20 juni 1998. Betreft: SLOTDAG Kenmerk: JH/LH980620. Beste Liesbeth, Vrijdag 19 juni 1998. Na verzending van mijn brief van vandaag ontving ik nog een schrijven van José de Waard met de volgende tekst "Datum 18-06-1998. Referentie HvdB/jdw. Doorkiesnummer 071 369 02 75. Onderwerp Starter van het Jaar, Businessplan Contest 1998. Geachte heer Van der Heyden, Met referte aan uw brief van 17 juni jl. informeren wij u als volgt. De creatieve brainstorm-sessie voor de ANWB en de Starter van het Jaar zijn twee programma's, die los van elkaar staan en dit geldt dus ook voor uw reiskostenvergoeding en onze faktuur voor deelname aan de Starter van het Jaar. Echter, ik heb bij de heer V. Pieterse geïnformeerd en ik kan u mededelen, dat uw declaratieformulier voor uw medewerking aan de ANWB-sessie inmiddels verzonden is. Indien u dit declaratieformulier retourneert, zal uw vergoeding zo spoedig mogelijk worden overgemaakt. Gaarne zien wij uw betaling voor deelname aan de Businessplan Contest tegemoet. Met vriendelijke groet, José de Waard. Cursussecretariaat."

Om jaloers te zijn op zo'n medewerkster. Wederom een bewijs hoe goed je de zaken voor elkaar hebt. Op dat punt heb je nog een gigantische voorsprong op ondergetekende. Het ziet er echter wel goed uit dat jouw barometer op Veranderlijk staat. Zeker op een slotdag. Het begin van een nieuwe start. Zo kreeg ik vanmiddag nog de bezorger van het NRC Handelsblad aan de deur in verband met mijn rappél van 17 juni jl. i.v.m. de slotverklaring van de Eurotop in Cardiff, die mij door het NRC is onthouden. De betreffende bezorger heeft verklaard de krant wel in de bus te hebben gedeponeerd. De jongen heeft zich altijd conscientieus betoond. Dat heb ik hem laten weten op de achterkant van mijn visitekaartje als Vice President van de Holding. We hebben samen dus nogal wat werk te verzetten in de komende weken. Aangaande de in ontwikkeling zijnde bestuurlijke structuur van de organisatie lees ik vandaag met veel genoegen op de voorpagina van het NRC Wijers wil niet terug in volgend kabinet. Door onze politieke redactie. Hans is dus van harte welkom in The Business en Winnie kan vanuit de Eerste Kamer uiteraard nog meer invloed gaan uitoefen op de justitiemedewerkers in Parijs en Madrid. Dat is een goede zaak. Het begint al te lijken op het gewenste organisatie-model. Ook de ongelijke inkomensverhoudingen binnen het Europees Parlement en de aldaar heersende 'declaritis' worden aangepakt. Ook daar geldt uiteraard het beginsel Reculer pour mieux sauter. Ik ben overigens ook nog even langs het door Hans Wijers geopende instituut aan het Domplein gelopen. Zij bieden daar intensieve taalcursussen aan voor Hfl. 11,- per dagdeel. Daar kan ik op zich niet veel bezwaar tegen aantekenen, tenzij op grond van concurrentievervalsing. Dit zware middel zal ik echter vooralsnog niet inzetten. Dit marktsegment is in feite oninteressant. Ons bedrijf dient zich te richten op de top van de markt, evenals de Baak. Het lijkt mij niet moeilijk om daarover gezamenlijk een contractje met de Spanjaarden op te maken. Men heeft mij gisteren bij Intertaal verteld dat zij ons goed kunnen gebruiken en gevraagd waarom ik niet bij hen intrek. Het zal goed zijn als er een medewerker van mijn bedrijf aldaar wordt gedetacheerd met de opdracht met hun steun contacten met Spaanse bedrijven te onderhouden ten behoeve van onze holding. Ik heb vandaag besloten P. Ottenhoff niet meer aan te duiden als 'Directeur SBO', maar als 'Manager Benelux'. Voor de wijze waarop deze functie kan worden ingevuld kan hij zelf een voorstel doen. Dat zal ik hem volgende week berichten. 20.40 Hans Wijers is op de t.v. (Nederland 1). Hij wordt kritisch aan de tand gevoeld, maar daarnaast kijk ik ook nog naar onze groepsfoto, waarin hij dezelfde positie inneemt als ik ooit ten opzichte van jou.

Hij staat achter mij. Het ligt dus voor de hand dat dat ook zó blijft, aangezien hij niet van politiek houdt en het bordes van de Engelenburg er net zo mooi uitziet als van Huis ten Bosch.

Met dank aan Hare Majesteit overigens. Hetzelfde programma geeft ook aan hoeveel goed werk er kan worden verricht door de European Cervantes Foundation voor de Zuid-Amerikaanse straatkinderen. Hierin kan een goede balans worden gezocht tussen commerciëel en ideëel. 21.00 Ik kijk nu naar mijn Spaanse vrienden. Kroonprins Felipe bij voorbeeld. Daar moeten Wij ook nog op bezoek. 22.52 Het blijft 0-0. Dat is een goede uitslag voor een wedstrijd onder Spaanssprekenden. Uiteindelijk zal Don Felipe in de toekomst veel invloed gaan uitoefenen 'aan de overkant' en hij wordt een goede koning. Daar ben ik van overtuigd. Daar wil ik hem graag bij helpen. Ik heb de Gouden Koets gisteren overigens niet in de Westerkerk bewonderd, maar in de Nieuwe Kerk uiteraard, op de Dam. Ik hoop Don Felipe daar ook nog een keer te treffen. Tijdens de kroningsplechtigheid van Koning Willem IV bij voorbeeld. Ik heb daar laten weten dat ik de Coronation van King William absoluut wil bijwonen in Westminster Abbey. Ik neem aan dat dat gebeurt zodra hij 18 jaar wordt. Dat is op 21 juni van het Jaar 2000. Het begin van een Nieuwe Zomer. Zaterdag 20 juni 1998. Bij die triviale kwestie denk ik aan de 'Zaak Spencer/Al Fayed'. Volgens de Egyptenaar met de naam 'Sammy', de barman van Huis ter Duin en persoonlijke vriend van Mohamed is Diana's auto 'opgeblazen' met afstandbediening: 'Boem!!!' heeft Sammy mij gezegd. Ik heb geen behoefte aan een wandeling of fietstocht met deze Egyptenaar, tenzij Al Fayed bereid is om te investeren in het bedrijf. Ik denk vandaag uiteraard nog wel terug aan die wandeling die in september 1996 was uitgezet van de vuurtoren van Katwijk (met de voeten) naar de vuurtoren van NOORDWIJK (met de handjes).

Daarbij dacht ik in de eerse plaats aan 'handen en voeten geven aan ons plan'. Ik heb ook gelezen wat de achterliggende gedachte was bij die grote zakdoek op die vuurtoren. De foto ervan staat nu nog bij mij op de kast. Hij symboliseert het verdriet van de Noordwijkse vrouwen als hun mannen voor enige tijd de zee opgingen. Het doet mij ook denken aan de laatste keer dat jij mij hebt uitgewuifd met de vraag 'En de auto, is die voor jou?' Het wordt dus hoog tijd dat we weer eens samen een ritje gaan maken. Of een lange strandwandeling morgen. Ik heb mijn petje met het opschrift 'Coach' alweer opgezet. Hij doet mij denken aan dat petje van Henk met het opschrift 'Tobmanager'. Daarom ben ik zo op Henk gesteld en uiteraard ook op zijn opvolgster. Koop dus maar gauw die tickets voor Engeland. Mijn licht staat in ieder geval op groen voor een frisse nieuwe start. Als ik het goed heb is het nu immers precies zeven jaar geleden dat ik je die grote fles Cuarenta y Tres heb gegeven met een klein briefje met een soort boodschap Een Nieuwe Start, Un Nuevo Espíritu, Un Nuevo Horizonte. De rest kreeg een klein flesje. Zoals Bert. Daar voeg ik vandaag aan toe: A New Start, A New Spirit, A New Horizon. Want ieder mens verandert elk jaar van huid volgens Bert Zaliger. Ik ben benieuwd hoe dat zit met jou en ik je vanmiddag tref op de Baak. Zoniet, dan kun (of 'kan' in het westen) je mij ten allen tijde bereiken. We zijn allebei wel toe aan een strandwandeling van de ene vuurtoren naar de ander. En als je nog een fiets over hebt, fiets ik ook nog een keer met je Terug naar Huis Ten Bosch. Jan Wolkers is tóch uit de tijd. Tot straks. P.S. Morgen wordt William 16 jaar. Ik heb nog niet de tijd genomen om hem een brief te schrijven, maar dat houd ik nog wel in petto. Ik denk dat het goed is dat eerst de echte ooms en tantes aandacht aan hem besteden en dan pas 'Uncle John'.

21 JUNI 1998 TICKETS