World Online bv. Mevrouw Ageeth Hendriks Office Manager Zonnebaan 17. Postbus 1197 3600 BD MAARSSEN. Datum: 12 januari 2001. Betreft: INKRIMPEN EN OPNIEUW BEGINNEN Kenmerk: ICH/WOL20010112

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte mevrouw Hendriks, Het moment is thans aangebroken dat World Online kleur gaat bekennen. Daarom ontvangt u hiermede naar aanleiding van ons prettig onderhoud op woensdag 10 januari jongstleden mijn CD met het 15de redesign van het Business Plan Instituto Cervantes Benelux en Verenigd Koninkrijk. Het plan bevat nog geen internetbedrijf. De naam 'Cervantes' - waarvan ik rechtmatig eigenaar ben in de Benelux - heeft een wereldwijde uitstraling. Het lijkt mij derhalve een goede zaak uw bedrijf in onze holding - in ontwikkeling - onder te brengen. Ik stel hiermede de ombouw van World Online tot CERVANTESONLINE in werking. Op de bijgevoegde CD treft u naast mijn laatste redesign tevens mijn verslaglegging aan omtrent de ontwikkelingsgang van de opbouw van ons geplande bedrijf vanaf 1992 onder de naam Gran Hermano. De CD draait op de Macintosh iMac onder het programma AppleWorks, dat ik eveneens op de schijf 'for internal use only' heb overgenomen. Ik ben gaarne bereid met mevrouw Vleeschdrager hieromtrent nader van gedachten te wisselen en zie uw reactie met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet, JOHN L. VAN DER HEYDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN