13 maart 1998. Tijdstip: 10.40 uur. Betreft: INSTITUTE OF ENGLISH STUDIES. Aantal pagina's: 2. Geachte Heer Knol, Uw faxbericht van gisteren 09:29PM heb ik in dank ontvangen. Graag wil ik op uw opmerkingen reageren voordat mijn vliegtuig vertrekt. Ik ga ze punt voor punt even na.

a. Impressive vanwege de uitgebreide problematiek; er komt veel erbij kijken; o.m. onderwijs, recht, cultuur, geschiedenis en onderwijs. Dank. b. sad vanwege het toch wat trieste scenario en de dramatische persoonlijke achtergrond; c. perseverance tegen alle verdrukking in toch volhouden. Idem. Het zal wel aan mijn 'Quijotismo' liggen. Hij werd immers door zijn schrijver Cervantes ook de 'Ridder van de droevige figuur' genoemd. Van de andere kant is een bekende uitspraak van zijn 'schildknaap' Sancho Panza: "Of de steen de kruik raakt, of de kruik de steen, het loopt altijd slecht af met de kruik". Zo heb ik mij gepositioneerd als steen, zoals u uit mijn kerstverhaal kunt lezen, dat ik in december 1996 naar het Britse Hof heb gezonden. Maar toch een enkele kritische noot: a. verdient het geen aanbeveling om de brieven meer te rubriceren b.v. naar persoon en naar probleem. Dat heb ik al gedaan. In de documenten die u heeft ontvangen heb ik op associatieve basis de meeste van mijn brieven 'gevoegd' teneinde er een leesbaar geheel van te maken. b. verdient het geen aanbeveling om zich wat bescheidener op te stellen. U schrijft ergens dat U anders de regering naar huis zult sturen. Dat is toch niet geloofwaardig. Ook zou ik niet schrijven dat U binnenkort PRESIDENT VAN EUROPA wordt. Daarvoor bent U toch niet algemeen bekend. Ik stel mij al zeer bescheiden op. Ik moet immers rondkomen van een W.A.O.-uitkering die volstrekt ontoereikend is, terwijl ik al vanaf maart 1992 Europa geregeerd heb (depot van mijn handelsmerk). Op mijn voornemen om de Nederlandse regering naar huis te sturen ben ik teruggekomen en heb dit aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Mevrouw Netelenbos, laten weten. Ik denk ook dat zij daar zeer mee ingenomen was. Tijdens het laatste Taalcongres in de RAI in Amsterdam heb ik namelijk heel even prettig contact met haar gehad. De Spaanse regering heb ik wel naar huis gestuurd. En naar mijn stellige overtuiging heeft ook Tony Blair voor een groot deel zijn verkiezingsoverwinning aan mij te danken. Ik heb overigens geen behoefte om PRESIDENT VAN EUROPA te worden. Daar beheers ik het Frans onvoldoende voor. Ik laat dat liever aan Peter Ottenhoff over. Hij is beter bekend in PARIJS dan ik en spreekt vloeiend Frans. Als u overigens mijn informatie nog verder bestudeert zult u overigens wel zien hoe algemeen ik bekend ben. Dit komt hoofdzakelijk voort uit een radio-interview dat ik zo'n kleine tien jaar geleden in het Spaans voor Radio Nederland Wereldomroep heb afgegeven dat is uitgezonden in geheel Midden- en Zuid-Amerika, Spanje en het zuiden van de Verenigde Staten. Een vriend van mij heeft mij zelfs eens laten weten dat hij mijn naam was tegengekomen in Houston (Texas). Verder kan mijn goede collega Liesbeth Halbertsma u daar alles over vertellen als zij dat zou willen, maar ik kan mij voorstellen dat zij behoefte heeft aan enige privacy vanuit haar zwaar verantwoordelijke positie als directeur van het beste managementopleidingsinstituut van dit land. c. ik mis toch wel erg reacties van de zijde van prinses Diana. Dit geldt ook ten aanzien van haar. Zij is een directe nazaat van Willem van Oranje. Ik las vandaag dat het kistje uit zijn graf niet wordt geopend uit piëteit voor zijn nabestaanden. U zult begrijpen dat ik als haar persoonlijk adviseur ook die piëteit zoveel mogelijk in acht neem. Ook de nieuwjaarkaarten van allerlei mensen wegen niet zwaar. Er worden namelijk veel kaarten gestuurd. U stuurt zelf kaarten en dan krijg je welhaast automatisch een kaart terug. Ik beschouw dit als een algemene stelling van uw zijde. Wij noemen dat in managementkringen 'een fantasie'. U kunt namelijk niet in de hersenen kijken van de mensen die de kaarten sturen en weet dus ook hun motieven niet. Daarover verschillen wij blijkbaar van mening. Ik kijk daar anders tegenaan. Ik stuur namelijk niet automatisch een kaart terug als ik een kaart ontvang van iemand die ik niet ken. d. even een kleine correctie. U bent nimmer onder mijn voorzitterschap bestuurslid geweest van de VBMO. In de begintijd heeft een zekere Boogaard wel dit geweest. Waarschijnlijk hebt U dit verward. Ik vrees dat u aan een ernstige vorm van amnesie lijdt op dit punt. De heer Boogaard is inderdaad enige tijd - als medeoprichter (nadat ik mijn problematiek als directeur van het Frans-Spaans Instituut in 1979 met hem had besproken) - lid van uw bestuur geweest. Na een ingrijpende reorganisatie ben ik op zijn voordracht met algemene stemmen tijdens de jaarvergadering (ik geloof in 1982) in uw bestuur gekozen.

U leidde zelf de vergadering. Vanaf die tijd ben ik tot 1987 nog bestuurslid geweest. U kunt dit allemaal in de notulen nalezen. Ook bij de Directie VO/OV van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is dat bekend. Ik heb mij met name beziggehouden met de formulering van de inschrijvingsvoorwaarden binnen de Wet op de Erkende Onderwijsinstellingen. Ook ben ik als bestuurslid van de VBMO lid geweest van de werkgroep deficiënties van de Open Universiteit, tezamen met vertegenwoordigers van de VAN en de VISO. Dat zal met name de heer Jan Potgieser van PRAEHEP u nog kunnen vertellen en Wim Tijhaar uiteraard. En alle overige bestuursleden. U kunt het hele verhaal ook lezen in mijn Letters. Voor de goede orde: Tijdens de start van de VBMO was ik lid van de vereniging als directeur van het Frans-Spaans Instituut B.V. (1979-1981). Dit instituut is in 1981 omgezet in LINGUARAMA NEDERLAND B.V. als tak van de Britse Linguarama-organisatie van Richard Lewis. Tijdens deze reorganisatie is mijn zusterinstituut Institute of English Studies B.V. (directeur P.W. Karis) omgezet in NIOW-Talen B.V. Bij die gelegenheid is er van directiestoel gewisseld. Ik kwam op de stoel van de heer Karis en hij op die van mij, omdat mijn instituut geen verliesposten kende. Het bedrijf NIOW v.o.f. van de heer Boogaard is toen omgezet in de besloten vennootschap NIOW B.M.O. B.V. De heer Boogaard heeft toen voor die naam gekozen omdat hij mede aan de basis staat van de VBMO. Ik was toen echter wel directeur van het afstervende deel van de sterfhuisconstructie. NIOW B.M.O. is naar mijn inzichten geen lid meer geworden van de vereniging. De contributie werd namelijk door mijn bedrijf betaald. Het hele gedoe met die juridische constructies heeft uiteindelijk tot grote problemen geleid, waar we ook wel weer overheen komen. Dat is ook de reden waarom ik alle aanbevelingen van de Commissie Corporate Governance in mijn beleidsplan heb opgenomen. Hierin wordt immers meer verantwoordelijkheid toegekend aan aandeelhouders dan in het verleden het geval is geweest. Dat is een goede zaak. Tenslotte, een goede toekomst, een goede reis naar Spanje. Ik leef met U mede. Maar ik kan niet veel doen. Wel ALS U TE VERIFIEREN REACTIES VAN PRINSES DIANA HAD. Dan ligt de wereld open. Die reacties had ik verwacht medio september. Dat is mij door haar lijfwacht toegezegd op 23 april vorig jaar te ETON COLLEGE. Verder kunt u alles in mijn brieven lezen, maar voorlopig houd ik mij de eerste twee weken bezig met het schone Nederlandse lied: Ik ga uit mijn bol Aan de Costa del Sol. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN.

P.S. Het Institute of English Studies was uiteraard zeer bekend bij het Britse Hof en mijn Frans Spaans Instituut in Parijs en Madrid. Jammer dat er in Parijs geen Bourbon meer op de troon zit. Dan hadden we samen een leuk familiebedrijf kunnen opzetten.

6 APRIL 1998 SPANJEPROJECT TER ATTENTIE VAN PROF.DR J.G. KNOL