14 december 1998. Betreft: WEEKEND Kenmerk: JH/LH981214. L.S. Nijmegen, Zondag 13 december 1998. Wederom een blik in een roddelblaadje op deze zondagmiddag: Weekend nr. 98/51, pagina's 14 t/m 16. Het betreft uiteraard Diana's dagboek. Ik weet niet wat ik er allemaal van moet geloven. Er zouden passages hiervan zijn uitgelekt. Het artikel staat weer barstensvol interpretaties. Ik geloof wel dat zij diep ongelukkig was. Dat zag ik al gelijk toen ze me kwam opzoeken de eerste keer. Triest dat ze niet is binnengekomen, maar ik kon mijn ogen eigenlijk ook zelf niet geloven toen ik ze zag staan met die twee blonde kindertjes uit het hoge noorden, naar ik aanneem. Er zijn enkele elementen in het artikel waar ik waarde aan hecht, zoals

"Vooral toen haar huwelijk met Charles verleden tijd was, en hij meer en meer het gezelschap van Camilla opzocht, wendde ze zich in toenemende mate tot haar astrologen op zoek naar geluk. 'Ik ben ervan overtuigd dat er een man bestaat die op me wacht. Het staat in de sterren geschreven..."

Jij bent naar mijn idee de enige die weet wie zij daarmee bedoelde. Anders zat ik hier niet aan de schrijfmachine om dit vast te leggen in míjn dagboek. Haar astroloog schijnt ook te hebben voorspeld dat ze ooit, vrij van Charles, de rest van haar leven zal doorbrengen met James Hewitt. Op de dag van mijn echtscheiding heeft ze echter een punt achter die relatie gezet. Haar laatste pagina's worden volgens het blad bijna volledig gewijd aan Dappere Dodo. Ik realiseer mij wel dat ze in een grote innerlijke strijd heeft verkeerd in de tijd dat die man haar het hof maakte. Ze schijnt in dat dagboek te hebben opgeschreven dat ze dacht dat ze 'ja' zou antwoorden als hij haar ten huwelijk zou vragen. In de Daily Mail heeft ze echter officieel het tegendeel verklaard alsmede tegenover de Griekse journalist van een Franse krant. Ook aan haar vriendin Rosa Monckton heeft ze op Hydra laten weten nog geen enkele behoefte te hebben aan een huwelijk met de Egyptenaar. De dames hebben er blijkbaar van genoten er eens uit te kunnen zijn zonder mannen om hen heen. Dat moet een verademing voor haar zijn geweest. Daar heeft zij ook te kennen gegeven niets van het kleffe, opdringerige gedoe te moeten hebben. Dat heeft Harry overigens ook goed gezien in zijn laatste artikel in de Telegraaf. Blz. 16 vertoont de beeltenis van de hartchirurg Hasnat Khan. Die ontwikkeling heb ik ook op de voet gevolgd, zoals je weet. Hasnat had zijn familie in Stratford en Royal Leamington Spa. Ik stelde het derhalve zeer op prijs dat hij haar daar gastvrijheid verleende, zodat we vanuit die basis de business konden opbouwen. Naar mijn stellige overtuiging is Diana zich voor de hartchirurgie gaan interesseren nadat ik in Londen op de afdeling hartbewaking was opgenomen en daar mijn verklaringen heb gedaan omtrent mijn eerste vier rozen, waarop de verpleegster antwoordde "nu is het vijf - nul". Het artikel stelt:

"Niet Dodi Al-Fayed, maar de uit Pakistan afkomstige hartchirurg Hasnat Khan was de grote liefde van Diana. Volgens vrienden van de prinses droomde zij van een huwelijk met de playboy-arts en wilde zij niets liever dan twee kinderen van hem."

Daar geloof ik absoluut niets van. Waarom kreeg ik die twee roze matjes in mijn verrassingspakket in oktober 1996?

Ze had er schijnbaar veel plezier van toen ze had waargenomen dat ik het pak had uitgepakt. Als Prinses van Wales maak je over dit soort serieuze aangelegenheden geen grappen en de heer Bart Cossey heeft mij nog niet schriftelijk verklaard waar dat verrassingspakket van afkomstig was. Ik heb Di echter duidelijk herkend in die hemelsblauwe jas. Zonder pruik die keer. Ze had zich kort daarvoor nog een nieuw kapsel laten aanmeten door een kapper in Rimini. Ik herkende dus ook dat hoogblonde kapsel van haar. Drie dagen later zag ik haar met datzelfde kapsel op de voorpagina van een Britse krant tijdens haar bezoek aan Australië. Er blijkt in de tijd dat zij met de hartchirurg omging wel iets fout te zijn gegaan. Ik zal het artikel niet aanhalen, aangezien het wemelt van de onjuistheden. Zo wordt er gesproken over het jaar 1995 dat ze met hem contact had, terwijl dat eerst in 1997 was ("In due course you need no heart surgeon anymore"). De heer Khan schijnt zich daarbij ook tot ongewenste intimiteiten te hebben verlaagd, naar verluidt. Reden waarom Diana's secretaresse, die daarover iets naar buiten heeft gebracht, onmiddellijk is ontslagen. Dat was hoogstwaarschijnlijk Caroline MacMillan, inmiddels ook een goede bekende van mij.

Verder neem ik alle fantasieën in het blad voor kennisgeving aan. Het enige wat mij interesseert is haar strategische plan en de reactie op de voorstellen die ik haar heb gedaan. Daar kan jij me het beste over informeren. Het is dus goed als we binnenkort weer samen aan de tafel zitten en de uitgezette koers kunnen vervolgen. Utrecht 20.40. Zoëven heb ik mevrouw Vermeulen aan de telefoon gehad in Torremolinos. Het is er dertig graden en zij viert Oud en Nieuw bij Pia Beck. Ik heb haar van de ontwikkelingen in kennis gesteld en zij heeft mij uitgenodigd in januari een paar dagen naar Spanje te komen om de zaken daar te regelen. In maart had ik de volgende brief bij haar achtergelaten: GRACIAS. Zij heeft inmiddels een paar vrienden met een prachtig jacht waarmee ze regelmatig een tochtje gaan maken. Ik hoop dat we deze zomer zover zijn dat we dan niet van een ander afhankelijk zijn. We worden immers nog steeds als referentiekader gebruikt door de Nederlandse Regering, terwijl onze naam daar voortdurend bij wordt weggelaten. Ik maak dat op uit het artikel De verliefdheid voorbij uit het NRC van gisteren. Het wordt dus hoog tijd dat hij weer eens aan mijn uitstaande vordering wordt herinnerd. Ik moet mijn personeel immers ook kunnen betalen. Jacques Wallage typeert: "Paars I was een verliefdheid. Paars II is een relatie." Dat heeft hij goed gezien. Die relatie kan thans tot stand komen nu je weggaat bij de Baak. In mijn bedrijf ligt een nieuwe uitdaging voor jou: het optuigen van de organisatie. Je kunt uiteraard mede-eigenaar worden indien je ervoor zou kiezen met mij in gemeenschap van goederen een huwelijk aan te gaan. Ik neem aan dat dat de relatie is waar Jacques Wallage op duidt. De heer Jan Wokke van KPMG heeft mij toegezegd dat hij eraan zal werken dat mijn goodwill kan worden gewaardeerd en de waarde van het handelsmerk. Als je dus meedoet ben je volgend jaar ook multimiljonair en hebben we niemand nodig voor een tochtje van Benalmádena naar Marivent op Mallorca. Of een aan mijn Griekse vrienden toegezegde tocht naar de Griekse eilanden als ze de dief van mijn polstasje weten op te sporen. Dan kan Paars II wat mij betreft ook zonder mij hier verder aan het werk.

Maandag 14 december 1998
Al om 8 uur werd ik gebeld op mijn GSM-toestel. Na het noemen van mijn naam werd er weer opgelegd. Dit 'for the record'. Heb mijn contante uitgaven voor de holding ingeboekt vanaf 17 november. Deze bedragen Hfl. 417,35. Hiermee bedraagt mijn vordering op de holding thans Hfl. 5042,32. 9.45 Naar de kapper geweest: 'No Nonsense' naast 'Liesbeth'. Daarna makelaar de Gier. Het pand is verkocht voor Hfl. 195.000,- per 1 februari 1999. Financiering vormt voorbehoud. Ik maak thans een lijst van over te nemen goederen. 9.55 Postbank klantenservice vermissingen Leeuwarden gebeld. 10 december is de aangifte in behandeling genomen. Ik krijg 85% vergoed van de verloren Hfl. 2914,32. Dat is dus Hfl. 2477,17,-. Dit wordt deze week bijgeschreven. Dus verdere betalingen verricht: Hfl. 957,66 privé, Hfl. 115,07 ten laste van de holding. Dat brengt mijn vordering op Hfl. 5157,39. Vanuit Spanje kan ik thans op onkostenbasis voor de holding aan het werk. 12.15 Nieuw paspoort en rijbewijs aangevraagd. For the record:

Oud paspoortnummer N45054415 Uitgegeven 8-08-1997
Oud rijbewijsnummer 3187789234 Uitgegeven 8-08-1997

Nieuw paspoortnummer N79613403
Nieuw rijbewijsnummer 3135750

De nieuwe bescheiden kan ik bij de Dienst Burgerzaken (niet ver van Psychotechniek - aan de Arthur van Schendelstraat 500, 3511 MH Utrecht) ophalen op 28 december. Ik neem mij voor in de eerste week van januari (inclusief weekend 9-10 januari) naar Spanje te gaan om de zaken daar te regelen. De kosten van de vlucht bedragen Hfl. 349,-. Neem dan gelijk een bedrag op voor een dineetje in de Engelenburg. Bij voorkeur op zondag 27 december. Dan kunnen we eindelijk een paar belangrijke aangelegenheden doorspreken en afronden voor het eind van het jaar. Ik hoop dat je alle contracten rond hebt tegen die tijd. Dat is jou wel toevertrouwd. Hij kan dus ook van mijn appartement gebruik maken in Spanje als ik naar Wassenaar verhuis. Ik maak vanmiddag een lijst met over te nemen roerende goederen. Ingeval jij voor mij een voorziening hebt getroffen in het westen des lands behoef ik niet alles te verkopen. Het appartement in Spanje is volledig gemeubileerd. De lijst met roerende goederen tref je hierbij aan. Hieronder de lijst met over te nemen goederen. Wellicht weet jij nog een collega van de Baak in Utrecht die hiervoor belangstelling heeft.

Overnamelijst roerende goederen Neude 30C Utrecht d.d. 14-12-98 (bekend).

Het tweepersoonsbed houd ik voorlopig in de boedel. Voor het schilderij met de regenboog moet nog een oplossing worden gezocht. Eigenlijk hoort hij op jouw kamer thuis. Daar heb ik hem ook voor gekocht. De andere schilderijen kunnen wel naar Spanje. Mevrouw Vermeulen heeft een 'mannetje' die elke week naar Spanje rijdt. Ik neem aan dat hij bonafide is. Het enige wat hij voor mij verder kan verhuizen is de computer met toebehoren. Ik streef ernaar om de transportaktes voor beide panden op dezelfde dag te laten passeren, zowel in Utrecht als in Torremolinos. Dit in onderling overleg tussen beide notarissen. Er moet ook een oplossing komen voor mijn postbus 689. Voor vrijdag heb ik een auto gehuurd voor de rit naar Wilp en nadien naar Nijmegen om daar een aantal verhuisdozen op te halen. Ook winterkleding hoop ik in Nijmegen te kunnen "stallen". Van de belastingdienst ontving ik de uitspraak op mijn bezwaarschrift 1996. Ik krijg thans Hfl. 827,- terug. Alle beetjes helpen zullen we maar zeggen. Dat neemt niet weg dat ik de overige 80 miljoen nog wel een keer verwacht van Gerrit. Voorlopig stel ik mij hier even mee tevreden. Dan kan Ramon in ieder geval normaal zijn studieuitkering ontvangen. De uitspraak luidt:

"Uitspraak op bezwaarschrift. U heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen 1996, nummer 0681.87.038.H.66. De inspecteur heeft het bezwaarschrift niet binnen de wettelijke termijn ontvangen. Hij verklaart het bezwaarschrift daarom niet ontvankelijk. Dit betekent dat u niet in beroep kunt gaan tegen de beslissing die hierna volgt. U kunt wel in beroep gaan tegen het niet-ontvankelijk verklaren van het bezwaarschrift. De inspecteur heeft besloten aan uw bezwaar tegemoet te komen. Als gevolg hiervan is de aanslag verminderd met F 790,-. U kunt in beroep gaan tegen deze uitspraak bij: Gerechtshof, Prinsengracht 436, 1017 KE Amsterdam (Daar ben ik al bekend, Reeds!)). Toelichting op het bedrag heffingsrente. Bij de berekening wordt op grond van artikel 30g van de Algemene wet inzake rijksbelastingen heffingsrente vergoed. Als u van mening bent dat de heffingsrente tot een onjuist bedrag is berekend, kunt u een bezwaarschrift indienen."

Ze weten van gekkigheid niet wat ze moeten doen bij de belastingdienst. Mijn declaratie heeft thans bijna alle departementen al doorlopen en is in handen geweest van bijna alle Nederlandse bewindslieden. Maar mijn declaratie is nog steeds niet betaald. Wellicht weet jij daar een mouw aan te passen nadat je bij de Baak bent vertrokken. Voor vragen over de berekening kan ik terecht bij de belastingdienst/particulieren in de Herman Gorterstraat 55. Dat zijn weer collega's van de belastingdienst die in de Arthur van Schendelstraat 500 is gevestigd. Daar hangt Mr. Doedens aan de muur. Ze hebben hem blijkbaar losgelaten nadat er beslag op zijn kantoorpand is gelegd. Ik heb ook een brandkast nodig om alle aangetekende brieven aan Diana op te bergen. 15.45 Gebeld naar Spanje. MV regelt alles. Ik kan al in het appartement terecht. Het staat leeg. Afgesproken eerste twee weken van januari zaken rondmaken. Ter plaatse. Het voorgenomen bezoek aan Schotland komt hierdoor te vervallen. Ik ga ervan uit dat we daar onder betere weersomstandigehden een keer naartoe kunnen. Ik wil mevrouw Shand Kydd niet te lang laten wachten. Eerst de verhuizing dus. Wat mij betreft is alles rond. Groetjes.

15 DECEMBER 1998 NEW LONDON CHORALE