JH/LH990609. Betreft: VRIJ ONVERVEERD

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Dear Elizabeth, Ik start deze brief wederom met mijn nieuwsanalyse van vandaag. D66 oogst harde kritiek na geslaagde lijmpoging. Paul Rosenmöller moet niet moeilijk doen. Hij is ermee accoord gegaan dat ik het speelveld heb uitgezet. Dan dient hij zich ook niet met de scheidsrechter te bemoeien. Voorts houd ik nog steeds de mogelijkheid open om het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux te laten bestaan uit een evenredige vertegenwoordiging vanuit de bestaande regeringspartijen, zoals verwoord in mijn brieven aan de fractievoorzitters van VVD, PvdA en D66 direct na het bekend worden van de stembusuitslag van vorig jaar. Laat dat maar weten aan Thom. Dan kan hij dat direct ook kortsluiten met de heren Dijkstal en Melkert. Laat die formatie dus maar aan Thom de Graaf over. Ik kan niet alles alleen. En zeker niet vanuit Spanje. Bovendien wordt hij ervoor betaald. Het doet mij deugd dat Onze Minister-President zijn werk vandaag normaal kan hervatten.

Gelijmd met 'Uni glue'
Lápiz adhesivo

Verder lees ik ook nog enig lokaal nieuws op de internetsite van de Telegraaf: Hotelstaking dreigt aan Costa del Sol deze zomer. Ik voel er daarom veel voor mijn appartement tegen die tijd beschikbaar te stellen voor een goede prijs. Daarom ben ik zoëven nog even met mijn Samsonite bag gaan praten met Annabel van Uwe Majesteit. Ik heb dan immers iemand nodig die die zaak beheert. In deze dame heb ik wel vertrouwen. Voor alle zekerheid neem ik haar gegevens nog even over in deze brief: Uwe Majesteit, Cocina Internacional, Calle Carmen, 18, La Carihuela, E29620 Torremolinos. Annabel had het enorm druk. Wellicht neem ik telefonisch contact met haar op zodra de situatie in NBL EW helder is voor mij. Na ons korte onderhoud heb ik nog twintig postzegels gekocht in de tegenoverliggende 'estanco'. Daar ontspon zich het volgende gesprek met de filiaalhouder: "Quiero algunos ejemplares de setenta pesetas. ¿Qué ejemplares hay?". "Tenemos varios. Por ejemplo los del Camino de Santiago." "Me interesa. Pues déme diez ejemplares de estos. Y además déme diez ejemplares con el Rey." "¿El Rey Le concoce, verdad?" "¡Sí! Me conoce muy bien! Hay una frase en nuestro himno nacional que dice 'el rey de España he honorado siempre'. Entonces hay que hacerlo. Doña Sofía me conoce también. Es una Doña muy agradable." "Sí. Es muy buena gente". Dat vind ik ook. Ik hoop dat we hen spoedig ons businessplan kunnen aanbieden in Madrid. Ik heb echter nog wel last van buikloop. Zoals onze voetballers in Brazilië. Van wie zouden ze het hebben? Ik weet het niet. Ik hoop wel dat ze er weer iets bijgeleerd hebben tijdens hun verblijf in een warm land. Het is maar goed dat Euro 2000 in eigen land wordt gespeeld. Ik hoop dat ze wat entreekaartjes voor ons team wegleggen. Dat hebben we wel verdiend. Vóór mijn wandeling naar Annabel heb ik hier overigens nog even met Carlos en María Alonso uit Sevilla van gedachten gewisseld. Zij vertelden mij dat ook het slot van appartement 702 met siliconenkit is bewerkt. Ik heb ook vastgesteld dat de muur van het tunneltje onder de spoorlijn inmiddels maagdelijk wit is geschilderd en alle grafittiboodschappen zijn verdwenen. Dat doet mij deugd. Aanstaande dinsdag wordt hier een vergadering gehouden. Ik heb laten weten dat het een goede zaak zou zijn om een videocamera te plaatsen, zoals dat ook op het postkantoor op de Neude te Utrecht is gebeurd. De inwoners vragen zich hier af waar al die vreemde toestanden vandaan komen. Daarbij heb ik laten weten dat Manuel Serra afgelopen zondag heeft aangetoond dat het mogelijk is om via de aangrenzende balkons eenvoudig in te breken. Dit verklaart ook het feit dat het licht brandde in mijn appartement op 19 april j.l., terwijl ik bij mijn vertrek op 19 maart de stroom had uitgeschakeld. Inmiddels is mij duidelijk geworden dat de hoofdschakelaar zich niet uit zichzelf 'aan' schakelt. Hieruit maak ik op dat gedurende mijn afwezigheid in de gemelde periode iemand zonder mijn toestemming mijn pand heeft betreden vanuit één van beide aangrenzende lokaties . Iemand heeft dus op onrechtmatige wijze mijn pand betreden en zal zich derhalve daarvoor voor de rechter dienen te verantwoorden en de schade te compenseren (25 april 2006: inmiddels is gebleken dat die lamp automatisch gaat branden na een stroomstoring). Hoewel ik in mijn leven slechts bij Nieuw Elan het genoegen van een 38-urige werkweek heb mogen smaken kan ik meegaan met de eisen van de UGT en CC.OO om de arbeidsomstandigheden van onze Spaanse vrienden te harmoniseren op EU-niveau - reden waarom ik de Andalusische vakbondsleider op 1 mei jongstleden op de Plaza de la Constitución te Málaga de hand heb geschud - vind ik het niet handig dat zij hun pijlen thans richten op degenen die de basis vormen voor de financiering van dit plan: de toeristen. Wellicht kan Lodewijk de Waal daar nog een bemiddelende rol in vervullen. Dan dient hij echter wel een woordje Spaans te spreken. Mijn aandacht gaat ook uit naar het volgende artikel: Overleg India en Pakistan. Dit is voor mij een duidelijke indicatie dat de nuclaire wapenwedloop tussen beide landen er niet op is gericht elkaar te bestrijden, maar eerder als tegenwicht dient te worden beschouwd voor de nucleaire acties van de Franse President, die - ik herhaal - onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft getroffen tijdens het laatste bezoek van de moeder van de toekomstige koning van Engeland aan zijn land. Deze melding heb ik vorig jaar gedaan bij Hessing in Zeist. Niet ver van De Bilt. Hasnath Khan is immers een Pakistaan. Voorts richt ik mijn aandacht op het gele boekje uit De Bilt in verband met de start van Cervantes Recruitment & Selection. Uitzendwerkgevers zijn flex-kritiek bonden beu. De heer Mantel is derhalve ook van harte welkom in ons bedrijf, ervan uitgaande dat de participaties zijn geregeld en de continuïteit gewaarborgd. 16.37 Bij het zwembad weer in de Don Quichot gelezen:

Hoofdstuk 20 Over het ongekende en ongehoorde avontuur dat door iedere vermaarde ridder ter wereld met minder gevaar tot een einde was gebracht dan nu geschiedde door de dappere Don Quichot van La Mancha. Ik citeer enkele passages: "Zij hadden echter nog geen tweehonderd stappen gelopen, of hun oor werd getroffen door een hard geluid als van water dat van enkele hoge steile rotsen naar beneden stortte. Het geluid vrolijkte hen geweldig op; maar toen ze bleven staan om te luisteren aan welke kant het klonk, hoorden ze plotseling nog een geraas dat hun voldoening over het water verwaterde, vooral bij Sancho, die van nature bangelijk en niet erg moedig was. Wat zij hoorden, waren regelmatige klappen en een soort geknars van ijzers en ketenen, wat samen met het woeste geraas van het water ieder ander hart dan dat van Don Quichot hevige angst had ingeboezemd." Don Quichot reageerde hierop met de woorden: "Ik ben het, zeg ik nogmaals, die de helden van de Ronde Tafel, de Twaalf van Frankrijk en de Negen van de Faam moet laten herleven..... Welnu, alle dingen die ik noem, zijn prikkels en aansporingen voor mijn moed, want ze maken dat mijn hart al popelt in mijn borst om dit avontuur te ondernemen, hoe zwaar het zich ook laat aanzien. Trek daarom Rocinants buikriemen wat aan en blijf jij hier, onder Gods hoede, drie dagen op mij wachten, meer niet, en als ik daarna niet terug mocht zijn, mag je teruggaan naar ons dorp en vandaar, om mij een gunst en goede dienst te bewijzen, naar El Toboso, waar je tegen mijn onvergetelijke meesteresse Dulcinea zult zeggen dat haar geknechte ridder is gestorven door dingen te ondernemen die hem waardig moesten maken zich de hare te mogen noemen.'"

Dit verhaal brengt mij weer zeven jaar terug. Ik schrijf:

"Ruidera

Alles staat op video en dia's. Ik ga nu slapen en de geluiden uit dit Mancheger dorp op mij laten inwerken. Dit dorp is prachtig. Prachtig gelegen aan de Laguna. Morgen is de dag van de 'Cueva de Montesinos'.

Zondag 24 mei

Rustdag. Een heerlijk bed in de Fonda Gumersinda. Het lijkt hier al iets op Andalusië. Wakker gezongen door de pajaritos, zoals in Córdoba in 1971. Het is nu elf uur. De kerkklok slaat 11 slagen. Door de straten klinkt schitterende klassieke muziek. Dezelfde muziek als gisteravond. Het is melancholieke muziek, hemelse muziek. Tijd om in bad te gaan. Ik ga naar beneden en tref de beeldschone Segunda met haar broer Fernando. Segunda doet me denken aan de doncellas de la venta de Puerto Lápice, waarop onze Ridder verliefd werd en die een aantal streken met hem uithaalde op het moment dat hij de wacht "bij het kasteel" hield. Segunda biedt aan dat Fernando mij de meest interessante punten van het gebied rond Ruidera laat zien. Een beter voorstel had ik niet kunnen krijgen. Ook hier zijn er angelitas enviadas del cielo. Fernando nam mij mee naar de cascadas van Ruidera en vertelde hoe dit dorp aan zijn naam kwam. Het dorp is genoemd naar het geluid van deze waterval. El ruido, het geluid, werd geproduceerd door "la ruidera", "datgene dat geluid voortbrengt". Daarna zijn we langs de prachtige lagunas gereden met prachtig kristalhelder water. Hoofdzakelijk blauwe meren. Ook een groen meer. Uiteindelijk zijn we terecht gekomen in de Cueva de Montesinos. De grot waar don Quijote naar beneden is gegaan en is betoverd door de tovenaar Merlijn. Dit plekje in La Mancha is werkelijk een paradijs. Zoëven heb ik met de Spaanse familie, Gumersinda, van de Fonda meegegeten. Ik ben helemaal in het gezin opgenomen. Segunda is een jaar getrouwd en woont in Madrid. Ze is nu twee weken bij haar ouders op bezoek en zorgt voor het eten. Ik krijg van haar een heerlijke plato "gallado" een typisch manchego gerecht, bestaande uit pasta, verschillende soorten vlees, hazevlees, konijnevlees en champignons. Bij deze maaltijd wordt natuurlijk een lekker glas koele, witte Valdepeñas gedronken."

Die watervallen van La Ruidera zijn de plek waar het verhaal van hoofdstuk 21 zich afspeelt. Ik heb hier nog schitterende videobeelden van. Ik breng ze graag in in de business. Dan gaan wij samen nog een keer naar de Cueva de Montesinos.

Liefde is... ...ook nee zeggen. Dat klopt. Ik heb al heel wat keren uit Liefde nee moeten zeggen tegen partijen die ik liever niet in mijn organisatie wens. Ik ben het in dat verband volledig met Ruud van der Zalm eens om daarin behoedzaam te opereren. Zo zeg ik ook nee tegen de praktijken zoals omschreven in het artikel COSTA nieuwe Nederlandse dramaserie voor internationale markt. Het rode shirtje dat ik je heb gezonden is afkomstig van een Britse DJ van de London Pub. Ik hoop dat het niet de heer Robert Baker betreft. Hij heeft volgens het atikel immers al honderd vrouwen verkracht. Dappere Dodo had daar ook een handje van, voorzover ik dienaangaande op de persberichten kon afgaan. Vandaar dat ik hem uitsluitend als zakenpartner kon gedogen. De nieuwe produktie zal onder auspiciën van Joop van den Ende worden ontwikkeld door de heer Johan Nijenhuis, uitvoerend producent van de serie Westenwind. Het is dus kennelijk een goede suggestie geweest om de wind eens uit het zuiden te laten waaien. Dan kom ik wel weer naar het noorden. In Leeuwarden schijnt er immers ook nog een probleem opgelost te moeten worden. Ik zie daar immers een foto met een tatoeage. De journalist heeft daarbij vermeld: "Het slachtoffer heeft opmerkelijke tatoeages op de armen in de vorm van roofvogels". De betreffende schrijver heeft klaarblijkelijk weinig kaas gegeten van de heraldiek. Deze vorm van identificatie wordt binnen onze familie immers al vanaf de middeleeuwen gehanteerd. Met name bij de Riddermatige Van der Heydens van Baak tot Doornenburg. Het is daarom een goede zaak dat de heer Apotheker een Enkele reis Leeuwarden heeft geboekt. Dan kan hij daar direct aan het werk om dat probleem op te lossen. Dat neemt niet weg dat ik mijn appartement in principe wel aan John Nijenhuis voor enige tijd beschikbaar wil stellen. Laat dat maar weten aan Ruud Hendriks. De opzet van John's serie is volgens het artikel, die Engelstalig wordt opgenomen, door Nederlandse, Duitse, Franse en Engelse acteurs te laten spelen. Dit om de verkoopmogelijkheden groter te maken. Het lijkt mij echter handiger daar ook nog een paar Spanjaarden bij te betrekken. Dan heeft hij er nog een markt van 400 miljoen consumenten bij. Ik heb er echter geen bezwaar tegen als dat een activiteit van onze holding wordt als Spaanstalige versie. Synchroniseren dus. Leuk nieuws uit Nederland betreft de beëdiging van de nieuwe senaat. Met name het feit dat oud-minister Korthals Altes van justitie nog enige tijd aanblijft als voorzitter. Zijn advocatenkantoor Nauta-Dutilh heeft immers nog steeds een belangrijk probleem op te lossen: de betaling van mijn declaratie door mijn vrienden in Madrid. Ook doet het mij deugd Herman Wijffels weer eens terug te zien. Nu als voorzitter van de SER. Ik wens hem hiermede van harte veel succes in zijn nieuwe loopbaan. Ik krijg hier ook nog steeds de catalogus toegestuurd van Huis & Comfort. Ik heb er geen bezwaar tegen als jij daaruit af en toe eens een bestelling doet. Dat heb ik ook eens gedaan. Je weet wel: dat clowntje dat ik in Londen heb laten bezorgen. Ik vertrouw er wel op dat je zorgvuldig investeert. Jij beschikt immers over onze portemonnee. Ik denk dat Joop van den Ende het beste met Mark en Frank Sanders contact kan opnemen voor de productie van de musical Diana, Her Quixotic Quest. Uiteindelijk weten Wij daar het meeste van. Zoëven lag er hier weer een prachtig jacht voor anker. Op het moment dat ik het wilde bekijken met Pepe's verrekijker lichtte hij echter het anker en verdween over het gladde blauw van de Middellandse Zee. Al bij al was het weer een bijzondere dag vandaag. Ik eindig derhalve met enkele regels uit onze himno nacional van de hand van Marnix van Sint Aldegonde, persoonlijke vriend van Gaspar van der Heyden, grondlegger van de Staat der Nederlanden:

Den
Koning van Hispanje
Heb ik altijd geëerd
Een
Prinse van Oranje

Blijf ik
Vrij Onverveerd

NOUS MAINTIENDRONS

Don Juan II

Hijo de Algo

Bijlagen: Ontvangstbevestiging uitnodiging de Baak d.d. 19.05.99 (poststempel); Citación a Junta General extraordinaria el día 16 de Junio de 1999 de la Comunidad de Propietarios; Faxbericht d.d. 28.04.99 11:39 namens Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje.

10 JUNI 1999 FEESTDAG