Mevrouw H.G.J.M. Wijffels van der Weide MAARN. Datum: 5 november 1997. Betreft: LETTERS Kenmerk: JH/HW971105. Beste Mevrouw Wijffels, Graag wil ik u hiermee nog persoonlijk bedanken voor de boeiende voordracht gisteren over Simon Vestdijk. Ik doe dit op persoonlijke titel omdat het bij mij positieve beelden uit het verleden heeft opgeroepen. Ook vele punten van herkenning met de schrijver Vestdijk. In mijn boek heb ik ook gebruik gemaakt van de astrologie. Als communicatiemiddel. Mijn boek eindigt met een zwarte bladzijde op 31 augustus, maar ik heb ver trouwen in de toekomst. Bijgaand onvangt u het fragment uit mijn boek, dat ik voor kerstmis wereldwijd wil publiceren, waarin u en uw echtgenoot worden vermeld. U komt er goed van af. Ik mag dus aannemen dat u hier geen bezwaar tegen kunt aantekenen. Maar mocht u nog verdere vragen hebben, dan bent u van harte welkom. Met vriendelijke groet, John Van der Heyden. P.S. U heeft dezelfde ogen als mijn collega in Noordwijk. Dat geeft vertrouwen.

ZONDAG 15 APRIL 2012 MIJN FAVORIETE WANDELING

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN