Datum: 17 maart 2000 Betreft: SPIJKERS MET KOPPEN

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Kenmerk: JH/PO20000317 Beste Peter, Nijmegen Zaterdag 11 maart 2000 Liefde is... ...de hele wereld in je armen hebben Ik stuur je deze brief pas volgende week, aangezien ik mij kan voorstellen dat jouw verjaardag en jouw beste vrienden op dit moment jouw aandacht hebben. Desalniettemin hecht ik eraan om feedback te blijven geven op hetgeen aan nieuws op mij af komt en op mij af is gekomen. Zo heb ik gisteren bijgaande brief van de heer Van Amstel ontvangen. Met de tekst

"De heer J.L. van der Heyden, Zwanenveld 9131 6538 SJ NIJMEGEN. Bunnik, 9 maart 2000. Geachte heer Van der Heyden, Uw brief van 1 maart jl. met bijlage heb ik in goede orde ontvangen. Een fotocopie van een uittreksel uit het handelsregister waarin het adres aan de Winthontlaan 200 B12 te Utrecht staat vermeld, zend ik u hierbij. Het is vervelend dat een negen jaar geleden gemaakte mondelinge afspraak blijkbaar aanleiding is geweest tot een zeer omvangrijke hoeveelheid correspondentie en vele pogingen tot het leggen van contacten uwerzijds, die door de partij ter andere zijde bij die afspraak niet zo beoogd zijn. Het is derhalve de hoogste tijd dat u het betrekken van uw toenmalige werkgeefster bij uw keuzeproces staakt. Gezien uw overige belangstelling en ambities zult u de aldus vrijgekomen tijd, middelen en energie ongetwijfeld ten dienste van iets anders kunnen aanwenden. Hoogachtend, G. van Amstel."

Dit lijkt mij een goed advies van de heer Van Amstel. Ook goed dat we daar de afgelopen tijd samen over van gedachten hebben kunnen wisselen. Aangezien de Stichting Cervantes Benelux volgens het toegezonden uittreksel uit het Amsterdamse handelsregister d.d. 07-2-2000, 08:18:47 inderdaad op het adres Winthontlaan 200 B12 staat ingeschreven, mag ik aannemen dat daar een bestuursbesluit van de Stichting Beroepsgerichte Opleidingen aan ten grondslag ligt, hetgeen ik zou toejuichen. Ik heb dienaangaande gisteren ook nog met Herman van gedachten gewisseld aan de hand van brief JH/HdK20000310, waarin ik tevens de tekst van mijn brief aan jou van afgelopen vrijdag met kenmerk JH/LH20000209 (moet zijn: JH/PO20000309) heb opgenomen met als toevoeging: Dat laatste naar aanleiding van een gesprek met een Zuid-Afrikaanse dame die ik in Torremolinos heb leren kennen. De fietstocht van vanmorgen heeft mij weer heel wat nieuwe inspiratie gegeven. Dat idee van het lege pand aan het Keizer Karel Plein staat mij wel aan. Voorts hebben we niet meer gesproken over Eurolingüist in Hotel Sionshof. Mede in verband met de naam Van Bodegom. Daar moeten we nog eens verder over doorbomen. De heer Lambert van Bodegom is daar vestigingsmanager. Ik zie graag dat hij zijn Spaanstalige activiteiten inbrengt in het Instituto Cervantes Benelux op de Engelenburg in Brummen. Liefde is... ...een geduldige luisteraar zijn. Dat wás Liesbeth ook voor mij in de tijd dat we samenwerkten. Vandaar dat zij mijn volledige vertrouwen genoot. Ik hoop dus dat we het oude 'gele' spoor weer iets kunnen activeren en een paars randje kunnen geven, of andersom. Ik zou voordat ik weer naar Spanje ga nog wel een keer met een groepje oude bekenden de musical Elisabeth willen bezoeken. Ook ben ik mij bewust van mijn hang naar perfectie. Ik neem mij daarom voor mij de komende tijd geheel en al bezig te houden met de elektronische opslag van mijn dossiers. Voorts zoek ik een opslagplaats voor mijn ordners. Ingeval ik dat materiaal in de Winthontlaan kwijt kan komt dat nog beter uit. Uiteindelijk ben ik daar met mijn Quixotic Quest begonnen. Bespreek jij het een en ander maar met Peter. Ik denk dat de basis voor een succesvolle start nu volop is gelegd. Het Keizer Karelplein lijkt mij inderdaad de meest geschikte lokatie voor de Nijmeegse vestiging. Ik mag aannemen dat de SBO wel een aantal goede ondernemers kan leveren om het bedrijf verder tot ontwikkeling en bloei te brengen. Wellicht verschijnt de ware Jacoba dan ook nog wel een keer. Ik ben weer in de markt. Ik ga nu aan het werk met mijn foto's en overige bescheiden. Goed weekend, John L. Van der Heyden. De heer Van Amstel heb ik vandaag de volgende reactie doen toekomen: The Dragon Vision Wizard of Oz. Aangezien ik vanouds een goede relatie met deze advocaat heb opgebouwd heb ik afgezien van de term 'Ik sommeer u'. Dit houd ik wel als wisselgeld. De opbouw van mijn organisatie is al veel te lang gedwarsboomd geweest door partijen die ik niet in mijn bedrijf wil hebben, tenzij onder mijn uitdrukkelijke voorwaarden. Vandaag hebben de Spaanse verkiezingen mijn aandacht. Voor de geschiedschrijving vermeld ik in deze brief het artikel Spaanse kiezer twijfelend naar stembus. Zie verder bijgevoegd artikel. Leuk dat ik nu van die scanner gebruik kan maken. Als Spaans ingezetene ben ik op dit moment helaas niet in staat om van mijn derecho al censo (stemrecht) gebruik te maken, maar aan zijn opgeheven duim te oordelen mag ik aannemen dat amigo Aznar inmiddels heeft begrepen dat hij mijn stem al heeft. Zodra hij de verkiezingen heeft gewonnen kan hij de datum 9 t/m 12 november in zijn agenda noteren in verband met het geplande congres El Mundo de Mañana in Málaga en Torremolinos onder auspiciën van de Stichting Cervantes Benelux en uitgevoerd door (Instituto) Cervantes Holding Limited. De term stalking is niet goed gevallen. Dat is de achterliggende gedachte van de brief aan mijn advocaat. Hij heeft immers de combinatie Halbertsma/stalking in het leven geroepen. Een dergelijke etikettering is ten detrimente van de gehele advocatuur. Haar goede naam is daar beslist niet mee gediend en kan zware schade oplopen zodra dat beeld gehandhaafd blijft. In dit verband valt mijn oog op het artikel 'Mannen die vrouw slaan gedwongen in behandeling' Ik heb ook vastgesteld dat André Veltman is verhuisd naar het adres Amerbos 24, 1025 ZM Amsterdam. Ik zal hem binnenkort weer eens een briefje schrijven. Hij staat niet in de telefoongids vermeld. Hiervoor ben ik de heer Van Amstel uiteraard erkentelijk. Op het juridische vlak zijn er ook verbeteringen aanstaande nu ik lees Hirsch Ballin in Raad van State. Dat doet mij deugd. Ik heb hem onlangs nog getroffen na mijn bezoek aan Woerden op woensdag 19 januari jongstleden. Ik citeer dienaangaande mijn brief van 20 januari 2000 aan mijn voormalige collega: Postbus 689. Dear Elizabeth, Nijmegen, donderdag 20 januari 2000. Liefde is.... .....de blits maken. Dit doet mij denken aan de mededeling dat de heren Van Boxtel en Van Gorkum van de Lions Club Maarn-Maarsbergen kunnen worden ingeschakeld voor het golftournooi op zaterdag 12 of zondag 13 november aan de Costa del Sol, die thans in het kader van het bezoek van de Nijmeegse voetbalclub NEC tot Costa del Agua is omgedoopt. Het stadion wordt op 25 januari a.s. feestelijk geopend door onze goede vrienden d'Hondt en Kamminga. De supportersclub is er klaarblijkelijk niet in geslaagd de door mij voorgestelde Londense club uit Fulham en overige voorgestelde relaties bij de activiteiten uit te nodigen. Ik heb ook nog geen uitnodiging voor die openingswedstrijd tegen Anderlecht ontvangen. Ik neem aan dat die is retourgezonden door de directie van het Postkantoor op de Neude te Utrecht. Tot mijn grote ontsteltenis heb ik gisteren om 12.30 namelijk persoonlijk ter plekke vastgesteld dat er een nieuw slot op postbus 689 is geplaatst. Hieromtrent heb ik om 12.45 telefonisch contact opgenomen met de heer Van Maarn. Ik heb de postbus laatstelijk bezocht op respectievelijk 18-8-99, 7-9-99, 6-10-99, 16-11-99, 29-11-99 en 6-1-2000. In november heb ik nog - samen met de nota's van de Baak - een betalingsherinnering aangetroffen voor een nooit ontvangen nota welke ik omgaand aan de postbank heb doen toekomen. Inmiddels heb ik hieromtrent vanmorgen contact opgenomen met de Kamer van Koophandel te Amsterdam in verband met de contributie voor de Stichting Cervantes Benelux. De contributie over 1999 is betaald. De nota voor 2000 wordt volgende maand verzonden. De stichting staat nog steeds op postbus 689 te boek. Dit heb ik niet gewijzigd. In verband met het geplande golftournooi heb ik contact opgenomen met het bedrijf Innovatherm in Utrecht. Frank van Boxtel is morgen weer aanwezig. Hij is directeur van dat bedrijf en woonachtig in Amersfoort. Ik heb hem laten verzoeken contact met mij op te nemen. Na het gesprek met Jos Gelissen en mijn bezoek aan de mondhygiëniste van dokter Nelemans ben ik - na een eerder telefonisch onderhoud met John Steenhuis naar Woerden getogen. Stonehouse is al verschillende keren verhuisd. Ik kwam nu uit op de Rietdekkersweg 6. Ik heb daar het operating system OS 9 aangeschaft voor de iMac alsmede het programma ClarisImpact 2.0 teneinde hiermee organisatieprofielen te kunnen opmaken. Na gezellig te hebben gedineerd in Utrecht ben ik met de trein van 20.47 naar 's-Hertogenbosch getogen. Aankomst aldaar 21.17. Aangezien de aansluitende trein om 21.37 vertrok had ik nog enige tijd om de omgeving te verkennen. Bij de roltrap aan de uitgang van het station kwam ik een oude bekende tegen: Ernst Hirsch Ballin, onze voormalige Minister van Justitie. Hij kon zich onze ontmoeting op het strand in Noordwijk nog goed herinneren. Ik heb hem laten weten dat ik onlangs de BEDANKBRIEF van Julio Sampedro heb teruggevonden van 17 juli 1989. Op zijn vraag of ik nog vaak in Noordwijk kom heb ik hem laten weten dat onze collega's mij hebben verzocht in verband met het proces tegen Desi Bouterse tot 1 juni aanstaande uit Noordwijk weg te blijven. Daar had Ernst volledig begrip voor. In dit verband trof ik zoëven nóg een brief van Julio (kopie bijgevoegd), met als tekst:

"Madrid, May 24th, 1989.JS/et/455. Mr. John van der Heijden. Nieuw Elan. Holland Office Center. Kruisweg, 807. 2132 Hoofddorp. Holland. Dear John, Your letter and translations of StageBanenBureau documents arrived yesterday to my office. I am sending copy of them to the CEOE specialists just to study what adaptations have to be made according to the spanish regulations. Many thanks for your very kind assistance. I also thank you for your anticipated congratulations with regard to the presentation of the Nuevo Espíritu project, in which the participation of A. de Jong and the ambassador of the Netherlands Mr. Plug were really an important contribution. With kind regards, yours sincerely, J. Sampedro. Velázquez, 54 - 28001 MADRID."

Leuk om dit weer eens terug te zien. Het bepaalt mijn verdere koers voor de toekomst. Omtrent het belang van "the participation of A. de Jong" heb ik nog mijn twijfels, tenzij zij mijn gerechtvaardigde declaratie kan onderbouwen aan de Minister-President."

Mijn collega Veltman heb ik vanmiddag de volgende brief doen toekomen: Bericht uit Woerden. Ik heb daarbij een foto gevoegd van een in Puerto Banús bij Marbella gevestigde debiteur.

Hoewel de vermoedelijke eigenaar van dat bedrijf is overleden blijft mijn vordering dienaangaande gehandhaafd ten behoeve van de holding (circa Hfl. 130 mio plus wettelijke rente vanaf 28 december 1996). Een terzake doende verklaring van de heer John Holden van Companies House in Cardiff is wellicht voldoende om deze vordering te onderbouwen. Ik ontving vandaag ook de CD van Legio Lease in de bus, "Geschikt voor PC & MAC". Na hem in mijn CD-drive te hebben geplaatst verscheen er al direct een buitengewoon heldere paarse gloed op mijn scherm. Daarna lukte het mij niet om die schijf er nog uit te krijgen. Reden waarom ik direct naar de medewerkster aan de Schipholweg 5 in Leiden heb gebeld. Het bedrijf is gevestigd naast Research voor Beleid. Daar heb ik in de afgelopen jaren inmiddels al behoorlijk in geïnvesteerd. Ik vraag mij af of dat iets te maken heeft met dat begrip 'stalking' waaraan mijn raadsman mijn oud-collega heeft gekoppeld. Niet zo handig van hem. Ik had hem steeds hoger aangeslagen. Het schijnt een hobby te zijn van advocaten om problemen in de wereld te helpen die niet bestaan. Het wordt helemaal een groot probleem als ze die onzin ook nog voor een rechtbank zouden verkondigen. Dan weet een rechter op een gegeven ogenblik ook niet meer waar hij of zij aan toe is. Het begint er inmiddels aardig op te lijken dat er krachten werkzaam zijn om de gehele rechterlijke macht in therapie te laten gaan nadat 'King Arthur' het goede voorbeeld heeft gegeven in Winnies tijd. Wat dat betreft denk ik dat het goed is dat Ernst inmiddels tot de Raad van State is toegelaten. Hij begint naar mijn inzichten al een redelijk beeld te krijgen van de werkelijkheid. Ik hoop dat ik hem daarbij van dienst ben geweest. Er is ook een nieuw woordenboek Spaans uit. Van Prisma. Eén van de auteurs is Janneke Boone. Leuk om die naam weer eens terug te zien. Ik heb Janneke voor de laatste keer in Utrecht gesproken op 10 maart 1991. Uit die tijd dateert het portret dat je aantreft bij het artikel Mannen die vrouw slaan. Het schijnt dat de dames er moeite mee hadden dat wij samen gingen biljarten. Gelukkig heeft het herstel zich alweer aardig doorgezet. Zodra al mijn declaraties zijn vergoed ziet het er weer iets beter uit voor de toekomst. De vordering is al aardig opgelopen en begint het niveau van MGM jegens KPMG al te benaderen. Dat wordt dus ook alweer een leuk stuk jurisprudentie. Ik heb echter weinig behoefte om die ontwikkeling opnieuw af te wachten. Er dienen thans Spijkers met Koppen te worden geslagen. Ik heb ook kennis genomen van het voorgenomen huwelijk van prins Bernhard junior met Annette Sekrève. Een goede keus. De koninklijke familie blijft uiteraard mijn aandacht genieten. Zoals ik er nu tegenaan kijk ziet het ernaar uit dat we in de toekomst een Koning Constantijn op de troon krijgen. Ik zal je in een later stadium uitleggen hoe deze visie tot stand is gekomen, maar ik denk dat je dat wel begrijpt.

Zondag 12 maart 2000
Het ziet ernaar uit dat het probleem van Parijs nog deze maand wordt opgelost. Herman heeft foto's gemaakt in Gibraltar. Die foto's zijn - naar zijn zeggen - in Amsterdam gestolen. Trevor Rees Jones schijnt een verklaring te hebben afgegeven dat de heer 'Dodo' geen verlovingsring zou hebben gekocht voor mijn novia. Dat zou tevens betekenen dat ik hem geen poging tot omkoping ten laste zou kunnen leggen. Ook zou Rees Jones hebben verklaard dat Diana geen trouwplannen had met onze sponsor. Ik denk nog even aan de 'ware Jacoba' van mijn horoscoop van afgelopen vrijdag. Daarbij denk ik aan de echtgenote van mijn achterneef in Velp. Het zou kunnen zijn dat de heer Van Amstel hierop duidt in zijn voorlaatste brief. We praten dan wel over een direct familielid van mij. Professor Halbertsma woont toevallig bij haar in de buurt. Dat kan mij uiteraard niet kwalijk worden genomen. In mijn familieonderzoek liep ik daar toevallig tegenaan.
23.50 Een historisch moment! Amigo Aznar heeft met een absolute meerderheid de Spaanse verkiezingen gewonnen. Van de 350 zetels in het parlement gaan er 183 naar de Partido Popular! Hulde! Hij kan nu worden uitgenodigd voor het Congres.

Maandag 13 maart 2000
Wederom een historische dag vandaag. Op de eerste plaats jouw verjaardag. Van Harte. Daarnaast springen er twee buitengewone berichten in het oog. Naast het aantrekken van het paarse boetekleed door de paus in verband met de talrijke slachtingen die mijn familie in de periode 1300 tot en met 1648 onder verantwoordelijkheid van de Inquisitie heeft ondergaan is uiteraard de verkiezingsoverwinning van mijn goede vriend een historische mijlpaal van de eerste orde. Ik citeer de Telegraaf van vandaag Monsteroverwinning premier Aznar.

Gezien de historische relatie tussen het Instituto Cervantes Benelux en de Spaanse Minister-President kunnen we van een buitengewoon succes spreken. De basis om het plan verder tot ontwikkeling te brengen heeft hierdoor een nog steviger draagvlak gekregen. Ik beschouw het als een positieve ontwikkeling dat de burgemeester van Marbella een punt achter zijn carrière mag zetten. Hij heeft zich voorgenomen om het land thans te verlaten. Dat lijkt mij een goede zaak. Karel Aalbers komt vandaag vanuit Marbella weer terug naar Arnhem. We zullen hem echter nog hard nodig hebben in Madrid, nu alle aandelen van Atletico te koop zijn aangeboden. Vanmiddag ben ik nog op zoek gegaan naar het blad ABC. Ik denk dat het goed is dat we binnenkort een goed gesprek gaan voeren met de heer Aznar en zijn echtgenote Ana Botella. Hier in Nederland moet binnenkort ook nog een advocaat voor mij aan het werk. Ik vond vanmiddag nog een geel boekje over hem. Ik zal het in de loop van de komende tijd bestuderen. Op dit moment heeft hij nog enkele processen lopen. Zodra die zijn afgerond kan hij voor mij aan de gang. Het is niet goed voor zijn imago als hij zijn hele leven slechts criminelen blijft verdedigen. Dat houdt immers ook wel een keer op. We houden de zaak hier in dit land immers stevig onder controle, zoals ook blijkt uit bijgevoegd artikel Wiegel uit kritiek op kabinet. Jouw partijgenoot waarschuwt het kabinet opnieuw tegen het voornemen om opnieuw een wetsvoorstel voor een correctief referendum in te dienen. Daar heeft hij groot gelijk in. We kunnen ons niet opnieuw een kabinetscrisis veroorloven. Dat gaat ten koste van de continuïteit van ons paarse beleid. "OM wil duidelijkheid over schikking Content". Het betreft hier een eventuele handel in aandelen met voorkennis. De zaak heeft mijn aandacht. De schuldbelijdenis van de paus past als reactie op mijn eerste brief aan de Koning van Spanje van 12 februari 1995. Gezien het paarse boetekleed ga ik ervan uit dat de actie van gisteren van Paus Johannes Paulus II een reactie is op deze brief. Ik denk echter dat we een zonnige toekomst tegemoet gaan. Liefde is... ...scherven brengen geluk. Het doet mij denken aan het boek van Jos Brink met de titel 'Bouwen met puin'. Ik heb de komende tijd hard nodig om alle privé-aangelegenheden en jurisprudentie in mijn computer te krijgen. Op 30 november 1992 heeft het advocatenkantoor Nauta Dutilh voor mij een akte overdracht handelsnaam en een merklicentie-overeenkomst opgesteld. De tijd is aangebroken dat hiervan thans gebruik wordt gemaakt. Uiteraard zullen er enige aanpassingen noodzakelijk zijn. Bijgaand ontvang je een uitdraai uit de computer. 19.00 Dan nu het declaratiegedrag van de heer Peper. De foto van 5 maart 1991 houdt hiermee direct verband. Het 'bedrijfsongeval' van 5 maart 1991 om 01.30 uur was een direct gevolg van de valse beschuldiging van mijn collega's in ZEIST. Op 30 april 1987 hebben mijn toenmalige echtgenote en ik onze kinderen in Oisterwijk getracteerd op een pannenkoek omdat ze daarvoor een week lang een kleine 3000 vervolgaanbiedingen hadden zitten inpakken voor mijn instituut. Daarmee wisten we een bedrag van circa 3000 gulden aan arbeidskosten te besparen. Nadat ik jou noodgedwongen heb moeten ontslaan heb ik jou en jouw echtgenote een afscheidsdiner aangeboden in een Chinees restaurant in Hilversum. Dit was aanleiding voor mijn toenmalige procuratiehoudster om mij van "frauduleuze handelingen" te beschuldigen die ze later heeft teruggenomen. Dezelfde fout heeft nu ook advocaat van Amstel gemaakt. En mijn beste collega is hiervan de dupe. Er staat keihard "Halbertsma/stalking" op zijn briefpapier. Dat kan hem nog wel eens duur te staan komen. Het is toch al niet zo best meer gesteld met de advocaten in dit land. Ik heb er lang over gedaan om die foto weg te stoppen. Maar feiten zijn feiten. Mijn voormalige echtgenote heb ik altijd in bescherming willen nemen. Zij is immers de moeder van mijn kinderen en ik wil ook niet dat zij nadelige gevolgen hiervan ondervindt. Het probleem zat gewoon in het feit dat ik geen personeel meer kon betalen voor mijn bedrijf. Ik vind het dus een verstandige stap van de heer Peper om thans het ministersschap neer te leggen. Het 'gedoe om de bonnetjes' kan een bewindsman verhinderen naar behoren zijn verantwoordelijke taken uit te oefenen. Ik kreeg een claim aan mijn broek van drie ton vanwege een afscheidsdiner en een pannenkoekje voor twee kinderen die een week lang hadden gewerkt om een uitgeputte vader te helpen om zijn bedrijf in stand te houden. Het wordt nu tijd dat er weer eens een frisse wind gaat waaien in dit land en mijn plannen met enthousiasme worden opgepakt door mensen die het geld en de mogelijkheden hebben om er een succes van te maken. Als Bram Peper zich een secretaresse kan veroorloven die één middag in de week zijn bonnetjes inboekt, dan is hij - in principe - ook nog welkom in de Raad van Bestuur van onze holding i.o. In verband met de actuele ontwikkelingen op deze dag eindig ik het verslag van deze dag graag met een Spaanse kreet:

¡Viva el Partido Popular!
¡Viva el Instituto
Cervantes Benelux!
Long Live Instituto Cervantes England and Wales!
¡Viva Diana!
Long Live King William!
¡Viva el Rey!

Dinsdag 14 maart 2000
Het artikel van Kees Lunshof in de Telegraaf van vandaag sluit perfect bij dit thema aan. Het koningsdrama van Bram Peper. Een oudgediende lijkt meer op zijn plaats, zeker als die Melkerts ambities niet in de weg zitten. Dat denk ik ook. Ik denk dat Paars het meest gediend is met het terughalen van Hans Dijkstal op deze post. Hans Wiegel mag dan wel in staat worden gesteld om het voorzittersschap van de VVD weer een tijdje voor zijn rekening te nemen, voor het geval jij daar nog niet voor in de markt bent. Ik heb echter begrepen dat er conform de verkiezingsuitslag uit PvdA-kringen dient te worden gerecruteerd. Ik beschouw die zaak voor de heer Peper niet meer dan een noodzakelijke terugtrekking om even te navelstaren en zijn gemaakte kosten goed na te lopen. Dat voorkomt problemen in de toekomst.

Liefde is.......een onderonsje
Het zij je gegund voor zover het mijn beleidsdoelstellingen ten goede komt. Dat is de European Cervantes Foundation. Het moment is thans aangebroken dat die organisatie haar ontwikkelingswerk gaat aanvangen in de derde wereld. Ik mag immers aannemen dat het commentaar op mijn stuk The Day My Partner died thans volop onderwerp van onderzoek is en de conclusies hieruit binnenkort zullen worden vrijgegeven. Ik heb in principe rond pasen (23/24 april) opnieuw een reis naar Schotland in petto. Hiertoe ben ik slechts in staat zodra mijn nota's zijn vergoed. Ik neem mij dan voor een bezoek te brengen aan de moeder van mijn verongelukte partner in Oban. De heer Al Fayed heeft geen andere keus dan zijn eerdere uitspraken inzake een ophanden zijnd huwelijk tussen mijn beoogde partner en zijn zoon te herroepen. Ik ben benieuwd naar de lang verwachte brief met goed nieuws.

Woensdag 15 maart 2000
De voorbode daarvan is te zien op de voorpagina van de Telegraaf: De Groene Draak met als kop Monster van Loch Binnenhof alsof men buiten kan zien dat ik hier bezig ben met mijn foto's uit Kelso in Schotland, waar ik de eeuwwende heb doorgebracht.


Ik heb vernomen dat de ouders van onze nieuwe Argentijnse beleidsmedewerkster niet getrouwd zouden zijn. Dat speelt voor mijn organisatie echter geen enkele rol. Als ze haar werk maar naar behoren verricht. Ik heb gewoonweg een nieuwe ambassadrice nodig met een internationale uitstraling conform mijn State of the Union van 19 september 1996. M.b.t. de opvolging van onze voormalige Minister van Binnenlandse Zaken - bekend onder het thema Voor Spaanse Pepers hoeft U niet naar Spanje - zijn twee geschikte kandidaten genoemd: de burgemeesters van Tilburg en Nijmegen. De heer Van Stekelenburg is mij nog bekend uit Hilversum - 15 mei 1990 - toen ik het Nieuw Elan-certificaat uit zijn handen heb ontvangen.

De heer d'Hondt is de meest geschikte kandidaat. Onder meer in verband met zijn brieven van 18 december 1995 en 18 januari 1996. Ik heb hem nog beloofd de Vierdaagse te gaan lopen. Dan mag ik nu wel gaan trainen, want het is nog niet zo best gesteld met de conditie. In ieder geval is Keizer Karel alweer teruggekeerd in dit land. Hij is onlangs nog gesignaleerd op het volgende plekje: (FOTO'S VERWIJDERD) De oplossing heb ik inmiddels aangedragen in mijn nieuwsbrieven uit Spanje. Deze waardevolle adviezen heb ik niet in rekening gebracht. De kosten hiervoor komen evenwel ten laste van de holding. Het betreffen immers aanloopkosten om in de markt te komen. Ik denk dat de heer Aalbers zijn oude club moet loslaten en zich geheel dient te gaan wijden aan de opbouw van FC Cervantes de Madrid als zijnde de voortzetting van het bedrijf Atletico, dat het eveneens zonder goede voorzitter moet stellen nu de afgezette heer Gil y Gil het land - conform zijn toezegging terzake - dient te verlaten. (Dit standpunt is in een later stadium gewijzigd. JH 11 juli 2003). Het land loopt inmiddels aardig leeg. Uitsluitend degenen die nog bereid zijn hun handen uit de mouwen te steken - en eerlijk zaken te doen - houden het nog vol in de Spaanse politiek. Dat is pure winst voor paars en geel. Zo meldt de Telegraaf vandaag eveneens Top Spaanse socialisten loopt weg na nederlaag. "Het is tijd voor een ingrijpende renovatie, niet alleen van personen maar ook van de ideologie", stelde Josep Borrell vast, de democratisch gekozen maar door het partijapparaat (voor Almunia) vervangen lijsttrekker." Dat denk ik ook. Hun voormalige partijleider Felipe González wilde nooit praten met de eigenaar en oprichter van het Instituto Cervantes Benelux. En wie zijn billen brandt moet op de blaren zitten. Dat geldt inmiddels voor eenieder die mijn adviezen niet strict heeft opgevolgd. Zo kunnen we ten aanzien van de beursintroductie van CERVANTESONLINE veel lering trekken uit hetgeen op dit moment plaatsvindt met een soortgelijke activiteit onder de naam World Online. Het lijkt mij derhalve zinvol het hierop betrekking hebbende artikel uit de Telegraaf van vandaag in deze brief op te nemen. VEB-DIRECTEUR P. DE VRIES WAARSCHUWT BELEGGERS. Ik denk dat de beursintroductie van CERVANTESONLINE een taak wordt voor André Veltman. Er zullen voordien dan nog enkele juridische omzettingen moeten plaatsvinden, aangezien ik André eerder zie functioneren binnen een commercieel bedrijf dan binnen een stichtingsbestuur. Ik heb er overigens geen bezwaar tegen dat een Argentijnse deel gaat uitmaken van het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux. In het kader van de functionaliteit is daarbij de echtelijke status van haar ouders niet van belang.

Liefde is... ...vertroeteld worden
Ik neem mij voor daar weer eens aan te beginnen zodra de organisatie volledig operationeel is. Daartoe is er wel iemand nodig die ik ontbijt op bed zou moeten kunnen brengen. 'In de toekomst' heb ik ooit nog eens aan mevrouw Helma Wijffels geschreven. Zij woont thans met haar gezin in het pand dat wij in 1986 nog voor de SBO op het oog hadden aan de Maarnse Grindweg. Vandaar bijgaand kenteken V866 DSL d.d. 28 december 1999, rond 10.00 uur Greenwich Time in de Highlands of Scotland.

Ik moet het nog steeds met een schamele uitkering doen. Althans 'schamel' gerelateerd aan de zware verantwoordelijkheden die ik naar mij heb toegetrokken. We hebben immers niet voor niets een vijver met nieuw leven gegraven op de Plattenberg in het Voorjaar van 1986. Er staat hier in ieder geval een leeg kantoorpand aan het Keizer Karel Plein. Dat lijkt mij een aardig financieringsobject. Het is het voormalige pand van de Rabo-bank. Daar ben jij al goed bekend. Herman heeft mij uitgenodigd voor een bezoek aan een plaats ergens Onder Ede. Ik neem aan dat ik daar nog iets dien te verklaren. Bij deze dus.

Donderdag 16 maart 2000
"Trouwen in Nederland populair Welvaart geeft vertrouwen".
Het klopt dus precies wat ik mevrouw Wijffels heb geschreven: Letters. Dat is dus uitgekomen. Ik vraag mijzelf alleen nog af hoe lang ik nog vrijgezel zal blijven. De vooruitzichten om in korte tijd tot multimiljonair uit te groeien zijn uitstekend. Zeker nu ik lees Trio ziet vette kluif in naam ninabrink.com Dat zou betekenen dat iemand die de domeinnaam JohnVanderHeyden.com deponeert zich er op voorhand al van verzekert zich tot de vermogendste lieden van deze aardbodem te mogen gaan rekenen. Ik doe het voorlopig nog niet. Ik stel mij nu al tevreden met het eigendom van mijn handelsmerk. Ik heb er geen bezwaar tegen als jij die naam deponeert, echter wel gekoppeld aan de uitvoering van mijn/ons businessplan. We houden de ontwikkeling van de voorganger van CERVANTESONLINE dus scherp in de gaten. Beurs vreest chaos bij start van World Online. Voorts heeft het artikel over het ongeval van de heer Jan Zeeman (58) vandaag mijn aandacht. De oprichter van het bekende textielbedrijf is volgens de Telegraaf op het strand bij Noordwijk bijna door zijn paard doodgetrapt. Dit thema heeft al lange tijd mijn aandacht, zoals je weet. Het is mij hier in de manège van Sint Frans - jou bekend - ook al eens bijna overkomen. Vanaf dat moment ben ik een tijd gestopt met paardrijden. Ik hoop dat de heer Zeeman er goed vanaf komt. Hij lijkt mij immers ook een goede investeerder voor de holding, naast de overige in Quote vermelde miljonairs. Met een geschat vermogen van 455 miljoen gulden staat hij op nummer 55 in het blad Quote van de top-500 van de rijkste Nederlanders. Dit soort toestanden schijnt vaker voor te komen. Hetzelfde is enkele jaren geleden gebeurd met de Gravin van Aldenburg Bentinck, kort nadat ik een bezoek aan haar kasteel Middachten had gebracht, bij Dieren voor een gesprek met Ernest Helmich uit Baak. Daar wonen namelijk nogal wat familieleden van onze baronnale tak. Manege Meeuwenoord bevindt zich aan de Northgodreef niet ver van de Duinweg. Zie op bijgaande kaart bij het Argentijnse vlaggetje. Het verhaal doet mij denken aan hetgeen ik in mijn reisverslag van 1992 heb geschreven:
Vrijdag 29 mei 1992. En zo ben ik uiteindelijk In de Zevende Hemel terechtgekomen. Wel alleen, maar de weg ernaartoe is geplaveid met hemelbedden. Nu gaan mijn gedachten uiteraard weer terug naar die plek waar ik in het voorjaar van 1991 nog met mijn caravan heb gestaan, aangezien de Baak geen geld meer had om mij een behoorlijk onderdak te verschaffen nadat ik ze uit de problemen had geholpen. Ik mag aannnemen dat daar thans aan wordt gewerkt, nu het weer goed gaat met het bedrijf.

Liefde is......tijd voor jezelf
Er zal op dit moment weer heel wat te bespreken zijn aan de kust. Ik zal de dames en heren voorlopig dus maar niet storen totdat zij Het Contract rond hebben. De Heer Van Amstel is daar sterk in. Ik heb dus weer het volste vertrouwen in die advocaat. Daarom zal ik je dit boekwerkje morgen doen toekomen. Inmiddels heb ik weer wat geld op de bank, zodat ik je van mijn ontwikkelingen terzake kan blijven informeren. Rockefeller is ook als krantenjongen begonnen. Ik ben benieuwd of je een uitnodiging zult ontvangen om met een aantal hotemetoten om de tafel te gaan zitten in het kader van de ontwikkeling van The Business. Nu het goed gaat met de economie heeft het geen enkele zin om in elkaars vaarwater te gaan zitten. Een goede afbakening van taken en bevoegdheden is echter wenselijk. Dat geldt ook ten aanzien van de verdeling van de 'krenten uit de pap'. Ik houd graag een meerderheidsbelang in de holding. Maar alles is nog steeds bespreekbaar. Een miljoentje meer of minder maakt nu niet veel meer uit. In Puerto Banús hangt er nog een schilderij ten behoeve van ons bedrijf.

Schilder Manuel Ruiz heeft het speciaal voor ons gereserveerd. Ook ligt er nog een Princess op ons te wachten. We dienen dus voortvarend te werk te gaan. Eerst de kat uit de boom kijken en vervolgens investeren in een kansrijke organisatie waar men in Nederland nog weinig beeld van heeft. Ik reken er dus op dat jij en mijn overige collega's alle plannen perfect uitvoeren. Bij de familiegebeurtenis denk ik aan de beursintroductie van CERVANTESONLINE. Laat dat maar aan André Veltman over. Hij weet van wanten. Ook denk ik aan een trouwpartij, maar de gelukkige is nog niet bekend. Het probleem van de Fransen wordt ook al opgelost zoals te zien op bijgevoegde foto van vandaag uit Goirle. Goed dat ze die gendarme in Noordbrabant hebben neergezet. Wellicht is er ook nog een leuke plek voor hem in Vught. Er rest alleen nog een Bourbon op de Franse troon. Dan is de heer Chirac ook uit de problemen. 14.15 Uur. Van de heer Van Amstel uit Bunnik ontving ik een brief met de volgende tekst:

"Bunnik, 15 maart 2000. Geachte heer Van der Heyden, Uw brief met bijlagen van 11 maart jl. heb ik ontvangen. U wenst van mij een rectificatie van een door mij gebruikte term. Dit is niet goed mogelijk en wel om het volgende. Eén zelfde feit kan door twee mensen verschillend beoordeeld worden. Zo'n beoordeling is vaak uiterst subjectief, zoals in dit geval het oordeel rapportage of stalking.Van uw zienswijze heb ik goede nota genomen. Daarbij is het mij duidelijk dat er zeker argumenten zijn die uw zienswijze kunnen onderbouwen. Even zo goed zijn er echter argumenten die mijn zienswijze zouden kunnen onderbouwen. Net zo min als ik u in redelijkheid kan sommeren uw zienswijze te wijzigen in de mijne, kunt u mij sommeren mijn zienswijze te wijzigen in de uwe. Wij verschillen simpelweg van inzicht, zoals dat dagelijks tussen mensen pleegt te gebeuren. Zodra uw rapportage tot een einde komt, is dat wat in mijn ogen aardige overeenkomsten met stalking vertoonde, beëindigd, waardoor vanuit twee verschillende visies toch weer één zelfde doel wordt bereikt. Wat het invorderen van een openstaande post betreft moet ik u verzoeken daarvoor iemand anders te benaderen. Hoogachtend, G. van Amstel." Ik heb hier om 17.13 uur alsvolgt op gereageerd: Van der Heyden/Halbertsma.

Vrijdag 17 maart 2000
D Day
vandaag voor World Online. D Day ook voor Bram Peper. D Day ook voor Cervantes Productions. Zojuist bereikte mij het bericht dat het Spaanse Telefónica het bedrijf Endemol heeft overgenomen voor een bedrag van Hfl. 12 miljard. De Telefónica is onlangs door mijn goede vriend Aznar geprivatiseerd en beschikt over een vermogen van 51 miljard. De overname past exact in mijn beleidskader. Voorts vernam ik het goede nieuws dat de fiscus de Hakkelaar mag gijzelen. Ik citeer. Fiscus mag Hakkelaar gijzelen. De datum 1 juni als startdatum van de onderneming is derhalve voortreffelijk gekozen. Ik zal in de komende tijd het boekje Recht in de ogen van Abraham Moszkowicz eens goed bestuderen teneinde te verifiëren of deze advocaat geschikt geacht mag worden om tegen Al Fayed te worden ingezet. Ik heb hem daartoe inmiddels al benaderd na een daartoe strekkend advies van een collega van mij. Ik mag aannemen dat de heer Zalm thans wel in de gelegenheid is om de declaratie van de Stichting Cervantes Benelux te voldoen gezien het artikel Miljarden extra aan meevallers. Tot slot neem ik in deze allerlaatste rapportage vóór 1 juni nog de berichtgeving op over onze voorganger Pauzes beurs bij run op WorldOnline. Een uitgebalanceerd pakket is dus noodzakelijk. Ik verwacht binnenkort dan ook een brief met de mededeling dat de Telefónica in de holding wordt opgenomen.

Liefde is... ...magic
Het doet mij denken aan de conférence van Toon Hermans over de duif die te lang in het zwarte doosje had gezeten. De goochelaar vroeg aan zijn beoordeler op het eind van zijn optreden: "Hoe is uw naam alweer?""Bemelmans, Jack Bemelmans!". "Nooit van gehoord", antwoordde de goochelaar. De Baak heeft nu eveneens een Bemelmans in de directie. Ik heb nog niet het genoegen gehad om kennis met haar te maken. Altijd goed om een back up in de kluis op te bergen. Bijgaand ontvang je ook nog twee floppies d.d. 28 februari. Die zijn nog voor Liesbeth. Geef ze maar aan haar. Want dit is mijn laatste brief vóór 1 juni. Zo kom ik ook mijn toezeggingen na aan de heer Van Amstel jegens jou (hoewel dat geen officieel 'part of the deal' is). Ik heb er geen bezwaar tegen als je de bijgevoegde informatie ook in jouw computer opslaat. Het betreft mijn rapportage uit Spanje die uitsluitend bestemd is voor twee zeer goede teamleden: YP en OE in het verleden. Ik ben reeds geruime tijd zeer voorzichtig met het gebruik van alcohol in verband met mijn leverfuncties. Nochtans lijkt het mij goed dat je over al deze informatie beschikt voordat ik weer terugga naar het veilige nest in Spanje. Ik hoop dat ik het op korte termijn aan mijn jongeren kan overdragen, zodra de werkzaamheden in het westen van het land wederom een aanvang nemen. De medewerkers van Endemol, waaronder Haye van der Heyden, hebben in Baarn afgesproken dat zij geen mededelingen zullen doen. Ik reken er dus op dat je in diezelfde geest blijft handelen. Regel alles via Mr. G. van Amstel en maak niet dezelfde fout als John Major (verkeerde advocaat).
Met vriendelijke groet, Instituto Cervantes Holding Limited John L. Van der Heyden Vice President

P.S. Ik kreeg zojuist (11.00 uur) te horen dat het ferritinegehalte in mijn bloed van 26 gedaald is naar 21. In december was hij nog 206. We hebben de kuur dus stevig aangepakt. Dat geeft hoop voor de toekomst. Wellicht kunnen we het werk van Joop van den Ende op korte termijn overnemen.

Bijlagen:
- Kopie brief van
Mr. G. van Amstel d.d. 9 maart 2000;
- Kopie uittreksel
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam, Woerden 07-02-2000, 08:18:47;
- Kopie brief van de
Minister van Binnenlandse Zaken, kenmerk SG95/U179 d.d. 7 juli 1995
- Foto "paarse"medewerkster op de King of Scandinavia d.d.
25 december 1999.
- Foto erfgenamen d.d.
4 december 1999 te BRUSSEL.
- Artikel "Spaanse kiezer twijfelend naar stembus" (De Telegraaf
11 maart 2000);
- Artikel "Mannen die vrouw slaan gedwongen in behandeling" (De Telegraaf
11 maart 2000).
- Kopie brief EA/sw3011378 d.d. 30 november 1992 van E.J. Arkenbout/
NAUTA DUTILH


- Overeen komst tot overdracht handelsnaam d.d. 11-30-1992 (concept)

- Kopie Bewijs van inschrijving 'Instituto Cervantes' Benelux-Merkenbureau d.d. 24-03-1992, 10.00 uur
- Herregistratie woordmerk INSTITUTO CERVANTES in de Benelux d.d. 6 juni 1995

- Merklicentieovereenkomst d.d. 11-30-1992

- First State of the Union d.d. 19-09-1996
- Brieven d.d.18-05-1995 en 18-01-1996 van Burgemeester E. d'Hondt

- "Aznar logra la primera mayoría absoluta" (ABC 13 maart 2000)
- "Monsteroverwinning premier
Aznar" (Telegraaf 13 maart 2000)
- "El triunfo del reformismo" (ABC 13 maart 2000)
- "
Aznar podrá gobernar en solitario mientras el PSOE se derrum bacon su pacto de izquierdas (ABC 13 maart 2000)
- "
Aznar (II parte), con mayoría absoluta (ABC 13 maart 2000)
- "Composición del Congreso" (ABC 13 maart 2000)
- "Wereld blij met mea culpa" (De Telegraaf 13 maart 2000)
- "Juan Pablo pide perdón por las culpas de la Iglesia" (ABC 13 maart 2000)
- "Pedimos perdón por las divisiones entre cristianos" (ABC 13 maart 2000)
- "Het Koningsdrama van Bram Peper" (De Telegraaf 14 maart 2000)
- "Aalbers terug in Nederland" (De Telegraaf 15 maart 2000)
- "Beursgang World Online kan ontaarden in chaos" (De Telegraaf 15 maart 2000)
- "Monster van Loch Binnenhof" (De Telegraaf 15 maart 2000)
- Kopie brief van Mr.G. van Amstel d.d. 15 maart 2000

- Kopie brief aan Mr.G.van Amstel, kenmerk JH/GvA20000316 d.d. 16 maart 2000

- "Gendarme op werkbezoek" (De Telegraaf 16 maart 2000).
- "Textielbaron Jan Zeeman zwaargewond" (De Telegraaf 16 maart 2000)
- Plattegrond Noordwijk m.b.t. Manège Meeuwenoord
- "Trouwen in Nederland populair" (De Telegraaf 16 maart 2000) inzake
JohnVanderHeyden.com
- Kerstkaart van José María Aznar en Ana Botella.

- Brief d.d. 12 mei 1995 van de Casa de Su Majestad el Rey te Madrid.


- Voorpagina boek van JvdH.
- "Neus voor water" (De Telegraaf 17 maart 2000)
- Pauzes beurs bij run op World Online" (De Telegraaf 16 maart 2000), inzake
CERVANTESONLINE

- Floppies JH/LH000228.1 en JH/LH000228.2

24 MEI 2000 CONTINUING STORY TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOÖRDINATOR