29 januari 2000. Betreft: BUILDING THE HOLDING V Kenmerk: JH/LH20000129. Dear Elizabeth, Nijmegen Zaterdag 29 januari 2000. Vanmorgen werd hier de Performa 450 door de PTT gebracht. De schijf is keurig door Machouse geïnitialiseerd, waardoor zij alle vertrouwelijke informatie hebben gewist. De systeemsoftware is geïnstalleerd en het apparaat werkt weer 'als een trein'. Met die trein van 11.21 ging ik gisteren weer naar Utrecht. Aankomst Utrecht 12.30. Vandaar naar de postbus gelopen. Er kwam een helicopter van de KLM overgevlogen. Wellicht is hij weer inzetbaar in de toekomst. Wie weet. De postbus kon ik weer openen. Ik was daar om 12.40 en hij was volkomen leeg. Je kunt er dus weer terecht als je in Utrecht bent. Bij Stonehouse in Woerden kwam ik rond half twee aan (betaling 14.04). Bus 128. Terug 14.30. Trein Woerden 14.50. Utrecht A. Ik trof een jongeman met jouw oogopslag in de trein. 15.00 V. 15.05 (met vertraging 15.15). 's-Hertogenbosch A. 15.20. V. 16.06 Nijmegen Dukenburg A. 16.40.

Liefde is......samen voor de TV in slaap vallen
Dat zou aardig zijn. Zoals je ziet ben ik nog steeds de oude workaholic. Ik hoop dat je inmiddels zover bent dat wij dat binnenkort in life-aholism kunnen omzetten. Ik ben gisteravond nog met de organisatieschema's aan het werk gegaan. Het begint al aardig te lukken. Ik heb mij nog een bezoek aan het atelier van Bob Scholte voorgenomen en aan de winkel van Gianni Versace in Amsterdam. Op 2 februari ga ik in principe naar Apeldoorn. Daar kan ik een bezoek aan Paleis Het Loo combineren met het optreden van de John Wright Band. De roddelaars van Privé melden dat onze spiksplinternieuwe beleidsmedewerkster (ervan uitgaande dat al mijn instructies terzake zijn uitgevoerd) zal worden gekoppeld aan Prinses Margriet. Dat is dus wel vertrouwd gelet op mijn brieven Announcement en Dank. Ik moet mij sterk vergissen, maar als ik de roddelpers zo overzie heb ik de stellige indruk dat onze vrienden uit Den Haag en Apeldoorn druk bezig zijn met het inwilligen van mijn verzoeken welke ik sinds 1 augustus 1996 aan de betrokkenen heb gericht. Zo lees ik aangaande de speculaties over een verloving van PWA en MZ:
Wordt het Kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche of Landgoed De Horsten in Wassenaar? Mocht het - hoewel zeer onwaarschijnlijk in mijn visie - tot een persoonlijke verbintenis komen, dan denk ik dat Drakensteyn voor PWA de voorkeur verdient. Ik blijf immers van mening dat De Eikenhorst de meest geschikte lokatie is voor ons bedrijf. Althans voor de European Cervantes Foundation. Ik verwijs gemakshalve naar mijn brieven en faxberichten Stichting Cervantes Benelux, Uw schrijven 96/wa/mjv, Kroonprins Philippe van België, Koningsschap, Gelukwens, Convocatie, IUw reactie van 8 augustus op mijn brief van 31 juli jl, European Cervantes Foundation en Koningschap. Gisteren heeft onze Minister-President zijn excuses aangeboden aan een Nederlandse Bevolkingsgroep die zeer geleden heeft in en na de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft dit gedaan namens functionarissen waarmee hij geen enkele directe band heeft en inmiddels al een schadevergoeding van 250 mio toegezegd. Dat is een vreemde zaak. Ik heb hier in principe geen bezwaar tegen. Ik ben van mening dat de heer Kok op de eerste plaats zijn verantwoordelijkheden jegens onze organisatie in wording dient na te komen. Prioriteiten dus. Wie het eerst komt die het eerst maalt. Het gaat hier immers om de toekomst van de wereld en niet om het verleden. Ik zit nu al bijna vier jaar in de wachtkamer. Ik verzoek jou daarom er bij de Minister-President op aan te dringen zo snel mogelijk mijn declaratie aan de Stichting Cervantes Benelux over te maken. Prins Johan Friso bezoekt volgens hetzelfde roddelblad regelmatig het café TABAC op de Brouwersgracht in de Jordaan. Ik hoop dat de aldaar gevoerde gesprekken ertoe leiden dat het investeringsplan ten behoeve van onze organisatie op zeer korte termijn het licht zal zien. Ik ontving ook post uit Schotland:

"The Land, The Light, The Locals"- a celebration of the new year and music. Questionnaire. Notes for completion of survey" gericht aan Mr John van der Heyden (part one). "Dear John, Please assist us to gain as much insight as possible into the success of this years programme of music by answering as many questions as honestly as possible. We promise not to disclose any personal details in any reports or raise any matters with others without your prior consent. Just like last year this questionnaire is divided into three short sections. Firstly about you, secondly about the music programme and thirdly about the future.The whole survey should take no more than 20 minutes. If you do not feel comfortable answering a question then please just ignore it and move onto the next. To return your completed questionnaire please post the whole document to us using the Pre-paid envelope before the18th of February 2000. Many thanks for taking the time to complete this survey and thank you most of all for your continuing support of this initiative and for making such a wonderful atmosphere at New Year! Ros Halley Project Co-ordinator"

Ik ben benieuwd naar part two e.v. en heb daar alsvolgt op gereageerd: Thanksgiving. Wat het verdere nieuws betreft is het mij opgevallen dat er inmiddels een familielid bij Joop van den Ende terecht is gekomen. De naam begint dus al enige bekendheid te krijgen. Ik lees in zijn advertentie van vandaag: "Voor inlichtingen kunt u terecht bij Leanne van der Heijden". Zij kan wat mij betreft ook voor Cervantes Productions aan de gang (7.1.19). Het raamwerk heb ik rond. Ik zie met belangstelling uit naar de invulling van alle door ons ontwikkelde kaders. Ik heb een try-out gemaakt van enkele organisatiemodellen. Deze dienen thans hun definitieve vorm en invulling te krijgen. Ik reken op jouw medewerking.

30 JANUARI 2000 EVIDENCE

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN