TELEFAX Bestemd voor: Nauta Dutilh. Ter attentie van: de heer E.J. Arkenbout. Inzake: Instituto Cervantes/stichting. Dossiernummer: EA/sw/3011378. Afzender: J.L. van der Heijden. Datum: 12 november 1992. Aantal pagina's: 7. Geachte heer Arkenbout, Hartelijk dank voor uw reactie op mijn bericht van 29 oktober jl. d.d. 4 november jl. Naar aanleiding hiervan treft u onderstaand de concepttekst aan van de brief gericht aan de directeur van de Casa de España in Utrecht. Na uw goedkeuring zal ik deze verzenden. T.a.v. de omschrijving van de activa van de onderneming die door mij aan de Stichting zullen worden overgedragen ontvangt u hierbij tevens het accountantsrapport van accountantskantoor Tijssen in Nijmegen. De onder "1" genoemde inventaris heb ik hieronder gespecificeerd.

Bedrag Aanschafdatum Artikel

Fl.3.999,00 15-10-91 computer
Fl.52,87 30-10-91 ordners
Fl.3.673,50 21-04-92 Powerbook 100 2/40, sernr. SG1520CD599
Fl.1.299,00 16-06-92 videorecorder t.b.v. presentaties
Fl.1.420,82 29-07-92 aanschaf fax
Fl.330,61 13-08-92 aanschaf flipover

Fl.10.775,80 Totaal

De bestanden zijn alsvolgt gespecificeerd:

Bestandsnaam Aantal

Nederlands-Spaanse bedrijven in Nederland en Spanje 605
Instellingen voor onderwijs aan volwassenen in Nederland 443
Docenten Spaans (niet uit een vorig dienstverband afkomstig) 417
Instituten Spanje 35
Overige relaties 86

Totaal 1.586

Op basis van het accountsadvies bereken ik een gemiddelde prijs van fl. 0,90 per adres. De overdracht van de adressen geschiedt dan tegen een prijs van fl. 1.427,40. Voor nadere informatie kunt u zich in verbinding stellen met de heer B. Hubbers van het accountantskantoor te Nijmegen. Ten aanzien van de betaalbaarstelling van het door de stichting aan mij verschuldigde bedrag merk ik op dat de stichting nog niet over inkomsten beschikt. Het lijkt mij derhalve zinvol aan artikel 2 sub 4 aan de zin "De Stichting zal voor betaling aan Van der Heijden zorgdragen binnen acht dagen na ondertekening van deze overeenkomst" toevoegen "ofwel op een door van der Heijden te bepalen tijdstip, waarbij hij vanaf acht dagen na ondertekening van deze overeenkomst de wettelijke rente in rekening brengt". Uiteraard kunt u mij eveneens raadplegen. Het voorstel van de heer Van Sint Truiden om de declaratie terzake van de oprichting van de Stichting op naam van de stichting te stellen neem ik graag over. T.b.v. mijn verantwoording aan het bestuur verzoek ik daarbij om een urenspecificatie. Met vriendelijke groet, J.L. van der Heijden.

13 NOVEMBER 1992 GESPREKSVERSLAG MET DE CULTUREEL ATTACHÉ VAN DE SPAANSE AMBASSADE TER ATTENTIE VAN MR E.J. ARKENBOUT VAN ADVOCATENKANTOOR NAUTA DUTILH TE AMSTERDAM