DRIEHONDERD ZEVEN EN VEERTIGSTE BERICHT UIT DE KEIZER KAREL STAD

ZONDAG 5 OKTOBER 2008

WAARDE COLLEGAE

Gisteren was ik te gast op de Bernhardkazerne te Amersfoort ter gelegenheid van het feit dat 90 jaar geleden de SCHOOL RESERVE OFFICIEREN CAVALERIE (SROC) is opgericht. Ik heb als buitengewoon lid van de VERENIGING OFFICIEREN CAVALERIE met belangstelling kennisgenomen van de inzet van onze legereenheid in Uruzgan middels drie interessante presentaties. Na de voortreffelijk verzorgde rijstmaaltijd trof ik een oude bekende: onze voormalige ambassadeur in MADRID, de heer SCHELTO BARON VAN HEEMSTRA.

De heer van Heemstra is vermeld in 13 SEPTEMBER 1998 IVO, 9 NOVEMBER 1998 LEGAL AFFAIRS OP MIJN 51STE VERJAARDAG, 21 MAART 2004 DANK, 22 MAART 2004 AHEAD ONLY, 23 MAART 2004 BEZOEK AAN DE GRAAFSCHAP VAN HEYDEN TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 31 MAART 2004 GECONSOLIDEERDE BALANS, 27 APRIL 2004 METATEATRALIDAD, 23 MEI 2004 ROYAL LOVE, 13 JULI 2004 TOEVAL TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER, 20 JULI 2004 OP WEG NAAR SEGOVIA TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 14 AUGUSTUS 2004 EL GRAN TEATRO DEL MUNDO TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 21 SEPTEMBER 2004 VERTROUWEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 18 OKTOBER 2004 NICO WORDT DE CHAUFFEUR, 18 DECEMBER 2004 KERNBEGRIPPEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 19 JANUARI 2005 A380 TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 24 JANUARI 2005 MONNIKENWERK TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA, 22 MEI 2005 THE GREEN, GREEN GRASS OF HOME, 9 OKTOBER 2005 ONDER DE KEIZERSKROON, 7 APRIL 2006 REGEREN IS VOORUITZIEN, 15 OKTOBER 2005 HET WARE VERHAAL, 1 FEBRUARI 2006 ZICHT OP FC CERVANTES ARNHEM, 15 FEBRUARI 2006 BEZOEK AAN MÁLAGA, 4 JULI 2007 DIPLOMA-UITREIKING EN LEDENVERGADERING KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN, 5 JULI 2007 AMBASSADEUR VAN HEEMSTRA, 6 JULI 2007 DE KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN, 7 JULI 2007 SETECIENTOS SETENTA Y SIETE DÍAS QUE NO NOS VEMOS, 19 AUGUSTUS 2007 WERKGELEGENHEIDSPLAN, 2 OKTOBER 2007 PAUL BURRELL, 17 OKTOBER 2007 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS NIEUWE BANKENCOMBINATIE OP DONDERDAG 1 NOVEMBER 2007, 19 APRIL 2008 YO SOY EL FUNDADOR DEL INSTITUTO CERVANTES en 18 JUNI 2008 SCHOKKEND BERICHT. Om 15:00 vond er een kranslegging plaats ter nagedachtenis aan onze overleden cavaleristen. Tijdens de hiernavolgende borrel had ik een diepgaand onderhoud met Mr. A.A.H. van der Werf, Managing Partner van VAN DER WERF & PARTNERS BUSINESS DIPLOMACY uit Doorn. Zijn bureau is gespecialiseerd in Financial structuring, Sustainable development ventures, Business development, International business alliances en Public-private partnerships. Dit is exact wat het INSTITUTO CERVANTES BENELUX altijd als CORE BUSINESS voor ogen heeft gehad. Nadat ik hem van mijn ontwikkelingswerk vanaf 1991 in kennis had gesteld heeft hij mij inzake het CERVANTES MANAGEMENT CENTRE IN TORREMOLINOS geadviseerd:

NU STARTEN

Met deze gedachte ben ik rond 17:30 vanuit Amersfoort via Utrecht naar Amsterdam gereisd. Tussen Amersfoort en Hilversum was geen treinverkeer mogelijk. In de trein van Utrecht naar Amsterdam werd mij door een vriendelijke jongedame de NRC aangereikt met de laatste ontwikkelingen inzake de nieuw op te richten BANK CERVANTES BENELUX. Ik zal u morgen van de laatste statistieken in kennis stellen. Enkele beelden:

6 OKTOBER 2008 START VAN HET CERVANTES MANAGEMENT CENTRE IN TORREMOLINOS