ook van lekker eten. Dus we vieren samen nog wel een feestje op mijn appartement. Zodra de Business draait neem ik aan dat Bram van Leeuwen zijn schip kan inbrengen in The Business. Dan hebben we weer een hele nieuwe Stoom Boot Onderneming en krijgt de vlag alle kleuren van de regenboog. Maar ik ga er we vanuit dat je je werk goed doet. Dan kan ik ons bedrijf aan de Spaanse werkgeversvereniging CEOE hangen, zoals ik met Liesbeth heb afgesproken (moet nog worden geaccordeerd). Ik heb ook leuke buren uit Sevilla. Ze komen van huis uit uit Bilbado. Dat is beschaafd Andalusisch zoas je weet. Hij heet Carlos Alonso. Met die familie heb ik leuke contacten Alonso Quijano 'El Bueno'. Hij heeft een wereldzender. Ik heb hem mijn geheim verteld, maar hij zal het voorlopig nog niet uitzenden naar Zuid- en Midden-Amerika. Eerst moet jij de zaak op de rails zetten in ZEIST. Alle bekenden mogen meedoen. Als ze zich maar netjes gedragen. Met vriendelijke groet, mede aan jouw echtgenote, JOHN.

21 MAART 1998 ELIZABETHAN SERENADE TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF