6 oktober 1999. Betreft: ING FINANCIER. Kenmerk: JH/LH991006. Dear Elizabeth, Nijmegen, woensdag 6 oktober 1999. Liefde is... ...het er samen van nemen. 16.45 Ik kom zojuist terug uit Utrecht en 's-Hertogenbosch en ben tot de conclusie gekomen dat jij voor mij de meest ideale samenwerkingspartner bent. Dat begint steeds meer tot mij door te dringen. Ik trof vandaag twee interessante artikelen in de Telegraaf. Het eerste: "www.koninklijkhuis.nl. Geen idee wat koningin Beatrix en haar Britse collega Queen Elizabeth er toe aanzette om op internet websites over hun koninkrijken te openen. Ik surfde eens naar www.koninklijkhuis.nl en daarna naar de Britse variant, www.royal.gov.uk en kom slechts tot één conclusie: U leest wat u al wist en u weet niet wat u leest. De website van ons Koninklijk Huis: Mooie foto's, uitgebreide biografieën over de Oranjes, alle informatie over de Rijksvoorlichtingsdienst, zelfs een heuse kindersite en dan... een zeer interessante link. Dacht ik. Want bij het kopje Veel gestelde vragen had men moeten vermelden WIE die vragen dan zo regelmatig stelt. Niks, maar dan ook niks te vinden over onze nieuwe oogappel Máxima Zorreguieta. Deze dame veroorzaakt toch de vragen die iedereen bezighoudt. Maar nee, men wordt 'afgescheept' met Greet Hofmans, ooit de gebedsgenezeres van de toenmalige koningin Juliana. Heel 'openhartig' vermeldt men wel de salarissen van de Oranjes op de pagina. Kennelijk schrikt de gemiddelde bezoeker van die bedragen, want meteen nadien wordt vermeld dat de Koninklijke paleizen geen eigendom van de Koningin zijn, maar van de Staat der Nederlanden. Majesteit liet ze midden jaren tachtig voor kapitalen verbouwen. Dat laatste staat niet op de site, wel dat ze rustig gerestaureerd zijn." Britse koningshuis. Over nu naar het Britse koningshuis. Eveneens een mooi uitgevoerde webpagina met een digitaal gastenboek, de geschiedenis van de monarchie door de eeuwen heen en een grote gedenksite, opgedragen aan de twee jaar geleden verongelukte prinses Diana. Ook het Britse koningshuis krijgt veel vragen en geeft de bezoeker daarop antwoord onder het veelbelovende kopje: "Your questions answered". Een greep: Heeft de koningin een paspoort? Hoeveel landen heeft zij al bezocht? Wat zijn de kroonjuwelen? Wat is de koninklijke trein? Welke auto's en koetsen gebruikt het Britse koningshuis etc. Voor basisinformatie kunt u prima op deze pagina's terecht. Maar voor de echte 'die-hard royalty-fans' is er toch maar weinig te beleven. En Nederlanders zijn dol op hun koninkrijk. Rest dus de vraag waarom men aan het hof in sommige zaken niet wat meer open kan zijn? Hoewel ik er alle begrip voor heb dat het verstrekken van privé-informatie aan Máxima gebonden is." De meest voor de hand liggende vraag is in dit verband "Wat hebben het Nederlandse vorstenhuis, het Engelse vorstenhuis, Prinses Diana en Máxima met elkaar gemeen?" Het antwoord is eenvoudig, namelijk het INSTITUTO CERVANTES BENELUX. In dit verband verwijs ik ten tweede male naar het artikel "Leemhuis ruimt waarschijnlijk het veld". Ik volsta met de intro van het artikel 'DEN HAAG, woensdag. Commissaris van de Koningin Leemhuis-Stout van Zuid-Holland beleeft vandaag tijdens de behandeling van het rapport Van Dijk de zwaarste dag in haar politieke carrière. Evenals CDA-gedeputeerde J. Heijkoop ligt zij zwaar onder vuur over het provinciaal bankieren." De naam Heykoop is mij nog bekend uit de tijd dat ik nog directeur was van NIOW-Talen. Ik heb niet de behoefte om dezelfde fout te maken als de heer Kray van het voormalige Westfries Dag/Avondcollege, maar de naam doet mij uiteraard denken aan de tijd dat NIOW-Talen op onrechtmatige wijze mijn activiteiten had overgenomen. Bijgaand ontvang je in dat verband de eerste pagina van mijn toenmalige "certificaats- en tolk-vertalersopleidingen" van NIOW-Talen met voorwaarden en tarieven met bankrekeningnummer 69.91.10.769. Dit nummer behoorde toe aan de vennootschap NIOW-BMO B.V. Deze vorm van bedrog dateert van 25 juni 1987. Ik was in die tijd nog directeur van het bedrijf en had daartoe geen toestemming verleend. Van de toenmalige praktijken van dat bedrijf heb ik mij nadien ten stelligste gedistantiëerd. De activiteit was civielrechtelijk onrechtmatig en er was sprake van valsheid in geschrifte en bedrog. De heer Heykoop is in een later stadium naar het Koninklijk Instituut voor de Tropen overgestapt. Maar dat soort bedrog als hierboven vermeld - in een later stadium nog verergerd door onder valse voorwendselen beslag op mijn privé-bezittingen te laten leggen - kan nimmermeer worden getolereerd. Het is daarom een goede zaak dat alle bedrijven en organisaties die zich tot op heden van dit soort praktijken hebben bediend thans als kaartenhuizen in elkaar storten. Daarvoor heb ik ook de Stichting Cervantes Benelux opgericht. Het bestaan van deze rechtspersoon heeft zijn katalyserende werking niet gemist. Mijn brieven aan de ING: OPENING REKENING COURANT STICHTING CERVANTES BENELUX (1), OPENING REKENING COURANT STICHTING CERVANTES BENELUX (2), BELEIDSPLAN INSTITUTO CERVANTES BENELUX, ICB/ING960403, REKENING 651817831, KREDIET EN BELEGGINGEN, VALSE START, CORRECTIE, AANDELENTRANSACTIE, FINANCIERING, BETALINGSACHTERSTAND, UW BRIEF VAN 13 MAART 1997. De in mijn kluis opgeborgen brieven van onder meer vijf vorstenhuizen vertegenwoordigen een marktwaarde van enkele miljoenen tot miljarden. Dat laat zich nog becijferen. Reden temeer om mijn verzoek tot financiering van mijn beleidsplan te honoreren. Het "NIOW" is mij nog een substantiële schadevergoeding verschuldigd vanwege het onrechtmatig gebruik van mijn naam in hun drukwerk alsmede enkele 'overige emolumenten'. Mijn kluis dient - vermoedelijk - voor aanstaande dinsdag te worden geledigd. Reden waarom het - mijns inziens - voor de ING Bank van levensbelang wordt om aan mijn verzoek tot dekking van het gehele businessplan over te gaan. Daarom zal ik vanavond ook een kopie van deze brief aan de heer Puts van het filiaal Zwanenveld doen toekomen. Regel jij de zaken maar verder met Alexander Rinnooy Kan. Dat is nog het meest vertrouwd. Hartelijke groet. Bijlagen: Falsificaties van "Het NIOW" d.d. 25 juni 1987.

7 OKTOBER 1999 DRIJBER

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN