Voorzitter Stichting Aids Fonds, Drs. Loek Hermans. Postbus 10845. 1001 EV AMSTERDAM. Datum: 2 juni 1998. Betreft: 'Uw brief van 28 mei'. Kenmerk: JH/LHe980602. Geachte Heer Hermans, Ik bevestig de goede ontvangst van uw brief van 28 mei jongstleden met uw verzoek om een bijdrage te leveren aan uw fonds. De datum 28 mei is goed gekozen voor het verzenden van uw brief. Ik heb namelijk kunnen vaststellen dat ik u als Commissaris van de Koningin in de Provincie Friesland als één van mijn supporters heb kunnen aantreffen binnen het kader van de zogenaamde 'Government Game Competities 1996 en 1997. In die tijd was ik regelmatig te gast op Het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden, evenals mijn toenmalig beoogde partner Prinses Diana van Wales. Gedurende mijn relatie met de Prinses, van 1 augustus 1996 tot en met 31 augustus 1997, is het getal 28 veelvuldig voorgekomen, zoals 28 augustus 1996. Op die echtscheidingsdag heb ik goede vrienden verzocht Haar 28 rozen te laten bezorgen namens mijn 'organisatie', die nog steeds in wording verkeert. Het familiebedrijf Van der Heyden/Spencer zou conform mijn voorstel op 28 september vorig jaar van start hebben moeten gaan. Het fatale ongeluk op 31 augustus daaraan voorafgaand, waarbij Zij, tezamen met onze hoofdsponsor van Harrods Knightsbridge en Haar dronken chauffeur om het leven is gekomen, heeft de ontwikkeling van de organisatie op ernstige wijze vertraagd. Zoals u aan de voet van deze brief kunt zien heb ik het juridische kader van onze geplande Cervantes Organisatie geheel rond. Het is mijn bedoeling de Stichting Cervantes Benelux om te bouwen tot European Cervantes Foundation, zoals ik Diana tijdens Haar leven heb beloofd. Gezien Haar uitzonderlijke 'compassion' voor aidspatiënten zou haar fonds daarin uiteraard gaan participeren. Met kerstmis heb ik Haar postuum benoemd tot First President van de European Cervantes Foundation. Vandaar dat ik u bijgaand mijn kerstkaart dienaangaande doe toekomen. Ik heb de voorzitter van het Diana Princess of Wales Memorial Fund, Lady Sarah McCorquodale, verzocht in deze foundation zitting te nemen. Ik stel mij daarbij voor dat vanuit die constellatie ook gelden vrijgemaakt moeten kunnen worden voor uw fonds, met name ten behoeve van Spaanstalige ontwikkelingslanden. Geheel in Diana's geest. Tot op heden heb ik in de ontwikkeling van mijn plannen reeds een kleine ton privé moeten investeren zonder daarbij enige compensatie voor de activiteiten te hebben ontvangen. Mijn financiële bronnen drogen momenteel volledig op. Ik heb ten behoeve van de voortgang van mijn plannen al tot twee keer toe mijn huis moeten verkopen en momenteel ben ik genoodzaakt om naar Spanje te verhuizen om nog te kunnen eten, tenzij er snel in positieve zin wordt gereageerd op alle processen die ik vanaf 1991 in het kader van mijn beleidsplan heb opgestart. Gaarne verzoek ik u hiermede ook om ondersteuning. Wellicht kunt u in de diplomatieke sfeer iets voor mij betekenen en kunnen wij wellicht daar in de nabije toekomst eens verder over van gedachten wisselen in het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden of Kasteel Landgoed de Engelenburg te Brummen, waar ik mijn vrienden weet. Ik zie met veel belangstelling uit naar uw reactie. Met vriendelijke groet, J.L. Van der Heyden. EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION i.o.

31 DECEMBER 1998 CORRESPONDENTIE-OVERZICHT TER ATTENTIE VAN MINISTER DRS LOEK HERMANS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN