De Burgemeester van Nijmegen Mevrouw G. ter Horst Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN Datum: 21 januari 2004 Betreft: WIJKBEZOEK 17 FEBRUARI 2004 UW KENMERK: P400 Ons Kenmerk: 20040121JHBvN

De geschiedenis van Cervantes is de geschiedenis van een filosofie

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte mevrouw Ter Horst,

Met veel belangstelling heb ik de brief van uw wethouder H. van Hooft gelezen inzake het wijkbezoek van u en uw college op 17 februari aanstaande. Ik vind het een heel goed idee. Het doet mij denken aan de Eurotop van 1997 in Amsterdam, waarbij uw voormalige collega Schelto Patijn van Amsterdam een fiets cadeau heeft gedaan aan alle deelnemers waaronder mijn collega's Kok, Blair en Aznar. De heer Blair heb ik ook nog een dergelijke fietstocht toegezegd van Downing Street naar BUCKINGHAM PALACE. Ons welbekend, zoals u weet. In verband met ziekenhuisbehandeling ben ik thans in Nijmegen te gast. Ik zou graag aan uw fietstocht hebben deelgenomen, ware het niet dat ik van 5 februari tot 22 maart op mijn huidige huisadres in Spanje verblijf. Een dergelijke situatie is mij al eerder overkomen in 1998 toen men Koninginnendag had gepland in Houten en Utrecht. Eveneens met een fietstocht door de Appelgaarde. Ik heb Hare Majesteit toen moeten teleurstellen omdat mijn appartement boven het Neutje toen al was verkocht. Desalniettemin wil ik graag met u over enkele onderwerpen van gedachten wisselen die de heer Van Hooft in zijn brief van heden heeft vermeld. Het thema eenzaamheid en onveiligheid heb ik reeds vanaf eind april 1993 aan de orde gesteld. Dit heeft toen geleid tot mijn Operatie Heidebezem, die ik indertijd in goede samenwerking met het Nijmeegse Politiekorps en de Centrale Recherche Informatiedienst tot een goed einde heb gebracht. Er staat terzake nog een rekening open ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux. U treft hem aan op DECLARATIE. Over het hierin vermelde bedrag dient tevens de wettelijke rente te worden vergoed tot op heden. Let wel: het verschuldigde bedrag is niet voor mij bedoeld, maar voor de Stichting Cervantes Benelux. Zodra ik mijn daadwerkelijk ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux gemaakte kosten heb terugontvangen kan ik weer een tijdje eten en trek ik mij uit het bestuur van die stichting terug. In dat verband is ook het onderwerp uitkeringen van belang. Mijn uitkering is volstrekt ontoereikend voor het realiseren van mijn beleidsdoelstellingen. Ik stel het daarom dan ook op prijs van u een uitnodiging te ontvangen voor een gesprek. We zullen wel een paar uur nodig hebben. Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. MET VRIENDELIJKE GROET, J.L. VAN DER HEYDEN Cc EH

DE 'BEETJE INTEGERE' NIJMEEGSE POLITIEK

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN