NIJMEGEN. TELEFAX Bestemd voor : De heer R.M. Tijssen. Betreft: INKOMSTENBELASTING EN DECLARATIE Afzender : J.L. van der Heyden. Datum: 4 maart 1997. Tijdstip: 10.30 uur. Aantal pagina's: 2. Geachte heer Tijssen, Bijgaand treft u afschrift van mijn faxbericht aan de heer Koppen van 27 februari jongstleden. Dienaangaande heb ik twee vragen. 1. Wat wordt belastingteruggave na aftrek van de verschuldigde Hfl. 1.581,- en wanneer kan ik dat tegemoet zien? 2. Hoe groot is mijn vordering op de staat na bijtelling van de wettelijke rente per 1 maart 1997? Voor dit laatste zal er vooral in Londen en Madrid erg veel belangstelling bestaan. Minister Zalm heeft zich in januari jongstleden niet zo diplomatiek uitgelaten jegens mijn vriend José María Aznar wiens regeringsprogramma ik ondersteun. Met vriendelijke groet, J.L. Van der Heyden. Bijlagen: Faxbericht aan de Belastingdienst Particulieren Nijmegen d.d. 27 februari 1997, 19.35 uur.

27 FEBRUARI 1998 INKOMSTENBELASTING 1997