25 oktober 2000. Betreft: SLEUTELFUNCTIES Kenmerk: JH/HdK20001025. Torremolinos, woensdag 25 oktober 2000. Amigo Hermano,

Gisteren vond ik mijn geplande top' van de holding. Ik treed hieruit als vice-president graag terug zodra alle 'poppetjes' op hun plaats zitten. In dat verband is er vandaag wederom goed nieuws.

Hoge post Lubbers
Lubbers (61) wordt de nieuwe Hoge Commissaris van de Vluchtelingen bij de Verenigde Naties (UNHCR). De benoeming is als een bom ingeslagen: het kabinet had Pronk voorgedragen. Ik kan mij voorstellen dat het kabinet met de heer Pronk in zijn maag zit. De laatste keer dat ik hem heb gezien was op 4 december 1999, kort na de huwelijksplechtigheid van Prins Filip en Mathilde, waarbij vele bekenden aanwezig waren.

Ik citeer mijn dagboek: BRUXELLES. Ik ben derhalve van mening dat de heer Kofi Annan een goede keuze heeft gemaakt. Ik ben altijd een bewonderaar geweest van het no-nonsense beleid van Ruud Lubbers. Ook zijn bijdrage aan het boek 't Suideras en haar bewoners heb ik zeer op prijs gesteld. Aan de voet van deze brief heb ik enkele fragmenten uit dat boek opgenomen vanuit mijn genealogieprogramma uiteraard. Maar eerst de actualiteit.

Hoge VN-post Ruud Lubbers Er is dus klaarblijkelijk een verschuiving opgetreden tussen Paars I en Paars II op het moment dat ik in Baak op de pastorie logeerde. Het doet mij deugd dat de heer Annan dat persoonlijk heeft gecorrigeerd. Onze bemoeienisssen met de plaatselijke politiek van Tilburg zijn derhalve niet zonder resultaat gebleven. Het wordt dus hoogtijd dat de heer Kok mijn correspondentie eens goed gaat bestuderen, waarvan hij in zijn brief d.d. 17 oktober 1996 melding heeft gemaakt.

Het is te hopen voor de Nederlandse Minister-President dat hij over voldoende deskundig en betrouwbaar personeel beschikt om die zaak goed uit te zoeken. Ik heb de indruk dat de positie van Cesar Rennert ernstig wordt onderschat in Haagse kringen. Ik denk dat ik daar gauw eens aan zijn English Dance Program moet gaan deelnemen, zodra de Nederlandse regering de declaratie heeft vergoed aan de Stichting Cervantes Benelux. Op 15 november 1996 heb ik hiertoe nog een herinnering aan onze Ambassadeur in Brussel per fax doen toekomen. Inmiddels heb ik die faxberichten weer teruggevonden. Je treft ze aangehecht aan. Hier op het Malaca Instituto heb ik op 20 oktober 1995 nog gesproken met een neef van Jan Pronk in de bar Sin Problema die inmiddels in Bourbon Street is omgedoopt.

Vandaar dat ik mijn beleidsvoornemens inzake de samenwerking met het toenmalige Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking in mijn Eerste Staat van de Unie heb opgenomen d.d. 19 september 1996.

Ik kan niet overal tegelijk zijn. Ik stel het derhalve zeer op prijs dat de kroonprins inmiddels mijn honneurs heeft waargenomen. Prins Willem-Alexander op bezoek in Marokko (met paarse stropdas). Hassan II is een week na zijn bezoek aan Jacques Chirac overleden, nadat hij ter gelegenheid van Le 14 Julliet naast hem op de tribune had plaatsgenomen aan de Champs Elysées, niet ver van 'Dodi's Apartment'. Ik beschouw dit als een zeer positieve ontwikkeling. Ronald Blankenstein heeft onlangs ook nog een bezoek gebracht aan onze overburen. Hij heeft daar een artikel over gepubliceerd in de laatste Vliegende Hollander, ons verenigingsblad alhier. Ik hoop in de nabije toekomst ook een keer die oversteek te kunnen maken. Ik leg de nadruk op de opbouw van ons bedrijf. Zo zijn er ontwikkelingen bij KPNQwest en Wolters Kluwer. Ik denk dat het zinvol is dat zij thans in Cervantes Editions stappen. Het is onmogelijk om 'boven mijn stand' te leven. In alle opzichten. Ik zal wel verder investeren in mijn computeruitrusting. Op de eerste plaats komt de CD writer. Martin van den Berg belde mij dat mijn spullen aanstaande zaterdag of maandag worden gebracht door verhuisbedrijf De Haan uit Alblasserdam, een goede oude bekende. Het was mij niet bekend dat Jan Pronk tot het sterrenbeeld vissen behoort. Wél dat hij af en toe gaat joggen op het Scheveningse Strand. Bij Vitalizee. Het lijkt mij verstandig dat hij daar eens een gesprek gaat voeren met de heer Van den Veerdonk, de vader van Gerbine. Wel Licht gaan zijn ogen dan pas open. Liefde is... ...een kushandje. Ik zie wel wie hem krijgt bij aankomst op Kennedy Airport. Bijgaand ontvang je ook nog een stukje familiegeschiedenis waarover Ruud Lubbers heeft geschreven. Zijn portret hangt op DE DOORNENBURG

HARTELIJKE GROET.

P.S. Het boek 'Het Suideras en haar bewoners' heb ik cadeau gedaan aan de bibliotheek van de Baak, als dankbetugting voor onze collegiale samenwerking. De bijdrage van Ruud Lubbers is daarin terug te vinden.

Genealogie van Clemens Fredericus Wilhelmus baron van der Heyden

30 OKTOBER 2000 KONING CONSTANTIJN