23 oktober 2000. Betreft: HET WONDER VAN DEN HAAG Kenmerk: JH/HdK20001023.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Torremolinos, zaterdag 21 oktober 2000. Amigo Hermano,

De man achter het loket nummer 7 - de heer González Ávila - keek iets minder vrolijk toen ik hem gisteren om twee minuten voor twee nog een expresstuk kwam aanbieden voor Don H.D.J. de Koning de los Países Bajos. Hij was druk bezig nog een klant te helpen en wilde zijn loketje sluiten vóór de siesta. Ik heb derhalve van de diensten van de dame achter loket 8 gebruik gemaakt. Zoals je ziet is het hier inmiddels ook al aardig paars geworden aan 'Het Engelse Hof'. De 'correo electrónico' werkt weer. We kunnen dus aan de gang. Ik hoop dat jij je ook snel op het internet kunt aansluiten. Het geeft de mogelijkheid 'informatie gemeenschappelijk te maken' zoals Liesbeth dat tijdens onze vergaderingen wist uit te drukken. Hierbij denk ik ogenblikkelijk aan de lokale politiek van Tilburg, omdat Ernst Hirsch Ballin daar een leerstoel bekleedt. Het is alweer een tijd geleden dat ik Ernst heb gesproken op het station van 's-Hertogenbosch na mijn bezoek aan Woerden. Daar kwam in die tijd ook de brief van mr. Gijs van Amstel vandaan. Het was op 19 januari van dit jaar. Daar heb ik Liesbeth nog over geschreven de volgende dag. Ik citeer: Postbus 689. Ernst Hirsch Ballín maakt ook nog deel uit van de senaat. Hij kan er thans voor zorgdragen dat mijn declaratie wordt vergoed aan de Stichting Cervantes Benelux. Het is derhalve een goede zaak dat de Heer Van Amstel vanuit Woerden heeft gereageerd. Burgemeester Johan Stekelenburg van Tilburg kan daarbij zorgdragen voor de final touch. Hij heeft mij immers op 15 mei 1990 persoonlijk het Nieuw Elan Certificaat overhandigd teneinde de start van Paars mogelijk te maken. Ik heb vastgesteld dat het nieuwe luchtvaartbedrijf DutchBird de kleuren rood en geel heeft. Zij zijn dus Van Harte welkom als dochterbedrijf van Royal Cervantes Airlines. De leden van de Baak-kring zullen zich inmiddels afvragen wat er met de Vice-President van Instituto Cervantes Holding aan de hand is. Hij volgt hier van verre de ontwikkelingen. De voornaamste van gisteren: Ondernemingsraden gaan commissaris aanwijzen. De basisvoorwaarden waarop de holding kan worden geformeerd zijn thans gecreëerd. Onze collega Ruud van der Zalm heeft hieraan een belangrijke bijdrage geleverd in de beginfase van deze ontwikkeling. Dienaangaande had ik op 7 april vorig jaar nog een uitgebreid onderhoud met hem in Noordwijk. Ik heb Liesbeth daar toen alsvolgt over geïnformeerd: MIRADOR DE LA REINA. Liefde is.... ...samen op pad gaan. We kunnen dus verder op de ingeslagen weg. Vandaar het nieuws van vandaag. VEB hekelt SER-advies. Hier kan ik mij wel in verplaatsen. Aandeelhouders leveren uiteindelijk het kapitaal waar de onderneming mee moet werken. Zoals ik al vaker heb gesteld verwacht ik van hen dan ook een actieve participatie. Zij dienen zich mede verantwoordelijk te stellen voor de vergroting van het rendement. Het gaat uiteindelijk om hun eigen geld. Ik zie de verdere ontwikkelingen met belangstelling tegemoet. Ruud van der Zalm is hier overigens van harte welkom om datzelfde proces in Spanje te begeleiden. Ik mag aannemen dat hij als controller van het VNO-NCW de zaken nu wel op orde heeft in de Malietoren. Alarmerende geluiden komen er - vanuit het 'Verenigd Koninkrijk' - uit de luchtvaartwereld aangaande de toekomst van onze nationale luchthaven. 'Schiphol niet te redden' Ik denk dat Sir Michael Bishop hiermee een zeer belangrijk signaal heeft afgegeven. Ik heb zeer goede ervaringen met British Midland hetgeen moge blijken uit deze foto van Tweede Kerstdag 1997 tijdens mijn terugkeer van Althorp House.

Het moment is dus aangebroken dat Loek van Munster thans mijn joker inzet. De KLM is in ieder geval alweer op overnamepad getogen. KLM overweegt bod op verlieslijdend Malev. Ik ben van mening dat de heer Van Wijk zijn geld beter in de exploitatie van mijn handelsmerk kan steken. Een bruggehoofd in Oost-Europa keur ik op voorhand echter niet af, onder de nadrukkelijke voorwaarde dat Swissair eveneens in Royal Cervantes Airlines gaat deelnemen in zijn totaliteit. Ik heb zojuist (14.14) besloten eveneens een CD-writer te kopen bij Espaceland. Zo kan ik Rob Stroomer van ING Barings vooraf informeren voordat ik een onderhoud met hem aanga in Alicante. Ook het toekomstige CERVANTESONLINE is vandaag in beeld. Prominente aandeelhouders slepen WOL voor rechter. Het advocatenkantoor Derks Star Busman staat bij mij bekend als een betrouwbaar kantoor. Mijn voormalig Lionsclubgenoot Anton de Gier is nog lange tijd als notaris aan dat kantoor verbonden geweest. Zo heeft hij onder meer in 1981 de verkoop- en koopacte van mijn huis op de Plattenberg 2 te Maarn gepasseerd. In 1986 heeft hij tevens de oprichtingsstatuten van de Stichting Beroepsgerichte Opleidingen laten opmaken door zijn collega Van Orsouw. Als ik mij niet vergis. In 1987 diende het bureau Derks & Partners in Overvecht nog de belangen van mijn collega's van NIOW BMO B.V. In een later stadium zijn zij met Star & Busman gefuseerd. Eerst hebben zij - in het voorjaar van 1987 - een advocaat in de arm genomen met de naam Mr. Van Brussel. Tijdens diens ontstentenis is diens dossier - naar mij nadien is medegedeeld - overgedragen aan zijn collega mevrouw Mr. Groen. Jawel, Groen was de naam. Deze Meester in de Rechten heeft die opdracht neergelegd op het moment dat zij merkte dat de heren er een potje van hadden gemaakt, aldus mijn toenmalige advocaat Mr. Berculo aan de Johan Willem Frisostraat te Utrecht. Je ziet wel. It's All in The Family. Nochtans lijkt het mij een goede zaak dat de gemelde aandeelhouders zich richten naar hetgeen hierboven omtrent Corporate Governance is gesteld. De schouders dus onder The Business. Dat geldt ook voor Lady Sarah Ferguson. Ik denk dat het haar inmiddels wel bekend is hoe ik daarover denk. Ik heb het in ieder geval donderdagavond nog even duidelijk herhaald ten overstaan van mijn gesprekspartners uit Liverpool. Ook haar vriendin, zangeres Lynne Dawson uit York, heb ik op 28 november 1997 daaromtrent duidelijk in kennis gesteld in de Pieterskerk te Leiden. Lynne heeft immers nog gezongen tijdens My Lady's begrafenis in Westminster Abbey op 6 september daaraan voorafgaand.

Zondag 22 oktober 2000
21.30 Gedineerd bij Uwe Majesteit. Mark en Annabel hebben hun huiskleur zorgvuldig uitgekozen. Ik trof al gelijk bekenden aan op het terras. Het was een echtpaar uit Zoelmond. We hebben gesproken over het kasteel Zoelen. Het was de man niet bekend dat de naam van dat kasteel afkomstig is van de rechtbank Tho Söllynck in Heyden. Naar zijn zeggen is hij beter in aardrijkskunde dan geschiedenis. Het zij zo. Aangezien het etablissement tegenwoordig ook met Your Majesty wordt aangeduid trekken zij ook veel gasten 'from the other side of the sea'. Zo raakte ik naar aanleiding van bovenstaande foto in gesprek met een Engels echtpaar uit de buurt van Winchester. Mevrouw zelf kwam uit de buurt van Abingdon naar haar zeggen. "Down the Thames". Dit was voor mij uiteraard aanleiding om het gehele verhaal te vertellen over The Angel on the Bridge, dat zij goed kende. Ik heb haar uiteengezet dat de heer Jephson de zaak jegens mijn partner niet al te helder heeft kunnen vaststellen, aangezien hij ook was gehouden aan het briefgeheim dat ik als eigenaar van het Instituto Cervantes Benelux eveneens op de Private Secretary of the Princess of Wales van toepassing achtte. De desbetrefffende dame was van mening dat men de waarheid nooit te horen zou krijgen. Hierop heb ik haar gezegd "The Truth is sitting next to you". Toen begon haar eindelijk een lichtje te branden toen ze mijn paarse shirtje zag, waarop Mark van Annabel direct opmerkte "Het wordt steeds gezelliger!" De Engelse dame maakte zich grote zorgen over de groeiende criminaliteit in haar land.

Daarop heb ik haar laten weten dat ik in de tijd dat ik had gesolliciteerd als Educational Officer of the Princess of Wales onze Minister van Justitie direct maatregelen heb laten treffen nadat er drugs waren gevonden op "30 yards from Prince Williams Manor". Inmiddels heeft zij dus begrepen dat het mij Ernst was. Zo had de Headmaster of ETON COLLEGE ook enige vraagtekens gezet bij mijn ideeën omtrent de opvoeding van Prins William. Ik heb mijn lief in 1991 ook eens mee uit winkelen genomen naar de Kalverstraat in Amsterdam. Daar hing een rood mantelpakje in de winkel. Dat wilde ik voor haar kopen. Zij wilde dit echter niet. Op 8 oktober 1996 zag ik hetzelfde pakje op de televisie. BBC wel te verstaan. Vandaag ben ik begonnen aan mijn memoires. Vanmiddag had ik juist het volgende gecompileerd voordat ik met een foto naar de Jivin' Jaks ging. 14 november 1997 22.15 uur. Dit rode mantelpakje heeft mijn toenmalige echtgenote toen van de hand gewezen. Nadien ben ik derhalve op zoek gegaan naar 'another wife'. In 'The United Kingdom' dus. Hierbij denk ik aan de schilder Juan Manuel Ruiz in Puerto Banús bij Marbella. Ik ben er vandaag niet naartoe gegaan vanwege het 'Hollandse' weer. Bovendien hecht ik sterker aan de totstandkoning van mijn boek met de titel Gran Hermano. Ik ben inmiddels gevorderd tot bladzijde 134. Teneinde te voorkomen dat ik de dupe word van veranderingen in de leiding van mijn bedrijf zal ik daarbij ook nog rekening houden met de gele steunkleur. Misschien komt hij mijn boek nog tegen dat ik bij hem in de bus heb gedeponeerd op 2 januari 1998.

LIEFDE IS... ...HART VOOR ELKAAR HEBBEN

JUIST!

11.00 Ik ontvang wederom op mijn GSM de mededeling BERICHT NIET GEACCEPTEERD. Ik heb het Britse echtpaar derhalve uitgelegd dat de heer Mohamed Al Fayed de Britse veiligheidsdienst ten onrechte heeft beschuldigd inzake het ongeval in de Almatunnel. Zij waren immers verantwoordelijk voor de veiligheid van de Princess of Wales. Al Fayed zit aardig met de situatie in de maag, volgens de Britse dame. De Engelsman was overigens goed op de hoogte van de gebruikte 'coded messages' zoals de nummers 27 en 28, zoals in het artikel DIANA TOCH KONINGIN in de Telegraaf van 14 november 1996. Alsmede mijn reactie: 14 November 1996. Question 28. Dear Lady Diana, Today I read about the 27 questions in the Triviant play and deposited question 28 by fax at the ambassadour of the Netherlands in Brussels. Don't worry. You need not to be arrested. I am at your disposition. With kind regards. Dit artikel las ik dus op dezelfde dag dat ik namens haar de brief uit Leeuwarden ontving en uit Noordwijk was teruggekeerd. Mijn faxbericht aan de ambassadeur is weer in mijn bezit. Ook zijn antwoord.

Maandag 23 oktober 2000
De zon schijnt niet over de Middellandse Zee. Dat is inmiddels ook in Nederland doorgedrongen. Wel nieuws van WOL. Nina Brink wil fonds voor WOL-gedupeerden. Het moment is thans dus aangebroken dat dat bedrijf in CERVANTESONLINE wordt ondergebracht. Mevrouw Brink kan daarin nog steeds een actieve rol vervullen al staat ze 'langs de lijn'. De beste stuurlui staan aan wal, terwijl de slechtste meestal in de boot genomen worden.
Noodweer geselt Spanje. Dat klopt. De paraplu kan weer uit de kast. Allright. Dat is hier een lokaal probleem. Ik stel echter met genoegen vast dat het probleem van de heer Van Amstel in het noorden van mijn werkgebied zich inmiddels lijkt op te lossen. De dader schijnt bekend. Stalkingsverbod Pieter Storms. Ik vraag mij af of hij ook in Noordwijk en omgeving actief geweest is. Willibrord Frequin in ieder geval niet, want hij stond nog op de lijst van genodigden tijdens het veertigjarig bestaan van de Baak. Kort daarna is hij nog met Abraham Moszkovicz gaan fietsen. Daar heb ik niets meer van gehoord. Hoewel ik Willibrord op 28 november 1997 in de Pieterskerk in Leiden nog in mijn boek heb laten kijken. Zakelijk gezien gaan de ontwikkelingen voor de wind. Strijd om orders voor UMTS-netten barst los WASSENAAR Zeker als KPN samen met Telefónica in CERVANTES COMUNICACIONES is opgegaan. Ook in de luchtvaartwereld is er weer beweging. Air Holland praat met Virgin Express over samenwerking. Dat is eveneens een positieve ontwikkeling, aangezien Martinair exact past in het profiel van Cervantes Air. De KLM zou dan kunnen starten met de omzetting van Martinair in deze naam. Het past in de beginopstelling van Mr. Van Amstel en de stap daarna tot ROYAL CERVANTES AIRLINES is nadien dan nog slechts een kwestie van tijd. Het ziet er echter wel naar uit dat we dan ook een Frans bedrijf in onze holding moeten toelaten, nu ik lees. BA onderhandelt met Air France. Hoewel de gesprekken nog in een beginstadium zijn, wordt niet uitgesloten dat de samenwerking uitmondt in een fusie van British Airways en Air France. Dit lijkt mij schier onmogelijk. Ik kom zojuist (15.05) met de trein van 13.30 uit Málaga terug. Onderweg raakte ik in gesprek met een Franstalig echtpaar uit Quebec in Canada. Het was wel even wennnen. De Fransen zijn wat mij betreft welkom zodra daar de monarchie weer is hersteld. Het is moeilijk zaken doen met een gewone president. Koning Louis Philippe is alweer een tijdje dood en zijn nazaten zitten thans in België en Luxemburg op de troon. De Fransen kunnen nu dus niet meer achterblijven. Dit was het voor vandaag. Ik ga nu weer verder met mijn boek met de titel GRAN HERMANO. HARTELIJKE GROET. P.S. Ik heb inmiddels een 'CD regrabadora' (CD-writer) besteld. Als alles meezit kan ik het boek volgende week op CD hebben staan en opsturen. Ik hoop dat jullie dan een goede uitgever hebben gevonden.

24 OKTOBER 2000 PURPLE BIKINI