15 oktober 1998. Betreft: HARTEWENS Kenmerk: JH/LH981015. Beste Liesbeth, Donderdag 15 oktober 1998. Liefde is... ...samen doodop zijn. Ja, vorige week donderdagavond. Een klein moment van achteloosheid. Ik heb echter geen idee welke ontwikkelingen een smet kunnen werpen op onze vriendschap. Gisteren ben ik nog even bij de bungalow langsgegaan en werd daar zeer hartelijk door Ruud ontvangen. Ik miste alleen mijn collega Halbertsma, maar die zal ook wel eens momenten hebben dat zij doodop is. Gistermiddag heb ik op de eerste plaats een gesprek gehad op het kantoor van het Zilveren Kruis. Mevrouw Bisschops werkt thans op een andere afdeling. Ik heb nu gesproken met de heer Mark Ohlenslager en mevrouw Ch. van Velzen (uit Katwijk). Zij is geen bekende van Leo. Het was inmiddels exact drie maanden geleden dat ik met mevrouw Bisschops heb gesproken over een lijfrentepolis. Uit de computergegevens bleek dat zij de stukken heeft verzonden naar Postbus 1070, 3500 BB te Utrecht. Die informatie is dus bij de directie van de Baak terechtgekomen. Dat is prima. Voorts heb ik de heer Ohlenslager verzocht mij alle informatie te doen toekomen teneinde 13 man personeel te verzekeren tegen wat dan ook. Contactpersoon is Caroline Haasnoot. Zij zal ervoor zorgdragen dat er offertes worden uitgebracht teneinde het personeel te verzekeren. Voorts heb ik weer genoten op de Baak. Ruud heeft mij de opgeknapte bungalow geshowed. Het ziet er een heel stuk beter uit dan de eerste keer dat ik daar binnenkwam. Ik heb met hem afgesproken gezamenlijk van jullie computerapparatuur en programmatuur gebruik te maken. Uiteraard op basis van doorbelasting. Dat is vanzelfsprekend. Volgens Ruud is het FARAO-programma aan het eind van zijn latijn en hebben jullie behoefte aan een compleet geïntegreerd pakket dat kan draaien op Windows. Daar ben ik het volledig mee eens. Nu Ruud in de bungalow zit heb je vast wel weer een kamer naast die van jou op de bovenste etage. Het wordt immers pure noodzaak dat wij weer direct kunnen communiceren, zoals vanouds. Zeker gezien het feit dat er zeer veel op ons afkomt in de komende periode getuige onder meer bijgaande brief die ik vandaag ontving van HRH The Prince of Wales. Ik citeer:

"ST. JAMES'S PALACE LONDON SW1A 1BS. From: The Office of HRH The Prince of Wales. 13th October, 1998. Dear Mr. Van der Heyden, The Prince of Wales has asked me to thank you for your letter of 18th September. Your reasons for writing as you did are appreciated, and His Royal Highness is grateful to you for taking the trouble to let him know of your views. The Prince of Wales has asked me to send you his best wishes. Yours sincerely, Miss Henrietta Rolston. Mr. J.L. Van der Heyden".

De brief is op 13 oktober verzonden vanuit BUCKINGHAM PALACE en geadresseerd aan "Mr. J.L. Van der Heyden, Instituto Cervantes Benelux, PO Box 689, NL 3500, AR Utrecht, The Netherlands". Ik ben uiteraard buitengewoon gelukkig met deze brief. Ik beschouw het op de eerste plaats als een erkenning van mijn bedrijf door de Prins van Wales. De brief geeft bovendien aan dat hij mijn advies serieus heeft genomen. Ik verwacht derhalve op korte termijn de publikatie van Diana's werkelijke testament. Het is dus een goed advies om op dit tijdstip nog niet met vrienden financieel in zee te gaan. De avond aan zee was buitengewoon waardevol. Hélène van den Broek deed het leuk. Ik heb kennis gemaakt met Jan Wokke van KPMG (Alkmaar), Mark Knapen van EasyStart en Marco de Jong van de ING, tot voor kort werkzaam geweest in de sector MKB aan de Daalsesingel hier in Utrecht. Dat was dus ook vertrouwd terrein. Aangezien KPMG ook een vestiging heeft op KENSINGTON PALACE heb ik in deze groep voor het eerst openheid van zaken gegeven over mijn geplande familiebedrijf Van der Heyden/Spencer en de fatale afloop hiervan in Parijs. Dienaangaande is de brief van Charles vandaag op het juiste moment gearriveerd. Met Mark Knapen heb ik bijgaande staafdiagram Resultaat voor Vennootschapsbelasting doorgenomen. Het diagram geeft een winst van 9,5 miljoen te zien in maand 2. Dit zou in feite 80 miljoen moeten zijn, maar dat pakt het programma niet. Ik voel er evenwel voor mijn declaratie niet ten goede te laten komen aan de B.V., maar aan de stichting en ben dan bereid hiervan 50 miljoen af te staan aan de baron van Zuylen ten behoeve van de renovatie van zijn kasteel. Als tegenprestaite verwacht ik dan wel dat hij voor een goede bestuurlijke structuur zorgdraagt voor de stichting. Ik heb hem derhalve vandaag de volgende brief doen toekomen: European Cervantes Foundation. Ik ontving ook bijgaande uitnodiging met de tekst: "DE AFDELING AMSTERDAM VAN DE MILITAIRE RUITERSPORT VERENIGING "TE PAARD!" HEEFT DE EER, MEDE NAMENS DE VEREENIGING OFFICIEREN CAVALERIE, U UIT TE NODIGEN VOOR EEN CAVALERIE-BORREL WELKE GEHOUDEN ZAL WORDEN OP DONDERDAG 19 NOVEMBER 1998 VAN 18.30 TOT 20.30 UUR IN DE HEINEKENSTAL IN HET STRODORP VAN HET CHI-JUMPING AMSTERDAM, EUROPAHAL, AMSTERDAM RAI. VAN 18.30 TOT 19.30 UUR WORDT DE BORREL U AANGEBODEN DOOR HEINEKEN NEDERLAND B.V. VANAF 19.30 UUR ZIJN DE CONSUMPTIES VOOR UW EIGEN REKENING. OP VERTOON VAN DEZE KAART KUNT U GRATIS TOEGANG VERKRIJGEN TOT HET STRODORP, INDIEN U, EVENTUEEL MET PARTNER, OOK HET CONCOURS VANAF DE TRIBUNE WILT BIJWONEN, DAN WORDT U VERZOCHT BIJGEVOEGDE ANTWOORDSTROOK VOOR 7 NOVEMBER A.S. TE RETOURNEREN. DE BESTELDE VIP-INGANG, INGANG NR. 8 VAN DE EUROPAHAL. ORANJE NASSAULAAN 47, 3722 JK BILTHOVEN. TENUE REGIMENTSDAS" Hoewel mijn status thans is gereduceerd van MIP tot VIP stel ik het zeer op prijs deze uitnodiging te hebben ontvangen en heb hiermede de eer jou uit te nodigen mij bij dit spektakel te vergezellen. Ik stel zeer grote prijs op enige begeleiding van jouw zijde in verband met jouw grote deskundigheid op het gebied van de hippische sport. Daarom heb ik twee toegangskaarten besteld. Mijn bezoek aan Intertaal komt hierdoor te vervallen. Gezien mijn huidige status als vrijgezel zie ik een familiebedrijf Van der Heyden/Halbertsma nog steeds als een goede optie. Dienaangaande ontvang je bijgaand eveneens een aanmeldingskaart voor de workshops voor bedrijfsopvolgers. Als jij meedoet, doe ik ook mee. Dus nogmaals: als je meedoet kom ik ook. Het is wel een seminar op je eigen bedrijf, maar dat is juist het aardige. Ik heb met Henk Lulofs ook al eens samen zo'n bijeenkomst meegemaakt. Joke van de Werken heeft mijn telefoonnummer. Dus laat haar maar bellen als je meedoet. Bij voorkeur zo spoedig mogelijk. Het bevalt mij immers uitstekend op de Baak. Daarom ga ik weer even terug naar gisteravond. Jan Wokke heeft mij toegezegd zijn collega van KPMG te Utrecht contact met mij te laten opnemen in verband met de final touch van het businessplan. Het is met name van belang om vast te stellen hoe de activa goodwill, Letters, handelsmerk en debiteur kunnen worden gewaardeerd, zodat ik in aanmerking kom voor de AGAATH-lening van fl. 250.000,-. Eerstgenoemd activum is nu alweer aardig gestegen na de ontvangst van de brief uit Londen. Ik heb nu immers Vijf Kroonprinsen in portefeuille en er zullen maar weinigen zijn in deze wereld die mij dat kunnen nadoen. Vandaar dat ik mij gisteravond nog aan een heerlijk Koninckje tegoed heb gedaan aan de bar.

Deze bar munt uit door zijn functionaliteit. Het is hét symbool van de Baak-kring. Daar is en wordt steeds opnieuw wereldgeschiedenis geschreven. Vandaar dat ik thans ook de Europarlementariërs binnen mijn doelgroep overheidsfunctionarissen heb opgenomen. Daarbij denk ik op de eerste plaats aan de heer Dankert. Hij moet immers nog veel leren om ons land goed te verkopen bij de Europese Commissie (8 augustus 2003: De heer Dankert is - naar ik heb vernomen - onlangs overleden. Mijn gedachten gaan uit naar zijn familie. Hij was een groot staatsman en ik mag aannemen dat hij van deze brief nog kennis heeft genomen.) Hij realiseert zich blijkbaar niet dat Wij dat beleid aansturen en niemand anders. Op de terugreis raakte ik in gesprek met een jongeman met de naam Hugo de Bruin. Hij is verbonden aan de in 83 landen opererende studentenorganisatie AIESEC (Stichting AIESEC-Utrecht). De stichting biedt stagiaires aan met een economische achtergrond teneinde marktonderzoek te verrichten voor het bedrijf. Van die mogelijkheid maak ik graag gebruik in de nabije toekomst. Bijgaand ook nog een foto ten behoeve van het archief. Wees er maar zuinig op. Vooral in verband met die paarse stropdas. Ik ben dus weer 'in the picture' en je kent nu mijn 'hartewens'. Hartelijke groet. Bijlagen: Letter from The Office of HRH The Prince of Wales d.d. 13-10-1998 met kopie enveloppe; Staafdiagram "Resultaat voor vennootschapsbelasting"; "Het Familiebedrijf: workshop voor bedrijfsopvolgers. 6 november 1998. Noordwijk.

16 OKTOBER 1998 SO, UND JETZT EIN BAVARIA