Datum: Maandag 10 januari 2005 Betreft: BRUMMEN Kenmerk: 20050110JHLH Dear Elizabeth, Ik vervolg mijn brief van zaterdag. 21.59 Even naar het centrum van Nijmegen geweest. V. 20.10 terug 21.51 Ik was getuige van controle achterlicht en identiteitsbewijs door de Nijmeese politie die weer actief is geworden in deze regio. Voor vertrek naar Nijmegen Centraal brieven 8 JANUARI 2005 VENCEREMOS TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA en 8 JANUARI 2005 VENCEREMOS TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE VALKHOFVERENIGING EN DE VALKHOFSTICHTING TE NIJMEGEN verzonden.

Zondag 9 januari 2005
279 bezoeken. Top 100 van 2162 verwijzende pagina's 21. 17 DECEMBER 1998 DESERT FOX 76. 17 AUGUSTUS 2004 HALBERTSMA EN VAN DER HEYDEN TER ATTENTIE VAN TJITSE BREUKER 81. 20 DECEMBER 1997 PROCEDURE 97 / 2152 BELEI R08 II G32 (5) TER ATTENTIE VAN DE GRIFFIER VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK UTRECHT SECTOR BESTUURSRECHT 84. NETWERKOPBOUW SPANJE IN 1992 86. 22 FEBRUARI 2003 CÁCERES

Nieuw in de Top 20 van 77 zoekopdrachten
5. el ingenioso hidalgo don quijote de la mancha
Vanaf mijn eerste bezoek aan Madrid op 17 juli 1968 vormt dit boek de rode draad door mijn leven.Vandaar dat ik mij beschouw als de oorspronkelijke oprichter van het Instituto Cervantes.
8. que fue el erasmismo Dit geeft aan dat de Spanjaarden nu belangstelling beginnen te tonen voor de denkbeelden van Erasmus. Zijn denkbeelden - met name in relatie tot de denkbeelden van Cervantes - heb ik beknopt in het Spaans weergegeven in mijn afstudeerthema. De essentie van het erasmisme heb ik in het Spaans alsvolgt weergegeven:

Cervantes inyectó en el Quijote la dualidad de lo sublime y lo ridículo, que Erasmo había señalado como característica esencial de la locura. En la sublime ilusión de la locura de don Quijote encontramos los más altos ideales del humanismo cristiano, a saber: la caridad, la piedad interior, la devoción a San Pablo, la fe que se remite al evangelio, y cuantas más que son expresados en el 'Enquiridion' o 'Manual del Caballero Cristiano' de Erasmo. El 'Enquiridion' fue traducido en castellano en 1524 y el éxito fue tal que ningún libro religioso lo había tenido semejante desde la introducción de la imprenta en España. Apareció en 1526 con la aprobación inquisitorial de don Alonso Manrique. En este libro Erasmo invitó a cada uno a sentir nacer en sí mismo un hombre nuevo. El caballero cristiano cuyo imagen ideal traza, tiene que caminar con invulnerable armadura, resplandeciente de fuerza y de fe. Tiene que cabalgar con la visera levantada sin ver a la Muerte. La quintaescencia del cristianismo es según Erasmo la regla quinta del Enquiridion que dice: "que todas las cosas visibles se deben tener en poco, y que éstas son las que el apóstol llama carne; y como conviene levantarnos siempre a las invisibles". Hay que levantarse de la carne al espíritu, de lo visible a lo inteligible. Hay que poner en obra las ideas del espíritu tal como lo explicó San Pablo en los frutos de Caridad.

12. américo castro schreef het boek 'De la edad conflictiva' over de problematiek van joden, moren en christenen die in 1492 tot het meest rigoureuze besluit in de Spaanse geschiedenis heeft geleid. Gisteravond zag ik in Blauw Bloed een reportage over de voorbereidingen van de kroning van de nieuwe koning van Groot-Brittannië. Er zouden plannen in de maak zijn om joden en moslims hierbij te betrekken. Ik denk dat die gedachte voortkomt uit de hierboven vermelde lezing. Ook Diana was zich voor dit thema gaan interesseren, hetgeen in mijn visie heeft geleid tot tal van onjuiste interpretaties. Gemakshalve werd prins Charles aangeduid als de toekomstige koning van Engeland. Ik heb hierover ernstige twijfels. De koning van Engeland wordt ook hoofd van de Church of England. De vraag is nu of de aartsbisschop van Canterbury het door hem toegegeven overspel zal accepteren. Eenieder die ik heb gesproken is ervan overtuigd dat Prins William de eerstvolgende koning van Engeland wordt. Ik hoop echter dat Elizabeth nog een lange tijd voor zich heeft. Zij lijkt namelijk erg veel op mijn moeder.

16. bill clinton delft zoals beschreven in mijn brief 26 oktober-borrel trof ik de foto van Bill Clinton aan in Delft op maandag 22 oktober 2001.

Ik meen op deze foto ook Louis van Dijk te herkennen, die ik ooit nog eens heb getroffen aan de bar van Huis ter Duin. De Telegraaf had toen abusievelijk geschreven dat hij daar een afscheidsconcert zou geven. Enfin. Ik vraag mij af of Bill Clinton bij deze gelegenheid al naar mij op zoek moet zijn geweest. Het ligt voor de hand, maar de bevestiging hiervan heb ik nog niet ontvangen. Naast Guillaume Lesèvre kan de heer J.H. van Gemerden in Dieren, hierover meer verklaren, omdat ik nadien onderstaande foto van hem heb ontvangen.

18. bourbon-parma Deze familie is onderwerp van gesprek geweest tijdens mijn autorit met Herman de Koning naar Harskamp, kasteel Zypendaal en Doornenburg, zoals beschreven in Retour Nijmegen-Wassenaar II. 19. brussel cartagena colombia vakantie Ik denk hierbij aan Jonkheer Röell, onze ambassadeur in Brussel in november 1996. Hij heeft mij laten weten dat hij ambassadeur in Colombia is geweest voordat hij naar Johannesburg in Zuid-Afrika werd overgeplaatst en nadien naar Brussel. Het was hem in die tijd nog niet duidelijk dat Hare Majesteit hem van Zuid-Afrika naar Brussel had overgeplaatst om de belangen van het Instituto Cervantes Benelux te behartigen en te verdedigen. Niels Friso Halbertsma uit Huis ter Heide heeft klaarblijkelijk ook in Cartagena in Colombia gewoond. Een belangrijke sleutel in ons netwerk. Roel van Spierenburg is ook in Colombia op vakantie geweest als begeleider van zijn dochter Wendy tijdens de wereldkampioenschappen cyclecross. Voorts is het algemeen bekend dat Leo de Vries en Ger Boogaard daar op bezoek zijn geweest en daar toen klaarblijkelijk goede zaken hebben gedaan. Een managementfunctie die ik in dat land heb aangeboden gekregen door de heer Bram de Hondt van ARA op Huize Plattenberg in Maarn heb ik echter van de hand gewezen in verband met de indertijd aldaar vigerende praktijken door bedrijven en organisaties die niet werkten binnen het kader van de uitgangspunten van beleid van de Stichting Cervantes Benelux, zoals verwoord in mijn Mission Statement terzake. Ik heb de indruk dat hierin al aardig verbetering is opgetreden. Vandaar mijn cryptische beschrijving 'wie een hondt wil slaan vindt ligt een stok van hulst in het papegaaiencircuit' in mijn bericht Een laatste vraag van 9 september 1996. Na al deze gebeurtenissen de revue te hebben laten passeren dienen we nu weer op structurele en constructieve basis aan het werk te gaan. 23.50 Terug van de viering van mijn 57ste verjaardag op de Engelenburg. Samen met mijn kinderen Mark, Ramon, Caroline en Lucas. Overige bekende Nederlanders: Harmen Siezen en Felix Meurders, die ik nog ken van de Florin & Firkin in Utrecht. Felix is ook bekend van het televisieprogramma De leugen regeert. Ik heb Jurgen Luppes laten weten dat het Princess Diana Memorial Fund naar mijn mening niet gerechtigd is om activiteiten te ontplooien zonder mijn toestemming. Er was ook een echtpaar uit het westen van Zuid-Holland op bezoek dat bekend is in Northamptonshire.

Maandag 10 januari 2005
176 bezoeken. Top 100 van 2181 verwijzende pagina's 28. 5 JANUARI 2004 HISTORISCH STATEMENT 32. 20 NOVEMBER 2000 UPSIDE DOWN 37. 14 NOVEMBER 2000 FOUR YEARS LATER 39. 31 JANUARI 2001 HOOGTIJD 51. 5 AUGUSTUS 1998 QUEEN ELIZABETH 52. 8 JANUARI 2001 ABIDE WITH ME 61. 29 JANUARI 2001 DYNASTY 66. 7 FEBRUARI 2001 DYNASTIE VAN HEYDEN 89. 28 MEI 2000 SLUITSTUK II VAN GRAN HERMANO 90. 6 OCTOBER 1997 REPORT 38 TO EARL CHARLES SPENCER 95. 17 OKTOBER 2001 SPAANS STAATSBEZOEK TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 97. GENEALOGIE FAMILIE VAN HEYDEN 98. 18 OKTOBER 1998 DE VIJFDE ZUIL TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF

Nieuw in de Top 20 van 90 zoekopdrachten
3. a.m.leendertse
Mevrouw A.M. Leendertse-Venekamp was in 1996 particulier secretaresse van Hare Majesteit de Koningin en Prins Claus der Nederlanden. Ik verwijs in dat verband naar de berichten 21 MEI 1996 KARLSPREIS TER ATTENTIE VAN HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX DER NEDERLANDEN en 14 OKTOBER 1996 UW SCHRIJVEN 567/96/CVB BESTEMD VOOR DE DIENST VAN HET KONINKLIJK HUIS. 12. steve brown supercrimineel Hierover is een boek geschreven. Ik heb geen behoefte om hierop nog verder in te gaan. Ik ben uitsluitend geïnteresseerd in de uitbetaling terzake van mijn FACTUUR 001 TEN BEHOEVE VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX zoals te lezen in 20 JANUARI 1997 CONTINUING STORY TER ATTENTIE VAN HET HOOFD VAN DE CENTRALE RECHERCHE INFORMATIEDIENT. De heer N. Mastenbroek. De heer Brown heeft de rechtmatigheid van deze vordering inmiddels op onweerlegbare wijze aangetoond middels de publikatie van zijn levensverhaal terzake. Ik heb uitsluitend behoefte aan de vergoeding van mijn daadwerkelijk gemaakte en verantwoorde kosten. Het boek is voorts vermeld in de brieven 6 FEBRUARI 1997 DESINTOXICATIE TER ATTENTIE VAN HUISARTS NIJSTEN TE3 NIJMEGEN aan mijn voormalige huisarts in Nijmegen en 11 FEBRUARI 1997 VERKLARING TER ATTENTIE VAN DE HEER A.I.M. VAN GAAL TE NIJMEGEN. Ook heb ik terzake een brief verzonden aan mijn VOC-collega R.P. Hoondert. Ik stel vast dat ik de Heer Van Vollenhoven nog niet in ons stichtingsbestuur heb uitgenodigd, maar als jij het hebt gedaan is dat ook goed. 15 DECEMBER 1999 AUTOWEG is in dit verband ook van groot belang. Vandaar dat ik nu de tijd gekomen acht weer een auto ter beschikking te krijgen. Ik heb gisteren een rekening voldaan (bijgevoegd) - voor privé doeleinden weliswaar - en blijf van mening dat daar ook weer iets tegenover dient te komen te staan, zodat wij op zeer korte termijn ook een groepsfoto kunnen maken met onze Raad van Bestuur op het bordes van de Engelenburg. 14. weezelenburg Hiertoe citeer ik Het gelijk van de astroloog. Liefde is... ...helemaal in elkaar opgaan. Dat bedoel ik maar. Dat plaatje past wel bij die foto van Paleis Het Loo met de tekst: In de zitkamer van Bernhard. Voor de presentatie van het boek 'Onderscheidingen van de Koning-Groothertog; De orde van de Eikenkroon 1841-1891' had men voor de mooie locatie Paleis het Loo in Apeldoorn gekozen. Van 1815 tot 1890 waren de Nederlandse koningen ook groothertog van Luxemburg. In die hoedanigheid stichtte Willem II (1792-1849) in 1841 de Orde van de Eikenkroon. Op die manier probeerde hij de parlementaire controle op het verlenen van onderscheidingen, die in 1840 was ingevoerd, te omzeilen. Ruim 5800 personen werden in de orde opgenomen (zoveel cursisten had ik ook in 1981). De eerste twee exemplaren werden door de Kanselier der Nederlandse Orden en voormalig commandant van het Korps Mariniers, Roy Spiekerman van Weezelenburg aangeboden aan museumdirecteur Ter Molen (hieronder in de regenjas) en de gevolmachtigd minister van Luxemburg, Jean-Paul Munchen.

Paleis Het Loo Apeldoorn 5 juni 2004

15. adeldom: De correspondentie hierover is nog niet afgerond. Ik verwijs naar twee brieven terzake: Adeldom en Uw kenmerk NM 964/275 Ik ben nu benieuwd of mijn kleinzoon Lucas de titel jonkheer, baron of graaf krijgt toegekend. Ik geef de voorkeur aan de laatste. Ik wil alleen dat ons bedrijf van de grond komt en wij binnenkort in groepsverband op het bordes kunnen gaan staan. Ik heb contact gehad met de AMEV in Utrecht. Zij gaan niet tot uitkering van het schadebedrag over omdat ik in Spanje woon. Dus een stukje compensatie is nu zeer gewenst JOHN

11 JANUARI 2005 INSPIREREND LEIDERSCHAP